12 جولای 2024
فرماندار منطقه بلگورود گفت: پدافند هوایی 9 هدف هوایی را در نزدیکی شهر بلگورود سرنگون کرد
پدافند هوایی در بلگورود فعال بود
چندین انفجار در بلگورود شنیده شد6 month ago
چندین انفجار در بلگورود شنیده شد
6 month ago
در جهات سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی از منطقه چرنیهیو، کوستیانتینیوکا، ولودیمیریوکا، کیانیتسا، استپوک، نوودمیتریوکا در منطقه سومی، اوخریمیوکا، بولوهیوکا، دووریچانسکه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Zaliznychne، Robotyne، Novoandriyivka، Mali Scherbaky، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نوودانیلیوکا و اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کالینیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، استوپوککی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه بریسلاو، تیاهینکا، خرسون و بیلوزرکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چروونی مایاک در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و در جنوب به پتروپاویوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی منطقه روبوژینیا، در نزدیکی منطقه روبوژینیا، داشت. کرانه رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، استپووه، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، کوراخوف، پوبیدا، یلیزاوتیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هئورهییوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌های بیلوهوریوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
6 month ago
در جریان حملات موشکی روسیه به اوکراین برای حفظ امنیت حریم هوایی لهستان، دو جفت جنگنده اف-16 - لهستانی و آمریکایی - برخاستند.
انفجارهای بیشتری در بلگورود گزارش شده است
6 month ago
در نتیجه حملات هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی منطقه بلگورود در 31 دسامبر و 1 ژانویه، 1 مرزبان FSB کشته، یک نفر دیگر زخمی و 4 نظامی دیگر زخمی شدند.
انفجارهای بیشتری در بلگورود گزارش شده است
4 هدف هوایی بر فراز منطقه بلگورود و بلگورود سرنگون شد
6 month ago
صدای انفجار در بلگورود شنیده شد
6 month ago
به گفته وزارت دفاع روسیه، هواپیمای نیروی فضای هوایی روسیه به دلیل شرایط اضطراری بمبی را در روستای پتروپاولوفکا پرتاب کرد.
6 month ago
موشک شکست خورده مشکوک به روستای پتروپاویوکا در منطقه ورونژ خسارات گسترده ای وارد کرد
6 month ago
16 بمب افکن روسی Tu-95MS هوابرد، تهدید موشک های کروز Kh-101 از منطقه خزر
6 month ago
ارتش اوکراین 56 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و در جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، نزدیک پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی منطقه روبوژینیا داشت. کرانه شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سربریانکا، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌داری سربریانسکی در منطقه لوهانسک و ترنی، اسپیرن در منطقه دونتسک انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چروون، چاریون، مالا توکماچکا، روبوتین، پیاتیخاتکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، زنوب-تروبچفسک، سردینا-بودا، باچیفسک منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووفچانسک، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به مالا ووچا و اوخریمیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوچریفکا، چرنسینای منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه بردیچی، استپووه، آودیوکا، سیورنه، پروومایسکه منطقه دونتسک را در جهت آودیوکا گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون نووکاایری، ولتنسکه و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
فرماندار منطقه بریانسک می گوید یک پهپاد با اقدامات جنگ الکترونیک بر فراز منطقه رهگیری شد
Pacific Tsunami Warning Center: tsunami waves 0.3m-1m above tide level possible for some coasts of North Korea, Japan, and Russia6 month ago
Pacific Tsunami Warning Center: tsunami waves 0.3m-1m above tide level possible for some coasts of North Korea, Japan, and Russia