12 جولای 2024
3 month ago
مقامات محلی از سرنگونی موشک اس-200 بر فراز منطقه بریانسک خبر دادند
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه، وسله، روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، اومانسکه، نتایلوو، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، چاریون، روبوتین، مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون اوچاکف منطقه میکولایف، کرینکی، تیاهینکا، ایوانیوکا، برهوف و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار، پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی استارا هوتا و بروسکی در منطقه سومی، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و جنوب تا چاسیو یار در منطقه دونتسک، بردیچی، توننکه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوهوریوکا، هه داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: Novomykhaylivka منطقه دونتسک، در نزدیکی Robotyne و Verbove شمال غربی منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson.
خسارت در گریورون در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در گریورون در نتیجه گلوله باران
3 month ago
FSB از حمله به راه آهن ترانس سیبری در منطقه Sverdlovsk جلوگیری کرد، ادعا می کند یک مامور اطلاعات نظامی اوکراین بازداشت شده است.
3 month ago
2 پهپاد به ایستگاه فرآوری نفت در منطقه لیپتسک روسیه حمله کردند
لاشه هواپیمای بدون سرنشین استریژ منهدم شده در منطقه بریانسک
3 month ago
فرماندار منطقه گفت: هواپیماهای بدون سرنشین به پالایشگاه های نفت Syzran و Novokuibyshevsky در منطقه سامارا حمله کردند، آتش سوزی در یک واحد فرآوری فرآورده های نفتی رخ داد.
یک خودرو در اثر گلوله باران در بلگورود در آتش سوخت
3 month ago
آتش سوزی در یک پالایشگاه در Syzran، منطقه سامارا
3 month ago
پدافند هوایی یک پهپاد را بر فراز منطقه کورسک سرنگون کرد
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک، شهر خرسون و بریسلاو، سادووه منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 68 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، تابایفکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، کراسنوخیوکا، هئورهییوکا، نووومی، منطقه دونتسک انجام داد. از منطقه دونتسک و روباتین منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، سوروکینه، خودینه، ولفین، ولودیمیریوکا، زاپسیلیا، ریاسنه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، استریلچا، پلتنیوکا، منطقه خاتروکیف، اسکریف، را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه به پیساریوکا، پوپیوکا، ویلنه، لوکاشیوکا، دمیتریوکا در منطقه سومی، بارانیوکا، پوکالیانه در منطقه خارکف حمله هوایی انجام داد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به سیورسک منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، ویرولوبیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، بیلا هورا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به چاسیو یار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، نووباخموتیوکا، کارلیوکا، نتایلوو، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرامیک، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اومانسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوراخوف، کاترینیوکا، وودیان، وولدار، پرچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پوبیدا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف و نادیا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، لوادنه، پولتاوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، نووآندرییوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
انفجارهای شدید در کورسک گزارش شده است
3 month ago
پوتین در شورای امنیت ملی مدعی شد که تمامی حملات در منطقه بلگورود دفع شد
انفجار در پالایشگاه روستای پولونیانی زاود در منطقه کالوگا3 month ago
انفجار در پالایشگاه روستای پولونیانی زاود در منطقه کالوگا
وزارت دفاع روسیه مدعی است که کنترل کامل روستای کوزینکا در منطقه بلگورود را بازپس گرفته است
3 month ago
امنیت فدرال روسیه: فردی در مسکو به اتهام پرتاب هواپیماهای بدون سرنشین در نزدیکی تاسیسات نظامی دستگیر شد
3 month ago
4 پهپاد بر فراز منطقه کالوگا سرنگون شد