28 نوامبر 2023
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 38 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک، جنوب برخیوکا و بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، باخموت، آودییوکا، مارینکا داشته است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، مارکوف، کرومووه، اولکساندرو-شولتین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا و تورتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Avdiyivka و Nevelske انجام داده است.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هانیوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلدار، نوووکراینکا و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به زولوتا نیوا، اودرادنه، ماکاریوکا و ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه لوادنه، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. توکاریوکا، آنتونیوکا، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون و شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مناطق هاوریلیوکا، نووداریوکا، زمییوکا و آنتونیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هیرسک، اولکساندریوکا، تیمونویچی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Stukalivka، Basivka منطقه Sumy و Veterynarne، Kozacha Lopan، Zelene و Hatysche از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به هرابوفسکه در منطقه سومی، پلتنیوکا در منطقه خارکف و شهر خارکف انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پترو ایوانیوکا، فیهولیوکا، موناخینیوکا، هوسینکا، نووملینسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ایوانیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
لوکاشنکا معتقد است که پوتین پریگوژین را نخواهد کشت
4 month ago
آتش سوزی در پمپ بنزین روسنفت در مسکو
FSB یک مظنون را در تیومن کشت، چندین نفر دیگر بازداشت شدند، FSB آنها را متهم کرد که از طرف "شکل های مسلح اوکراین" کار می کنند.
4 month ago
بلوک آپارتمان های مسکونی در نتیجه حمله موشکی روسیه در لویو آسیب دید، کشته و زخمی وجود دارد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، کرومووه، ایوانیوسکه، چاسیو یار، کلیشچییوکا، الکساندرو-شولتین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا اوچرتین، بردیچی، استپووه، آودییوکا، توننکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، هاستر، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، نوووکراینکا، پرهچیستیوکا، ماکاریوکا و زلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه لوادنه، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. Zmiyivka، Lvove، Tokarivka، Antonivka، Veletenske، استانیسلاو منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ریونوپیل در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی از جنوب به نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، از غرب به نووودیان و از جنوب به دیبرووا در منطقه لوهانسک، اوریخوو-واسیلیوکا و بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا، - ستاد کل نیروهای مسلح داشت. اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هیرسک، کارپوویچی، میخالچینا اسلوبودا، چایکینه در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Vovkivka، Myropillya، Ryasne از منطقه Sumy و Odnorobivka، Udy، Vovchansk، Okhrimivka، Zemlyanky منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک اودرادنه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، ماسوتیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسک، برستوف، وسله و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
سرویس مطبوعاتی راه آهن روسیه گزارش داد که شرکت راه آهن روسیه در حال بازیابی عملکرد اپلیکیشن موبایل و وب سایت این شرکت پس از یک حمله سایبری است.
4 month ago
یک نارنجک در نزدیکی بخش وزارت امور داخلی لفورتوو در مسکو کشف شد
4 month ago
Four residents of the Republic of Tyva were diagnosed with anthrax
FSB مردی را در ساخالین بازداشت کرد و او را به فعالیت خرابکارانه از طرف اوکراین متهم کرد.
4 month ago
روسیه منطقه خارکف را با سامانه پدافند هوایی اس-300 هدف قرار داد. سرهی ملنیک، رئیس پادگان نظامی خارکف، گزارش داد که برخی از موشک ها در منطقه بلگورود منفجر شدند.
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است4 month ago
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
4 month ago
نیروگاه Luzhskaya TEC در ولیکی نووگورود در آتش سوخت
یک پهپاد در روستای ترویسا در منطقه مسکو پیدا شد4 month ago
یک پهپاد در روستای ترویسا در منطقه مسکو پیدا شد