14 جولای 2024
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که پدافند هوایی روسیه در یک روز 5 موشک ATACMS و 46 پهپاد را سرنگون کرده است.
2 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه ایوانیوکا، نووتیاهینکا، ولتنسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی و ایوانیوکا در منطقه خرسون انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 71 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کیسلیوکا در منطقه خارکف، نوویهوریوکا، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، نوسکه، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی منطقه دونتسک، اسپیرنه، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و نووی، منطقه کروووکالینوسک داشت. اومانسکه و نتایلوف از منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، وودیان، پاراسکوویوکا و از غرب به پوبیدا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه از منطقه دونتسک و روباتین از منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، میروپیلسکه، نوا اسلوبودا، کلوسی از منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استریلچا، سینلنیکووه و ووچانسکی خوتوری در منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آرخانهلسکه، سوکیل و نووپوکروسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به آرخانهلسکه، نووژلان و کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 66 پهپاد را در منطقه کراسنودار ساقط کرده است2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 66 پهپاد را در منطقه کراسنودار ساقط کرده است
2 month ago
پهپادهای کامیکازه به انبار ماژول های کنترل و اصلاح بمب های هوایی در فرودگاه نظامی در شهر کوشفسکایا در منطقه کراسنودار حمله کردند.
انفجار در پالایشگاه اسلاویانسک-نا-کوبانی
آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی در نتیجه حمله پهپاد گزارش شده است
رئیس منطقه اسلاویانسکی این منطقه گزارش داد که ستون تقطیر در جریان حمله پهپادهای اوکراینی به یک پالایشگاه در منطقه کراسنودار آسیب دیده است.
2 month ago
فرماندار کراسنودار کرای می گوید بیش از 10 هواپیمای بدون سرنشین در طول شب با ابزار جنگ الکترونیک در منطقه رهگیری شدند.
حداقل 5 بمب افکن Tu-95MS از فرودگاه اولنیا به هوا منتقل می شوند
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چاسیو یار در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، آرخانهلسکه و سولوویوو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا و ممریک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسی حملات هوایی را به پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، بیلوهریا، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا، بیلوزرکا، ولتنسکه، کیزومیس، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به تومارین در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 67 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کیسلیوکا، برستوو در منطقه خارکف، استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، نزدیک ترنی و جنوب تا زاریخنه منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، اسپیرنه و ایوانسکیف داشت. منطقه، Arkhanhelske، Keramik، Ocheretyne، Semenivka، Umanske، Kalynove منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Heorhiyivka، Prechystivka و Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske از منطقه دونتسک و Robotyne از منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه ژنرال Krynky از Kherthen اوکراین در گزارش عصر می گوید: ژنرال ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اطلاعات عملیاتی در 18.00 2024.04.26
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، یلین، هوتا-استودنتسکا، لوبیان و بوچکی در منطقه چرنیهیو، پروهرس، استاریکووه، بیلوپیلیا و بیلوودی در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در شهر سومی، در نزدیکی ولفین منطقه سومی، درهاچی، ویسکا یاروها، لیپتسی، اوهیرتسوه و وودیان در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Pischane و Hlushkivka منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
پوتین فرمانی مبنی بر انتقال شرکت‌های تابعه روسی Ariston و BSH Hausgerate به مدیریت موقت سیستم‌های خانگی گازپروم JSC امضا کرد.
Chinese Defense Minister: We will continue to strengthen the partnership between Moscow and Beijing in the military field
Iran’s deputy foreign minister Ali Bagheri met China president’s special envoy in Moscow2 month ago
Iran’s deputy foreign minister Ali Bagheri met China president’s special envoy in Moscow
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئوریویوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اوروژاین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.