31 مارس 2023
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا و کارپوویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: هلوخیف، بویارو لژاچی، آتینسکه، سولیانیکی و پاولیوکا در منطقه سومی، همچنین هاتیشه، ووچانسک، ووچانسکی خوتوری، بودارکی و دووریچنا در منطقه خارکف.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ویلشانا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کوتلاریوکا، تابایوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، نوسکه، ترنی و یامپولیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، کراسنوپولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، استوپوککی، بیلا هورا، کوردومیوکا، دروژبا، پیونیچنه، زالیزنه و نیویورک منطقه ژنرال دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا، آودییوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، هئوریویوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا و میخایلیوکا از منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا نوووکراینکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، بوهویاولنکا، ولیکا نووسیلکا، زولوتا نیوا و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه بیش از 40 شهرک از جمله استاروکراینکا، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا و نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا، همچنین زولوتا بالکا، میخایلیوکا، نووبریسلاو، اودرادوکامیانکا، منطقه ژنرال وکماچکا و شهر ایوانفهر، را گلوله باران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، نووباخموتیوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا و چاریونه در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
در شب 23 تا 24 ژانویه، گروه SOF اوکراین یک حمله شناسایی را علیه عقب نیروهای روسی در منطقه نوا کاخوفکا انجام داد. همانطور که ادعا شد، در جریان این حمله، 12 سرنشین و BTR 82A منهدم شدند، همچنین یک زندانی نیز دستگیر شد.
در شب 23 تا 24 ژانویه، گروه SOF اوکراین یک حمله شناسایی را علیه عقب نیروهای روسی در منطقه نوا کاخوفکا انجام داد. همانطور که ادعا شد، در جریان این حمله، 12 سرنشین و BTR 82A منهدم شدند، همچنین یک زندانی نیز دستگیر شد.
2 month ago
مقامات منطقه ای پهپاد اوکراینی را مقصر می دانند که در نتیجه انفجار در روستای هورنال در منطقه سودجا در منطقه کورسک 2 نفر زخمی شدند.
بلند شدن دود در Schebekyne پس از انفجار2 month ago
بلند شدن دود در Schebekyne پس از انفجار
پرتاب موشک در Novyi Oskol گزارش شده است2 month ago
پرتاب موشک در Novyi Oskol گزارش شده است
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، وییمکا، برستوف، بیلوهوریوکا، وسله، روزدولیوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، مایورسک، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین. در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، وودیانه، نولسکه، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پاراسکوویوکا، میکیلسکه، ووهلهدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا کومیشوواخا از منطقه دونتسک، همچنین چروون، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا، استپوو منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. Bilohorivka، Rozdolivka، Sil، Krasna Hora، Bakhmut، Klischiyivka، Novobakhmutivka، Krasnohorivka، Vodyane، Maryinka منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. نووواسیلیوکا، کوزاچه، سوپیچ، کوچریوکا. Studenok، Boyaro-Lezhachi، Stukalivka، Vorozhba، Yunakivka، Volfyne منطقه Sumy؛ همچنین Huryiv Kozachok، Strilecha، Slobozhanske، Zelene، Ternova، Starytsya، Vovchansk، Zemlyanky، Novomlynsk، Kamyanka و Krasne Pershe منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، هریانیکیوکا، کوپیانسک، کوچریوکا، کیسلیوکا، تابایوکا، کروخمالنه، برستوو، کروهلیاکیوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، استلماخیوکا، آندرییوکا از منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، کرمینا، دیبرووا و کوزمینه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
رگبار توپخانه از روستای نوا تاولژانکا
2 month ago
پرتاب های با صدای بلند در بلگورود و ناحیه آن قابل شنیدن است. گلوله باران در منطقه خارکف گزارش شد
2 month ago
سرهنگ سرگئی کوزوولف فرمانده جدید ناحیه نظامی جنوبی روسیه و سپهبد اوگنی نیکیفوروف فرمانده جدید ناحیه نظامی غرب شدند.
2 month ago
اخراج سفیر روسیه توسط لتونی
2 month ago
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: جنگ بین روسیه و غرب دیگر ترکیبی نیست، بلکه "تقریبا" واقعی است.
2 month ago
ناوگان دریای بالتیک روسیه تمرینات آمادگی رزمی را انجام می دهد
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سوپیچ، خارکفکا و پوپیوکا در منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، زلنه، پیلنا، ووچانسک، نووملینسک، استاریتا و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، تابایوکا، سینکیوکا، کروخمالنه و کوپیانسک منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، جنگلداری سربریانسکه و کوزمینه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree