28 نوامبر 2023
آتش سوزی بزرگ در رامنسکویه منطقه مسکو گزارش شد
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 39 درگیری جنگی با نیروهای روسی در شمال شرق به سینکیوکا، شمال به کیسلیوکا و شمال شرق به آندرییوکا در منطقه خارکف، کلیشچییوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک، اوروژاین در منطقه دونتسک داشت. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه روژکوویچی، کیندراتیوکا، لوکنیا، اوهرویدی، پوپیوکا در منطقه سومی و اودی، استریلچا، هلیبوکه، اوخریمیوکا، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هوریف کوزاچوک در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کوپیانسک، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پرشاترونوو در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سربریانکا، سیورسک، اسپیرنه و وسله در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، مارکوف، چاسیو یار، پردتچین، دیلییوکا، تورتسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه در نزدیکی بلاهوداتنه حمله هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودییوکا، سیورنه، نتایلوو، نولسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی Avdiyivka حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، ماکسیمیلیانیوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بوهویاولنکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، نووسیلکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، پاولیوکا، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، وسله، ایوانیوکا، آنتونیوکا، برهوو، ولتنسکه در منطقه خرسون و کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
سقوط جنگنده سوخو 30 روسیه در منطقه کالینینگراد و جان باختن خلبانان
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و ایوانیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، اوروژاینه داشته است - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Myropillya، Uhroyidy از منطقه Sumy و Okip، Veterenarne، Strilecha، Hatysche، Vovchanski Khutory و Okhrimivka از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کوپیانسک، شیکیوکا، چرنسچینا، پرولتارسکه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پرشاترونوو در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، دیبرووا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سیوسرک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و وسله، زالیزنیانسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت چاسیو یار، بیلا هورا، اولکساندرو-شولتین، تورتسک، زالیزن، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، ماکسیمیلیانیوکا، پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Lobkove، Pyatykhatky، Kamyanske، Plavni منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نوودانیلیوکا و اوریخوف در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
پدافند هوایی یک پهپاد را در منطقه دزرژینسک در منطقه کالوگا سرنگون کرد
روسیه خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد "تامین تسلیحات به اوکراین" شد.
3 month ago
وزارت دفاع روسیه در واکنش به حمله موشکی به هتل Reikartz در Zaporizhzhia مدعی شد که پایگاه مزدوران خارجی هدف قرار گرفته است.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 34 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نادیا و جنوب به نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، نزدیک بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، نزدیک آودییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک مارینکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه داشته است - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، یلین، بلشنیا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Zarichchya، Popivka، Tymofiyivka، Stukalivka از منطقه Sumy و Udy، Huryiv Kozachok، Odnorobivka، Strilecha، Okhrymivka و Stroyivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به استپنه، کوستیانتینیوکا، پوپیوکا و اولکساندریوکا در منطقه سومی انجام دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک کامیانکا، ریدکودوب، دووریچنا، زاپادنه، کیندراشیوکا، هولوبیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، چاسیو یار، پردتچین، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هاستر، هورهییوکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.