25 ژوئن 2024
10 month ago
جت آموزشی L39 در منطقه کراسنودار سقوط کرد، یک خلبان کشته شد - وزارت دفاع روسیه
According to preliminary data, after the explosion in Makhachkala, 10 people died and more than 50 were injured, including minors
Three people killed in an explosion at a car service in Makhachkala
10 month ago
Two explosions occurred at the Talinskoye oil field in Khanty-Mansi Autonomous Okrug. According to preliminary data, at least 2 people died and 5 were injured. Emergency services are looking for two more.
انفجار در پمپ بنزین در ماهچ کالا، 10 خودرو در آتش سوخت
افزایش فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. حداقل 6 بمب افکن Tu-95 از پایگاه هوایی اولنیا به هوا منتقل شدند
10 month ago
RAF Typhoon jets have intercepted Russian bombers flying north of Scotland, the UK government has said
10 month ago
4 Russian military aircraft entered the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) late Sunday into early Monday (Aug13-14). But the "aircraft remained in int'l airspace & did not enter American or Canadian sovereign airspace" per @NORADCommand
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، پتروپاویوکا، پیشانه، برستوف، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، هریهوریوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، بیلا هورا، پریویلیا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کلیشیویکا حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، استپووه، کرامیک، نووکالینوو، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، بوهویاولنکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در بلاهوداتنه و استارومایورسکه حملات هوایی انجام داده است.
10 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، ولتنسکه، استانیسلاو، کومیشانی، نووتیاهینکا، کوزاتسکه، آنتونیوکا، توکاریوکا در منطقه خرسون، شهر خرسون و ایوانیوکا در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به زلنی هی، اودرادوکامیانکا، بیلوزرکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
10 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 33 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی آندرییوکا در منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و وسله در منطقه دونتسک، آندرییوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، از غرب به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، شرق به منطقه روباتیژینیا در شرق داشت. ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
10 month ago
پدافند هوایی در روستای پوشکارنویه منطقه بلگورود فعال بود
The Polish minister announced the detention of two citizens of the Russian Federation in the country, they are accused of espionage.
خسارت به ساختمان مسکونی در بلگورود پس از انفجارهای شدید
Evacuation in Ussurijsk due to typhoon Hanoon
آتش سوزی بزرگ در رامنسکویه منطقه مسکو گزارش شد
10 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 39 درگیری جنگی با نیروهای روسی در شمال شرق به سینکیوکا، شمال به کیسلیوکا و شمال شرق به آندرییوکا در منطقه خارکف، کلیشچییوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک، اوروژاین در منطقه دونتسک داشت. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
10 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه روژکوویچی، کیندراتیوکا، لوکنیا، اوهرویدی، پوپیوکا در منطقه سومی و اودی، استریلچا، هلیبوکه، اوخریمیوکا، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هوریف کوزاچوک در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کوپیانسک، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پرشاترونوو در منطقه خارکف انجام داده است.
10 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سربریانکا، سیورسک، اسپیرنه و وسله در منطقه دونتسک انجام دادند.
10 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، مارکوف، چاسیو یار، پردتچین، دیلییوکا، تورتسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه در نزدیکی بلاهوداتنه حمله هوایی انجام داده است.
10 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودییوکا، سیورنه، نتایلوو، نولسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی Avdiyivka حملات هوایی انجام داده است.
10 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، ماکسیمیلیانیوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بوهویاولنکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، نووسیلکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، پاولیوکا، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، وسله، ایوانیوکا، آنتونیوکا، برهوو، ولتنسکه در منطقه خرسون و کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.