28 نوامبر 2023
3 month ago
Unknown location
Wagner-tied channels released a video of Prigozhin, purportedly from a country in Africa. The leader of the group says Wagner is actively hiring and "making Russia greater" in Africa
کوادکوپتر حاوی مواد منفجره بر فراز فرودگاه شایکوفکا سرنگون شد
آتش سوزی بزرگ در بندر ولگوگراد گزارش شد
وزارت دفاع روسیه می گوید یک پهپاد در منطقه بلگورود در ساعت 14:30 به وقت مسکو سرنگون شد
3 month ago
President Erdoğan: We will meet and talk with Putin face to face. My Foreign Minister may travel to Russia soon. Because it is of great importance that this business be face to face.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، کوزاتسکه، توکاریوکا، پونیاتیوکا، خرسون، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولهیوکا و سادووه در منطقه خرسون انجام داده است.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 25 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، کوردومیوکا در منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک داشته است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، بوهدانوف در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Tovstodubove، Volfyne، Pokrovka، Novooleksandrivka از منطقه Sumy و Varvarivka، Budarky، Zemlyanky و Komisarove از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در جنوب غرب به ایسکریسکیوشینا و ژوراوکا در منطقه سومی انجام داده است.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه توپولی، ماسوتیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در غرب به میکولایوکا حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به شیکیوکا، ترنی، پیسکونیوکا، وسله در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه پردتچین، دیلیوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Vesele، Klischiyivka، Kurdumivka در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، استپوو، اورلیوکا، آودییوکا، نولسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، الکساندروپیل، پاراسکوویوکا و یلزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنوخوریوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Novodarivka، Chervona Krynytsya، Mala Tokmachka، Mali Scherbaky، Stepove، Pyatykhatky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Charivne، Robotyne، Pavlivka در منطقه Zaporizhzhia انجام داد.
فرماندار منطقه آن را به عنوان پرواز جت های نظامی توضیح می دهد که انفجارها در روستوف-آن-دون شنیده می شد.
3 month ago
پدافند هوایی یک حمله هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه کیروف در منطقه کالوگا دفع کرد - فرماندار
به گفته سرویس Yandex بیش از 90 پرواز در فرودگاه های مسکو با تاخیر یا لغو شده است
3 month ago
به گفته مقامات محلی و وزارت دفاع، پدافند هوایی در منطقه مسکو حداقل 2 پهپاد را سرنگون کرد. ترافیک هوایی در فرودگاه های منطقه مسکو محدود شد
هواپیمای Tu-22M3 در پایگاه هوایی سولتسی پس از حمله مشکوک به کوادکوپتر سوخت3 month ago
هواپیمای Tu-22M3 در پایگاه هوایی سولتسی پس از حمله مشکوک به کوادکوپتر سوخت
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، بلشنیا، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Volfyne، Kostyantynivka، Myropilske، Popivka، Seredyna Buda از منطقه Sumy و Vilcha، Zybyne، Karayichne، Loshakove، Hatysche، Okhrymivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در استپنه، کوستیانتینیوکا در منطقه سومی حملات هوایی انجام دادند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کوچریفکا، پتروپاولیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا، زوانیوکا، فدوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به منطقه بیلوهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، وسله، اسلویانسک در منطقه دونتسک انجام دادند.
در جهت باخموت ارتش روسیه نوومارکوف، کلیشچیوکا، چاسیو یار، بیلا هورا، بوهدانیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کلیشچیوکا، بوهدانیوکا، پیونیچنه در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، آودییوکا، سیورنه، کارلیوکا، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه نولسک، کراسنوگریوکا، مارینکا، هاستر، پوبیدا، کاترینیوکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اوروژاین حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووداریوکا، پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، استپووه، نوودانیلیوکا، کامیانسکه، پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، یهوریوکا، روبوتین منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 32 درگیری رزمی با نیروهای روسی داشته است که از شمال به Bohdanivka، شمال و جنوب به Klischiyivka در منطقه دونتسک، Maryinka در منطقه Donetsk، Urozhayne وارد شده است.
3 month ago
به گفته مقامات محلی، 2 پهپاد در منطقه روستوف با ابزار جنگ الکترونیک رهگیری و در نزدیکی واحدهای نظامی در کامنسک و نووشاختینسک سقوط کردند.
3 month ago
وزارت دفاع روسیه از رهگیری یک پهپاد در منطقه استوپینو با ابزار جنگ الکترونیک خبر داد
به گفته فرماندار محلی 5 نفر در نتیجه آتش سوزی در ایستگاه راه آهن در کورسک زخمی شدند
3 month ago
ساختمان ایستگاه راه آهن در کورسک پس از سرنگونی پهپاد مشکوک بر فراز آن آتش گرفت