28 نوامبر 2023
3 month ago
فرودگاه‌های دوموددوو و ونوکوو به دلیل حمله احتمالی پهپاد بسته شدند
یک وضعیت اضطراری در هنگام انتقال ایستگاه خودکار Luna-25 به مدار پیش از فرود - آژانس فضایی روسیه Roscosmos رخ داد.3 month ago
یک وضعیت اضطراری در هنگام انتقال ایستگاه خودکار Luna-25 به مدار پیش از فرود - آژانس فضایی روسیه Roscosmos رخ داد.
یک هواپیما در نتیجه حمله پهپاد اوکراینی در منطقه نیژنی نووهرود آسیب دید - وزارت دفاع روسیه
موشک بالستیک روسیه به مرکز چرنیهف اصابت کرد و در آنجا کشته و زخمی شد
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 36 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، شرق به بیلا هورا و تورتسک در منطقه دونتسک، نووکالینوو و آودییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا و کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک داشته است. گزارش صبحگاهی
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه، اوروژاینه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، زاتیششیا، نووآندرییوکا، استپووه، پیاتیکاتکی، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، میخائیلیوکا، آنتونیوکا، خرسون، دنیپروسکه در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی، هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Rozhkovychi، Vodolahy از منطقه Sumy و Strilecha، Vovchansk، Krasnyy Yar، Zemlyanky منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرونی زوری و وترینارن در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کامیانکا، کراسنه پرشه، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوریلیوکا، کیسلیوکا و هلوشکیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، کرمینا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سویاتو-پوکروفسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، بیلا هورا، دیلییوکا، پلشییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، توننکه، سیورنه، نولسکه، نتایلوف، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هوستر، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
روسيه
3 month ago
پرتاب پهپاد شاهد از منطقه کورسک گزارش شد
3 month ago
وزارت خارجه روسیه: تعدادی از مقامات مولداوی از ورود به روسیه منع شدند
آتش سوزی بزرگ در بندر نووروسیسک
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 33 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک، کرامیک در منطقه دونتسک، مارینکا و کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک، اوروژاینه در منطقه دونتسک و منطقه نووداریوژیا در زاپوریژ داشت. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ویلچیکی، میکولایفسکه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوکرووکا، نوودمیتریوکا، ریاسنه از منطقه سومی و اوخریمیوکا، مالا ووچا، بودارکی، استرویوکا از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، کوپیانسک، کوچریفکا، کوریلیوکا، کروخمالنه در منطقه خارکف و نادیا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاویوکا و کوچریفکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، دیبرووا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، زوانیوکا، فدوریوکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپیل، سیورسک در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ایوانیوسکه، چاسیو یار، پردتچین، پیونیچن، زالیزنه، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به واسوکیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، اوچرتینه، بردیچی، استپووه، نووسلیوکا پرشا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نوووکالینوو و آودییوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، بوهویاولنکا، وولدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Novodarivka، Levadne، Malynivka، Chervone، Huliaipole، Zaliznychne منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به روباتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، زلنیوکا، کومیشانی، دنیپروسکه، خرسون، ولتنسک، تومینا بالکا در منطقه خرسون و کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
حمله هواپیمای بدون سرنشین در مسکو: در غرفه هشتم اکسپوسنتر، سقوطی در مساحت 30 متر مربع رخ داد. تلفات جانی نداشت.3 month ago
حمله هواپیمای بدون سرنشین در مسکو: در غرفه هشتم اکسپوسنتر، سقوطی در مساحت 30 متر مربع رخ داد. تلفات جانی نداشت.
هواپیماهای بدون سرنشین شبانه به مسکو حمله کردند. مقامات ادعا می کنند که پدافند هوایی یکی از آنها را در نمایشگاه تجاری مسکو سرنگون کرده است3 month ago
هواپیماهای بدون سرنشین شبانه به مسکو حمله کردند. مقامات ادعا می کنند که پدافند هوایی یکی از آنها را در نمایشگاه تجاری مسکو سرنگون کرده است