3 اکتبر 2023
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا و هِی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نووواسیلیوکا، استودنوک، ولفین، باسیوکا، میکولایوکا، اولکساندریوکا، ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی و اودی، وترینارنه، کوزاچا لوپان، مالی پروخودی، استاریتا و دووریچنا در منطقه خارکف آمده است.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان سینکیوکا، کوپیانسک، پیشانه، برستوو، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. جنگلداری نووسلیفسکه، استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا، دیبرووا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
7 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه میکولایوکا، اسپیرنه، واسوکیوکا، وسله، برستوف، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، چاسیو یار، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، باخموت، اولکساندرو-شولتین، تورتسک، پیونیچن و مایورسک منطقه ژنرال دونتسک را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، ارتش روسیه کامیانکا، آودییوکا، پروومایسکه، وودیانه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، ماریینکا، بوهویاولنکا، نوومی‌خایلیوکا، نسکوچنه، زولوتا نیوا، پره‌چیستیوکا، صبح منطقه ژنرال ووئهسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش
7 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و تمیریوکا، اولهیوسکه، استاروکراینسکه، هولیایپوله، چروونه، استپوف، شرباکی، نووآندرییوکا، اوریخیف، نوودانیلیوکا، مالا توکماچکا، ژنرال آرمچکا و چاریوژنه اوکراین را بمباران کردند. در گزارش صبح
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، توکاریوکا، وسله، آنتونیوکا، سادووه، کومیشانی، برهوو و خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی هریانیکیوکا و ماسوتیوکا در منطقه خارکف دفع کرد. استلماخیوکا و دیبرووا از منطقه لوهانسک و فدوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، آودییوکا، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا و پرهچیستیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
شمار قربانیان انفجار گاز خانگی در نووسیبیرسک به 10 نفر افزایش یافت
حداقل 31 وسیله نقلیه از دست رفت - پیامدهای حمله روسیه به Vuhledar، استان دونتسک. 13 تانک روسی (بیشتر T-72B3)، 12 خودروی جنگی پیاده نظام BMP-1/BMP-2، 2 دستگاه MT-LB، یک خودروی مهندسی رزمی IMR و غیره منهدم یا آسیب دیده و رها شدند.
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه یونجه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. زاروتسکه، وووکیوکا، آتینسکه، استوکالیوکا، سوخانی، پاولیوکا، یوناکیوکا، سادکی و میروپیلیا از منطقه سومی و اودی، چروونا زوریا، کراسنه، لیپتسی، استارچیتا، ووچانسک، وارواریوکا، ورخنیا پیساریوکا، آمبارنه، کراووونهولسک، کراوونهولیک، Zapadne منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک، سینکیوکا، کوچریوکا، پیشانه، کوریلیوکا، کیسلیوکا، تاباییوکا و برستوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا، کرمینا، کوزمینه، منطقه دیبرووکا و دیبرووا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی کوتلاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، واسوکیوکا، کراسنا هورا، باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، میکولاییوکا، کلیشچییوکا، اوزاریانیوکا، اولکساندرو-شولتین و وسله از ژنرال استاتف منطقه آرمیدسک اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، پتریوکا، کامیانکا، آودییوکا، سیورنه، توننکه، وسله، وودیان، کراسنوگریوکا، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، شرباکی، استپوف و کامیانسکه در منطقه آرم اشتاپیژیا را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
7 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون نوولکساندریوکا، هاوریلیوکا، چرونی مایاک، زمییوکا، شلیاخوو، بریسلاو، اودرادوکامیانکا، لووو، تیاهینکا، پونیاتیوکا، آنتونیوکا، کومیشانی، یانتارن، برهوو، ژنرال آرمسون ولتنسکه اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
7 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. Vyyimka، Fedorivka، Bakhmut، Krasna Hora، Paraskoviyivka، Ivanivske، Chasiv Yar، Novokalynove، Vodyane، Pervomayske، Vesele، Krasnohorivka، Avdiyivka، Maryinka، Bohoyavlenka و Prechystivka در منطقه ArmyDonetsk، منطقه ژنرال‌پوریژیوژا اوکراین، در گزارش صبح می گوید
بر اثر انفجار گاز خانگی در نووسیبیرسک روسیه 3 نفر کشته شدند
7 month ago
یوگنی پریگوژین امروز صبح می گوید که گروه واگنر او دیگر زندانی را برای جنگ در اوکراین جذب نمی کند. هیچ اطلاعاتی در مورد دلیل آن ارائه نشده است
گاز خانگی در بلوک آپارتمان های مسکونی در نووسیبیرسک منفجر شد و تا حدی آن را تخریب کرد.
7 month ago
پوتین عصر چهارشنبه یک نشست عملیاتی با اعضای شورای امنیت فدراسیون روسیه برگزار کرد و در آنجا پیشنهاد بحث در مورد اقدامات برای بهبود ایمنی آتش نشانی و توسعه زیرساخت ها را داد.
Anti-terrorist operation regime introduced within the Petrovsky farm in the Stavropol Territory to foil the terrorist attack - FSB
7 month ago
جت های روسیه 2 موشک به روستای سمنیوکا در منطقه چرنیهیو شلیک کردند. 1 نفر مجروح، 3 نفر زیر آوار
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودییوکا و نووپاولیوکا، آودییوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، ووهلدار، زولوتا نیوا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوووپیل، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا، اوریخیف، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، شرباکی، مالی شرباکی و استپوف از زاپوریژیا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، هاوریلیوکا، مایلوو، زمییوکا، نووبریسلاو، کوزاتسکه، لووو، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه، آنتونیوکا، یانتارن، برهوو، ولتنسکه و خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه بر عملیات تهاجمی در نزدیکی کرمینا، باخموت، آودییوکا، اوپیتن، مارینکا و ووهلدار متمرکز شد. ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی چرونوپوپیوکا، شیپیلیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، فدوریوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، دوبوو-واسیلیوکا، اسپیرنه، وییمکا، باخموت، کراسنا هورا، پاراسکویووووکایوکا، کاموتو، کراسنا هورا، پاراسکوییووووکایوکا، کامیوانسکی، کامیوکایوکا، کاموتووووکا، کاموتو، و ، Avdiyivka، Maryinka و Bohoyavlenka از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه زاروتسکه، پوپیوکا و سادکی از منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، کراسنه، هلیبوکه، لیپتسی، استاریتا، موروخووتس، زلنه، نسکوچنه، هاتیشه، ووچانسک، بودارکی، کراسنه، ویلخواتسک و کاملیانسک را بمباران کرد. منطقه خارکف ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: پهپاد مسلح در نزدیکی ولفین منطقه سومی استفاده شد.
7 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه دووریچنا، هریانیکیوکا، کوچریوکا، کوپیانسک، کوریلیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا، برستوف، کروخمالنه، ویشنوو، چرونوپیفکا و کوزمینه در منطقه پیماکیوچانک، نوووووسلیوچانوکا، نووووووسلیوچانوکا، نوووووسلیوچانوکا، نوووووسلیوکایوکا، نوووووسلیفکایوکا، و نوووووسلیوکایوکای و نوکیفکای را بمباران کرد. ، کرمینا، دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، زالیزنیانسکه، پاراسکوییوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، میکولاییوکا، پردتچین، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، نیویورک و وسله از ژنرال استاتف اوکراین را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
Large smoke in the Tugnui coal mine, Buryatia. It looks like the flagship of SUEK (the Siberian coal energy company), which is owned by billionaire Andrey Melnichenko, is on fire.7 month ago
Large smoke in the Tugnui coal mine, Buryatia. It looks like the flagship of SUEK (the Siberian coal energy company), which is owned by billionaire Andrey Melnichenko, is on fire.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree