12 جولای 2024
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، نووتیاینکا را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 74 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف، ترنی و اسپیرنه در منطقه دونتسک، آندرییوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، پوبیداوووکایف، پوبیداکایف، نوبلسکه در منطقه دونتسک داشت. منطقه دونتسک، Robotyne و غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، یلین، بلشنیا، لوبیان منطقه چرنیهیو، بارانیوکا، باسیوکا، زاپسیلیا، هرابوفسکه منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سوپیچ، سیدوریوکا و ولفین در منطقه سومی و ووچانسک در منطقه خارکف انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هولوبیوکا، سینکیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در سینکیوکا، تابایوکا، برستوو منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلوهوریوکا، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و نزدیک جنگل‌داری سربریانسکه انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، چاسیو یار، نیویورک و هریهوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هولمیوسکی و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوولکساندریوکا، پروهرس، نووباخموتیوکا، بردیچی در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ولودیمیریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
رئیس جمهور ترکیه: آماده میزبانی نشست صلح میان اوکراین و روسیه هستیم
Russian state-backed hackers gained access to Microsoft's core software systems, company says in update to intrusion first disclosed in January
پنجمین پهپاد امروز بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شد
4 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 4 پهپاد بر فراز مناطق کورسک و بلگورود خبر داد
Russian warplanes bombard with high-explosive missiles the vicinity of the town of Basanqul and western Idlib Governorate, Syria
4 month ago
به گفته مقامات محلی، 2 هواپیمای بدون سرنشین بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شدند
4 month ago
5 پرواز در فرودگاه ولگوگراد پس از ادعای وزارت دفاع روسیه که 15 هواپیمای بدون سرنشین را بر فراز منطقه سرنگون کرد، به تعویق افتاد.
@POTUS: اما اگر ما در کنار اوکراین بایستیم و تسلیحاتی را که برای دفاع از خود نیاز دارد در اختیار او بگذاریم، اوکراین می‌تواند جلوی پوتین را بگیرد. این تمام چیزی است که اوکراین می خواهد. او می گوید: "اما اکنون کمک به اوکراین توسط کسانی که می خواهند از رهبری جهانی ما دور شوند مسدود شده است."
به نوشته @POTUS، در خارج از کشور، پوتین روسیه در راهپیمایی است، به اوکراین حمله می کند و هرج و مرج را در سراسر اروپا و فراتر از آن ایجاد می کند. اگر کسی در این اتاق فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف می‌شود، به شما اطمینان می‌دهم که این کار را نخواهد کرد.
4 month ago
هشدار سفارت آمریکا در روسیه: سفارت در حال رصد گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد افراط‌گرایان برنامه‌های قریب‌الوقوعی برای هدف قرار دادن تجمعات بزرگ در مسکو، شامل کنسرت‌ها دارند، و باید به شهروندان آمریکایی توصیه شود که از تجمعات بزرگ در 48 ساعت آینده خودداری کنند.
4 month ago
فروش الکل در شبکه های خرده فروشی در مسکو به دلیل شکست سیستم آژانس کنترل الکل و دخانیات به حالت تعلیق درآمد.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی، هاسیچیوکا در منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووفچانسک، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بابلیوکا در منطقه سومی و ووچانسک در منطقه خارکف انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هولوبیوکا، سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ایوانیوکا و استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هریهوریوکا، تورتسک و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، سمنیوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نووباخموتیوکا، اوچرتین، اومانسکه منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا و وولدار در منطقه دونتسک انجام دادند.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه شهر خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، نووتیاینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میکولایوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 70 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک، آندرییوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، توننکه، اورلیوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه پونهیایف داشت., Krasnohorivka، Novomykhaylivka، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
پهپاد کارخانه متالورژی را در Cherepovets هدف قرار داد
فرانسه در بحبوحه تهدیدهای بی ثباتی روسیه از مولداوی "حمایت بی دریغ" تعهد می کند
4 month ago
FSB exposed ISIS cell, plotting attack on the synagogue in Moscow, several suspected killed in Kaluga region
4 month ago
جت های جنگنده 2 پهپاد را در منطقه لنینگراد سرنگون کردند
4 month ago
FSB مردی را در اولونتس کشت و او را به تهیه اقدامات خرابکارانه از طرف اوکراین متهم کرد
یک حادثه فناوری صبح روز پنجشنبه در سایت صنعتی Severstal در Cherepovets رخ داد. یکی از واحدها برای تعمیرات برنامه ریزی شده قبلی خارج شد.
در کازان، دانشکده فرماندهی عالی تانک در آتش سوخت4 month ago
در کازان، دانشکده فرماندهی عالی تانک در آتش سوخت