14 جولای 2024
Russian Security: The foreign cell arrested in Dagestan provided money and weapons to the perpetrators of the Crocus crime
آتش سوزی بزرگ در قلمرو Uralmashzavod در یکاترینبورگ
3 month ago
The Kremlin on Russia's accusation of responsibility for the Havana Syndrome: No evidence has been provided at all
Iran tipped off Russia about the possibility of a major ‘terrorist operation’ on its soil ahead of the concert hall massacre near Moscow last month
تحقیقات یک ساله توسط @InsiderEng، @60minutes و @derspiegel شواهدی را کشف کرده است که نشان می‌دهد سندرم هاوانا ممکن است منشأ آن در استفاده از سلاح‌های انرژی هدایت‌شده توسط واحد بدنام 29155 GRU روسیه باشد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا، کوتلاریوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی استارا هوتا در منطقه سومی، ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، سمنیوکا، اومانسکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئورهیوکایوکا و نووووو داشت. وودیان منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، پولتاوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، کیزومیس، آنتونیوکا، کرینکی، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بودا-وروبیفسکا، یلین در منطقه چرنیهیو، سردینا بودا، لوکاشیوکا، استاریکووه منطقه سومی، کوزاچا لوپان، لوکیانتسی، ترنووا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به اولکساندریوکا در منطقه سومی، اوهرتسو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، چاسیو یار، استوپچکی در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، رودولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هوستر، ماکسیمیلیانیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پوبیدا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
خسارت در روستای دونایکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در روستای دونایکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران
کمیته ضد تروریسم روسیه گزارش داد که سه نفر که برنامه ریزی حملات تروریستی را انجام داده بودند در جریان عملیات ضد تروریستی در ماخاچکالا و کاسپیسک بازداشت شدند.
3 month ago
چندین هواپیمای Tu-95MS از فرودگاه اولنیا
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، کوچریفکا، سوسنیوکا، مارچیخینا بودا در منطقه سومی، کودییوکا، استریلچا، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نسکوچنه در منطقه سومی، کروهله در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اومانسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به یامپولیوکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، دیلییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، بریسلاو، میخایلیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون، سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 79 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، پوبیهادایووو و نوکاکاوو داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو.
در نتیجه گلوله باران روستای بلایا بریوزکا در منطقه بریانسک 2 نفر زخمی شدند
3 month ago
روسیه تولید موشک مدرن Kh-101 با دو کلاهک را آغاز کرده است. دیفنس اکسپرس می نویسد که نسخه جدید این موشک دارای دو کلاهک مجزا به وزن 800 کیلوگرم است.
3 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه بیلوهوریوکا، نوسکه منطقه لوهانسک و جنگلداری سربریانسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایزومسکه در منطقه خارکف، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، مژووه، یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوریخیف، نوودانیلیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.