14 جولای 2024
1 month ago
پرتابگر سایوز-2.1b از پایگاه فضایی پلستسک پرتاب شد. در این هواپیما فضاپیماهایی به نفع وزارت دفاع روسیه وجود دارد
NOTAM off of Baja California is about
1 month ago
وزارت خارجه روسیه وابسته نظامی بریتانیا را اخراج کرد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: در محور کراماتورسک، هوانوردی روسیه به چاسیو یار حمله هوایی کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودی و وسله در منطقه خارکف انجام داد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: در محور ورمیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مایکیلسکه و اوروژاینه، استارومایورسکه درگیری جنگی داشت.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که هوانوردی روسیه در نزدیکی Vovche، Vozdvyzhenka و Novooleksandrivka فعال بود.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کوراخیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در کراسنوگریوکا، نوولکساندریوکا، نوومیخایلیکا و کوستیانتینیوکا درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در ویلچا، ووچانسک و استاریتا انجام داده است.
ارتش روسیه حملات موشکی به خارکف و استارا وودولاگا انجام داد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین
1 month ago
در محور سیورسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در زوانیوکا و روزدولیوکا درگیری رزمی داشت - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین
در محور پوکروفسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در نوولکساندریوکا، سولوویو، نتایلوف و اومانسکه درگیری رزمی داشت - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین
1 month ago
در محور خارکف، نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی Starytsya، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کراماتورسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در هریهوریوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد که هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کوپیانسک، ارتش با نیروهای روسی در جهت کروخمالنه-برستوو درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کوراخیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مسیرهای وودیان - نتایلوو، اسلاون - نوومیخایلیوکا، سولودکه - کوستیانتینیوکا و سولودکه - وودیانه درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: ارتش اوکراین طرح‌های روسیه برای نفوذ بیشتر به ووچانسک را خنثی کرد، درگیری‌ها در بخش شمالی شهر ادامه دارد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور سیورسک، نیروهای روسی 1 حمله به جهت Vesele – Zvanivka انجام داده اند، درگیری جنگی در جهت Yakovlivka – Rozdolivka ادامه دارد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کراماتورسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مسیرهای باخموت – کلیشچییوکا، باخموت – آندرییوکا و نزدیک روستای هریهوریوکا درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور ورمیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در استاروملینیوکا - اوروژاینه، زاویتنه باژانیا - استارومایورسکه، ولودینه - استارومایورسکه درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور رودخانه دنیپرو، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در کرینکی منطقه خرسون درگیری جنگی داشته است.
پوتین با شی جین پینگ در پکن دیدار کرد
1 month ago
فرماندار ولادیسلاو شاپشا گفت: در منطقه سوخینیچی در منطقه کالوگا، یک پهپاد در شب سرنگون شد، هیچ تلفات یا تخریبی در پی نداشت.
1 month ago
پوتین وارد پکن چین شد
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور خارکف، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در اسلوبوژانسکه، ووچانسک، استاریتسا و لیپتسی درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد که هوانوردی روسیه 3 حمله هوایی به لیمان انجام داد
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور پوکروفسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در نوولکساندریوکا و نتایلوف درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
در محور سیورسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مسیرهای میکولاییوکا – اسپیرنه، برستوو – اسپیرنه، یاکوولیوکا – روزدولیوکا، سولدار – روزدولیوکا، زولوتاریوکا – ورخنوکامیانسکه، درگیری‌های رزمی انجام داد، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کوپیانسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در استلماخیوکا، سینکیوکا، ایوانیوکا و تووردوکلیبووه درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: در محور ورمیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در نزدیکی اوروژاین درگیری جنگی داشت.
1 month ago
در محور لیمان، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در نووسادوو و تورسکه درگیری رزمی داشت - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور پوکروفسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در نوولکساندریوکا، نتایلوف و اومانسکه درگیری رزمی داشته است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد که هوانوردی روسیه به چاسیو یار حمله هوایی کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کوپیانسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در استلماخیوکا، سینکیوکا، برستوف، نوویهوریوکا، پیشانه، میاسوخاریوکا و توردوخلیبووه درگیری رزمی داشته است.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: ارتش اوکراین در محور کراماتورسک با نیروهای روسی در کلیشچییوکا، آندرییوکا و کوردومیوکا درگیری جنگی داشت.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد که هوانوردی روسیه به وزدویژنکا حمله هوایی کرد.
1 month ago
در محور کوراخیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا و وودیان درگیری جنگی داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور اوریخیف، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در استارومایورسکه درگیری جنگی داشته است.
آتش سوزی در Dubovoye در نزدیکی Belgorod پس از گزارش گلوله باران
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور اوریخیف، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در نووپروکپیوکا - جهت روبوتین درگیری رزمی داشته است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور دنیپرو، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در ماسه های اولشکی - جهت کرینکی درگیری رزمی داشته است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور کوراخیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مسیرهای Staromykhaylivka - Krasnohorivka، Maryinka - Heorhiyivka، Slavne - Novomykhaylivka درگیری رزمی داشته است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد: در محور ورمیوکا، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در سولودکه - وودیانه، زاویتن باژانیا - جهت‌های استارومایورسکه درگیری جنگی داشت.
2 month ago
در محور خارکف، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در جهت هلیبوکه - لیپتسی، لوکیانتسی - لیپتسی، بوریسیوکا - نسکوچنه، شبکینو - ووچانسک درگیری جنگی داشت. در برخی مناطق نزدیک لوکیانسی و ووچانسک، ارتش اوکراین به دلیل حملات خشونت آمیز به مواضع پشتیبان عقب نشینی کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور سیورسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مسیرهای زولوتاریوکا - ایوانو دریوکا، میکولایوکا - اسپیرنه، وسله - ورخنوکامیانسک درگیری رزمی داشته است.
2 month ago
در محور کوپیانسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در لیمان پرشی – سینکیوکا، ویلشانکا – سینکیوکا، ویلشانکا – پتروپاویکا، کیسلیوکا – ایوانیوکا، کروخمالنه – برستوو، کولومیشیخا – استلماخیوکا، کولومی‌چانوکایوکایف، درگیری‌های رزمی انجام داد iyivka، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد
2 month ago
در محور کراماتورسک، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در جهت‌های باخموت – نووی، باخموت – ایوانیوسکه، باخموت – کلیشچییوکا، اودرادیوکا – کلیشچییوکا، باخموت – آندرییوکا، میکولایوکا – بیلا هورا درگیری‌های رزمی انجام داد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گزارش می دهد که در محور لیمان، ارتش اوکراین با نیروهای روسی در مسیرهای چرونوپوپیوکا – ایوانیوکا و ژیتلیوکا – ترنی درگیری رزمی داشته است.
2 month ago
در محور پوکروفسک، ارتش اوکراین با سربازان روسی در Ocheretyne - Novooleksandrivka، Arkhanhelske - Yevhenivka، Arkhanhelske - Kalynove، Arkhanhelske - Novooleksandrivka، Solovyove - Sokil، Ocheretyne - Solovyoveka-Solovyovekavkavkavka درگیری جنگی داشت - اومانسکه، اورلیوکا - Novoselivka Persha، Tonenke - Umanske، Tonenke - Netaylove، Pisky - Netaylove جهت، - گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین