14 جولای 2024
6 month ago
خط برق در نتیجه گلوله باران در روستای ویازووه در منطقه کراسنا یاروها در منطقه بلگورود آسیب دید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هورهییوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، اسمان، اولانو، ولفین، استپوک منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، استارایتا، وووچانسک، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد - برای ستاد کل ارتش اوکراین. در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، سیورنه، کارلیوکا، نتایلوف، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، Bohdanivka، Ivanivske، Klischiyivka، Andriyivka، New York منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، اوریخیف، نووآندرییوکا، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 69 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و جنوب تا ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، نوووووکایوکایف، نووباخموتیوکا، استپوو، آودییوکا، نوووووکایوکایوکایف و پرووووکایوکایف داشت. از منطقه دونتسک، غرب Novopokrovka و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
رئیس اف‌اس‌بی بورتنیکوف مدعی شد اوکراین فعالیت‌های خرابکارانه و جاسوسی در داخل روسیه را تشدید کرده است.
6 month ago
Putin: Nuclear triad technologies have been improved and we will increase funding for the military-industrial complex
6 month ago
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را در منطقه اودینتسوو در منطقه مسکو سرنگون کرد
6 month ago
فرودگاه‌های Domodedovo و Vnukovo برای ورود و خروج بسته شدند
6 month ago
یک پهپاد بر فراز منطقه کالوگا روسیه سرنگون شد
6 month ago
سومین پهپاد صبح امروز در منطقه بریانسک سرنگون شد
6 month ago
2 پهپاد بر فراز منطقه بریانسک سرنگون شد
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، چورنوبایفکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 92 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و از جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و از جنوب به ترنی، اسپیرنه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، نزدیک سیورنه، از جنوب به تونه داشت. ، پروومایسکه و نولسکه منطقه دونتسک، در نزدیکی نوومیخایلیوکا منطقه دونتسک، غرب به نووپوکروفکا و روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، سوخا بالکا، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، بردیچی، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، بوهویاولنکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ولفین، یوناکیوکا، سادکی، میروپیلسکه در منطقه سومی، بولوهیوکا، استروییوکا، کامیانکا، توپولی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، کووالیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردمیوکا منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین: @EUCouncil با دوازدهمین بسته تحریم‌های اقتصادی و فردی که الماس و واردات/صادرات را هدف قرار می‌دهد و دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا را سفت می‌کند موافقت کرد.
Polish Border Guard officers participate in the @Frontex operation in Finland. Due to the season and weather conditions, they patrol the Finnish-Russian border primarily on snowmobiles and on skis6 month ago
Polish Border Guard officers participate in the @Frontex operation in Finland. Due to the season and weather conditions, they patrol the Finnish-Russian border primarily on snowmobiles and on skis
6 month ago
2 گروه خرابکار روسی قصد نفوذ به مرز در منطقه خارکف را داشتند که دفع شدند - مرزبانان
6 month ago
پوتین: فدراسیون روسیه در دوره ریاست خود در CIS توجه ویژه ای به موضوع حفظ زبان روسی خواهد داشت.
6 month ago
در اثر انفجار مین در روستای Karabanovo در منطقه بلگورود در 16 دسامبر 1 سرباز روسی کشته، یک سرباز دیگر زخمی شد، تانک T-80 منهدم شد.