28 نوامبر 2023
انفجار یک وسیله انفجاری در دفتر سربازگیری ارتش در سن پترزبورگ گزارش شد2 month ago
انفجار یک وسیله انفجاری در دفتر سربازگیری ارتش در سن پترزبورگ گزارش شد
کوبا می‌گوید حلقه‌ای را متلاشی کرده است که کوبایی‌ها را به عنوان مزدور برای جنگ برای سربازان روسیه در اوکراین استخدام می‌کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، روزدولیوکا، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، وسله، پرییزنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، اسپیرن در منطقه دونتسک انجام داد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، بیلا هورا، پیونیچن، دروژبا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ایوانیوسکه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، نووکالینوو، کرامیک، آودییوکا، سیورنه، نولسکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، ماکسیمیلیانیوکا، هاستر، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، وودیان، شاختارسکه، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را در وولدار، وودیان، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین انجام دادند.
2 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Novodarivka، Olhivske، Zaliznychne، Mala Tokmachka، Robotyne، Scherbaky، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید، هوانوردی روسیه در مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، پرئوبراژنکا، روبوتین، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داد.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اولهیوکا، برهونکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در تیاهینکا، مولودیژن انجام داده است.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی، کارپوویچی، پروهرس منطقه چرنیهیو، دروژبا، سیتن، نوا هوتا، رومشکوه، بوهور، مالووشینه در منطقه سومی و اودی، ووچانسک، ووچانسکی خوتوری، هاتیشه، منطقه اوهیرکواتکا و ویشکوووا را بمباران کرد. ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، برستوف، دووریچنا، کیندراشیوکا، سینکیوکا، پیشانه، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بودارکی منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
آتش سوزی در شرکت سیبور-نفتخیم در دزرژینسک منطقه نیژنی نووگورود
2 month ago
بقایای پهپاد ساقط شده توسط سامانه پدافند هوایی بر روی گاراژی با سیلندرهای گاز در پاولوفسکایا اسلوبودا در منطقه مسکو سقوط کرد. در جریان آتش سوزی چندین انفجار قوی رخ داد
2 month ago
پهپاد در Zavidovo منطقه Tver سرنگون شد
2 month ago
هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه ایسترا در منطقه مسکو و منطقه کالوگا سرنگون شدند
2 month ago
آتش سوزی بزرگ در نزدیکی ایستگاه راه آهن لنینگرادسکی در مسکو
2 month ago
مقامات محلی - پهپاد که قصد حمله به نیروگاه برق در کلینتسی را داشت با ابزار جنگ الکترونیک رهگیری شد
2 month ago
تمرینات زاپاد امسال برگزار نمی شود - شویگو
2 month ago
پوتین پس از گفتگو با اردوغان: روسیه آماده بازگشت به معامله گرین دریای سیاه در صورت تحقق همه توافقات است
2 month ago
شویگو: در مذاکرات با فدراسیون روسیه صحبتی از تقویت موقعیت ترکیه در دریای سیاه نشد.
2 month ago
پوتین در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با اردوغان گفت که او در نظر گرفتن ضد حمله اوکراین شکست خورده است
2 month ago
پوتین - اولین واحد نیروگاه هسته ای آکویو در ترکیه قرار است سال آینده راه اندازی شود، چشم انداز توسعه همکاری بین کشورها در این زمینه وجود دارد.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ، بلشنیا در منطقه چرنیهیو، وروژبا، مزنیوکا، کیندراتیوکا، اولانو در منطقه سومی و اودی، ووچانسک، ویلخواتکا، هاتیشه، بودارکی، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استریلچا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک توپولی، دووریچانسکه، برستوف، کولودیازنه، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به چرنشینای منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه و وسله در منطقه دونتسک انجام دادند.
2 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه تیخونیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، پیونیچنه، زالیزن، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، بیلا هورا، اوزاریانیوکا، کوردومیوکا، پیونیچنه در منطقه دونتسک انجام دادند.
2 month ago
در جهت آودییوکا، ارتش روسیه نولسکه، کارلیوکا، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، سیورنه، نووکالینوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، وودیان، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، مالینیوکا، چروونه، چاریونه، پیاتیخاتکی، هولیایپیلسکه، اوریخیف، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه میکیلسکه، دمیتریوکا، میکولایوکا، بیلوزرکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آنتونیوکا، مایکولایوکا و اولهیوکا حملات هوایی انجام داده است.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی مارینکا در منطقه دونتسک، پریوتنه در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
رئیس جمهور اردوغان برای گفتگو با پوتین وارد سوچی شده است
2 month ago
سرویس امنیتی روسیه مواد منفجره c4 را در خط برق در منطقه کالوگا کشف کرد
Russian defense minister proposed holding joint naval exercise in recent meeting with North Korean leader: South Korean spy agency
2 month ago
رسانه های روسی از درگیری با یک گروه خرابکار در تلاش برای نفوذ به مرز در نزدیکی روستای پودیوتیه در بریانسک خبر دادند.
پدافند هوایی اوکراین 23 پهپاد از 32 پهپاد شاهد را که روسیه به پرواز درآورده بود، در شبانه روز سرنگون کرد2 month ago
پدافند هوایی اوکراین 23 پهپاد از 32 پهپاد شاهد را که روسیه به پرواز درآورده بود، در شبانه روز سرنگون کرد
رسانه‌های روسی گزارش دادند که سوخو-۳۴ برای اولین بار موشک کینژال را علیه اوکراین پرتاب کرد