31 مارس 2023
1 month ago
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز دوشنبه با اشاره به کشورهای دیگری که سیاست خود را مبنی بر عدم ارائه سلاح به کشورهای درگیر پس از تهاجم روسیه تغییر داده اند، از کره جنوبی خواست حمایت نظامی خود از اوکراین را افزایش دهد.
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا و کراسنی خوتر در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Volfyne، Pysarivka و Zapsillya از منطقه Sumy و Odnorobivka، Chervona Zorya، Veterynarne، Strilecha، Hlyboke، Zelene، Neskuchne، Ternova، Starytsya، Verkhnya Pysarivka، Ohirtseve، Vovchansk، Budarky و Novomlynsk از منطقه ژنرال خارکف اوکراین. در گزارش صبح می گوید
1 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، ویلشانا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوو، زلنی هی، ویشنوه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، باخموت، دیلییوکا، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا سیورنه، وودیان، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار، نسکوچنه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Vremivka و Novopil منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. پلتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا از استان زاپوریژژیا و نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون و حومه آن را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، روزدولیوکا، واسوکیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، کوردومیوکا و اوزاریانیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
1 month ago
سه نوجوان به دلیل آسیب رساندن به خطوط راه آهن در منطقه مسکو بازداشت شدند. به گفته FSB آنها از طریق پیام رسان آنلاین استخدام شدند
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، میکولایوکا از منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، سردینا بودا، موراوینیا، باچیفسک، بودیولنه، ولکیوکا، ولفین و یوناکیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
در جهت اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هوریف کوزاچوک، کراسنه، استاریتا، اوخریمیوکا، هلیبوکه، کوزاچا لوپان، دووریچانسکه، وارواریوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، نسکوچنه، ترنووا، استریلچا و کوپیانسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ایوانیوکا، کیسلیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف، نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک و برستوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلا هورا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، باخموت، نیویورک، کلیشچییوکا، کوردومیوکا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، وودیانه، نولسکه، وسله، کراسنوخوریوکا، مارینکا، پروومایسکه و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، وولدار و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، استپوو، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، هاوریلیوکا، دودچانی، کاچکاریوکا، چرونی مایاک، اودرادوکامیانکا، پونیاتیوکا، رسپوبلیکانتس، کوزاتسکه، تیهینکا، کومیشانی و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، سیل، بلاهوداتنه، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، نوومیخایلیوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا و وولدار منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید.
2 month ago
Earthquake of magnitude 4.7 - 100 km SW of Paratunka, Russia
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، میکولایوکا در منطقه چرنیهیو و روژکوویچی و باچیفسک از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، هوریف کوزاچوک، کراسنه، استاریتا، اوخریمیوکا، وارواریوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه و کوپیانسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کروخمالنه و برستوف در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، وسله، بیلوهوریوکا، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، کوردمیوکا، مایورسک، دروژبا، پیونیچنه، زالیزنه و تورتسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، وسله، وودیانه، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار و زولوتا نیوا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه زالیزن، ایلینکا، ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک، همچنین اولهیوسک، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، استاروکراینکا، چاریونه، اوریخیف، نوودانیلیوکا، نووآندریوژک از منطقه ژنرال زایف، و نووآندریوژک از منطقه زاپوریف، و نووآندریوژک از منطقه زاپوریف را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، دودچانی، چروونی مایاک، موناستیرسکه، تومارینه، برهونکا، تیاهینکا، کومیشانی و خرسون را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree