17 جولای 2024
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Pischane در منطقه خارکف و Novoselivske، Stelmakhivka، Nadiya در منطقه لوهانسک انجام داد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، Bohdanivka، Ivanivske، Kalynivka، Klischiyivka، Andriyivka، Stupochky منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، استپووه، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، میخالچینا اسلوبودا، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، فوتوویژ، ولفین، اولکساندریوکا در منطقه سومی، بوچکووه، کراسنه پرشه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به آرخیپیوکا در منطقه چرنیهیو و توستودوبوف در منطقه سومی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، کوراخوف، پوبیدا، یلیزاوتیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، لوهیوسکه، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، شرباکی، کامیانسکه، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، آنتونیوکا و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به تیاهینکا و خرسون انجام داده است.
6 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، استپوو، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا در منطقه دونیتسک، کراسنوگریوکا و نومی‌تکیل انجام داد. از منطقه Zaporizhzhia، شرق به Kopani از Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
10 نفر در اثر انفجار در مرکز بلگورود کشته و 45 نفر زخمی شدند
بر اساس گزارش ها، 3 کشته و 3 زخمی در گلوله باران در مرکز بلگورود
چند زخمی در بلگورود
چندین انفجار در بلگورود
6 month ago
گلوله باران در Dolgoe منطقه Valuyski منطقه Belgorod
6 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه های پدافند هوایی در هوا منهدم و 32 پهپاد را بر فراز مناطق بریانسک، اوریول، کورسک و مسکو رهگیری کردند.
انفجارهایی در بریانسک گزارش شده است. پدافند هوایی فعال است
وزارت دفاع روسیه می گوید 13 پرتابه واکنشی بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد
پدافند هوایی در بلگورود فعال بود، به گفته فرماندار 1 نفر کشته و 1 زخمی شدند
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کراسنی لوزی، مه زالیزنی، بلشنیا منطقه چرنیهیو، استپوک، زاپسیلیا، باسیوکا، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، هوریف کوزاچوک، کراسنه پرشه، آمبارن منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد - برای ستاد کل ارتش. اوکراین می گوید در گزارش عصر
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل و نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، Bohdanivka، Ivanivske، Klischiyivka، Andriyivka، New York منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، کامیانسکه، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت خرسون ایوانیوکا، آنتونیوکا، نووتیاهینکا، خرسون منطقه خرسون، سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ایوانیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ماکییوکا، نوسکه، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، سربریانکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ارتش اوکراین 31 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، آندرییوکا در منطقه دونتسک، استپوو، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، در غرب تا منطقه وربوف در ژنرال زاپوریژف داشت. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
چهارمین پهپاد در منطقه بریانسک سرنگون شد
وزارت امور خارجه لهستان کاردار روسیه را احضار کرد و خواستار توضیح درباره حادثه امروز نقض حریم هوایی لهستان شد.
وزیر بلینکن: ایالات متحده به شدت حملات هولناک روسیه امروز در سراسر اوکراین را محکوم می کند. در حالی که پوتین به جنگ تهاجمی وحشیانه خود ادامه می دهد، ما باید از اوکراین در دفاع از خود حمایت کنیم. کنگره باید در سال جدید اقدام کند
6 month ago
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را در منطقه بریانسک سرنگون کرد
رئیس ستاد کل لهستان: همه چیز نشان می دهد که موشک روسی وارد حریم هوایی لهستان شده است. او توسط ما در رادار ردیابی شد و بعداً حریم هوایی ما را ترک کرد. ما تاییدیه رادار و متحدان این موضوع را داریم
وزارت دفاع روسیه: 3 موشک اوکراینی را بر فراز قلمرو منطقه بلگورود سرنگون کردیم
There is a glitch on the St. Petersburg Stock Exchange—trading in securities has been suspended. From 07:50 am the exchange suspended trading in securities due to a technical failure6 month ago
There is a glitch on the St. Petersburg Stock Exchange—trading in securities has been suspended. From 07:50 am the exchange suspended trading in securities due to a technical failure
حداقل 9 بمب افکن Tu-95MS از فرودگاه اولنیا در منطقه مورمانسک بلند شدند