28 نوامبر 2023
3 month ago
The Soyuz rocket with the first lunar lander in the history of modern Russia was launched from the Vostochny cosmodrome. The rocket worked normally, the upper stage separated from the third stage and now puts the Luna-25 automatic station on a flight trajectory to the Moon.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، سمنیوکا، بوچکی، یسنا پولیانا در منطقه چرنیهیو را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید Znob-Novhorodske، Bunyakine، Volfyne، Stepok، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Chervona Zorya، Mali Prokhody، Hatysche، Varvarivka، Rublene و Odradne از منطقه خارکف.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، ماسوتیوکا، پتروپاولیوکا، کوچریفکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و وسله در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مالینیوکا، مارکوو، باخموت، ایوانیوسکه، بیلا هورا و پلشییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کلیشیویکا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، کارلیوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، مارینکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، اودرادنه، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه، استوروزوه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی را در بلاهوداتنه، استارومایورسکه منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تمیریوکا، چروون، بیلوهیریا، شرباکی، استپوو، نوولکساندریوکا در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه میخایلیوکا، چرونی مایاک، اولهیوکا، پریدنیپروسکه، برهووه، استانیسلاو منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد. کوتسوروب، اوچاکف منطقه میکولایف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در شمال به سینکیوکا و شمال شرق ایوانیوکا در منطقه خارکف، در نزدیکی کلیشچیوکا و شمال شرق دروژبا در منطقه دونتسک، آودییوکا و جنوب شرق سیورنه در منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکی داشت. از منطقه دونتسک، جنوب نوودانیلیوکا از منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
دفتر دادستان کل فدراسیون روسیه پروژه تحقیقاتی تیم اطلاعاتی درگیری را به عنوان یک سازمان نامطلوب به رسمیت شناخت.
3 month ago
شهردار مسکو سوبیانین: پدافند هوایی 2 پهپاد جنگی را که به سمت مسکو پرواز می کردند، سرنگون کرد، یکی در منطقه کالوگا و دیگری در منطقه کمربندی مرکزی.
پروازها در فرودگاه ونوکوو به دلیل حمله پهپادی مشکوک در منطقه به تاخیر افتاد3 month ago
پروازها در فرودگاه ونوکوو به دلیل حمله پهپادی مشکوک در منطقه به تاخیر افتاد
انفجار و آتش سوزی در تعمیرگاه خودرو در دوموددوو گزارش شده است3 month ago
انفجار و آتش سوزی در تعمیرگاه خودرو در دوموددوو گزارش شده است
اعتراض به قطع برق در ماچاچ کالا
3 month ago
Putin held talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev by phone
3 month ago
آتش سوزی در واحد نظامی در گئورگیفسک، منطقه استاوروپل گزارش شد
3 month ago
German Public Prosecution announces the arrest of a German on charges of espionage for Russia
توپخانه روسیه امروز 3 بار منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد3 month ago
توپخانه روسیه امروز 3 بار منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد
30 thousand people were left without electricity in Derbent due to a fire at a substation
3 month ago
وضعیت اضطراری در منطقه شهر سرگیف پوساد اعلام شد - اداره منطقه گزارش داد
3 month ago
در نتیجه گلوله باران در روستاهای موکرایا اورلووکا، اسپوداریوشینو در منطقه بلگورود یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند.
3 month ago
یک پست برق در ساختمانی واقع در مجاورت مرکز خرید متروپلیس در مسکو آتش گرفت
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، نزدیک کلیشچییوکا و نزدیک زایتسوو در منطقه دونتسک، نووکالینوو، آودییوکا و سیورنه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه ژنرال استاف منطقه آرمیدسک داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، نزدیک کلیشچییوکا و نزدیک زایتسوو در منطقه دونتسک، نووکالینوو، آودییوکا و سیورنه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه ژنرال استاف منطقه آرمیدسک داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولودیمیریوکا، سنکیوکا، یسنا پولیانا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله‌باران کرد. Znob-Novhorodske، Seredyna Buda، Bunyakyne، Volfyne، Velyka Pysarivka منطقه Sumy و Strilecha، Pylna، Hatysche، Budarky، Bolohivka منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هرمیاچکا و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو انجام داده است.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، کوچریفکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سینکیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، سربریانکا، اسپیرنه، وسله در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه چاسیو یار، پردتچین، بیلا هورا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کراماتورسک، مارکوف، کلیشچیوکا، پیونیچنه و نیویورک در منطقه دونتسک انجام دادند.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، توننکه، سولویووه، پروومایسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به سیورنه و پروومایسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هوستر، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در ورمیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ریونوپیل، نووداریوکا، اولهیوسکه، پیاتیخاتکی، لوبکووه، کامیاناسکه در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوودانیلیوکا و روبوتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
در جهت خرسون، ارتش روسیه میخایلیوکا، زمییوکا، اولهیوکا، میکیلسکه، ولتنسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون، همچنین کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولهیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
آتش سوزی بزرگ در یک ساختمان مسکونی در کورچاتوف
18 نفر در نتیجه انفجار در کارخانه سرگیف پوساد زخمی شدند3 month ago
18 نفر در نتیجه انفجار در کارخانه سرگیف پوساد زخمی شدند
3 month ago
انفجاری در سرگیف پوساد در قلمرو کارخانه نوری-مکانیکی زاگورسک، گزارش خدمات اضطراری. به گفته مقامات، تخلیه تمامی ساختمان ها و کارگاه ها از جمله کارگاه های استیجاری اعلام شده است. علت انفجار، طبق اطلاعات اولیه، یک پهپاد، خدمات اورژانس نیست
شاهدان عینی از انفجاری در سرگیف پوساد خبر می دهند. طبق داده های اولیه، این اتفاق در کارخانه نوری-مکانیکی زاگورسک رخ داد، پنجره ها در خانه های همسایه شکسته شدند.3 month ago
شاهدان عینی از انفجاری در سرگیف پوساد خبر می دهند. طبق داده های اولیه، این اتفاق در کارخانه نوری-مکانیکی زاگورسک رخ داد، پنجره ها در خانه های همسایه شکسته شدند.
انفجاری قدرتمند در منطقه مسکو در کارخانه نوری و مکانیکی در سرهیف پوساد
پهپاد در منطقه اودینتسوو در منطقه مسکو سرنگون شد