2 ژوئن 2023
2 month ago
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین 62 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی کروخمالنه، کرمینا، کوزمینه، بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه و برستوف، باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و اوزاریانیوکا، استپوو، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، ژنرال آرمفینس، و ژنرال نولینکا اوکراین. در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بلشنیا منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. بارانیوکا، توستودوبوف، استودنوک، هولیشیفسکه، استوکالیوکا، ولفین، توریا، مایسکه، مزنیوکا و پوپیوکا از منطقه سومی و تیموفییوکا، کراسنه، اوستینیوکا و کورن از منطقه خارکف - گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کامیانکا، کولودیازنه، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، نووسلیفسکه، نوسکه و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین ترنی، سیورسک، اسپیرنه و وییمکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، هریهوریوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، باخموت، پردتچین، کوردمیوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و مارینکا از نارنجک‌های گاز اشک‌آور شیمیایی در نوووکالینوو، لاستوچکین، پروومایسکه و ماریینکا استفاده کرد، نوووکالینوو، کراسنوگریوکا، استپوف، آودییوکا، توننکه، سیورنه، پروومایسکی، ژنرال نوولسکیف، دونوکالی، مارینهاسکی، و منطقه آرم‌ووکیل، ژنرال نوولسکی، را گلوله‌بار کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ویلنه پل، نووسیلکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: Poltavka، Malynivka، Huliaipole، Zaliznychne، Bilohirya، Novodanylivka منطقه Zaporizhzhia و Kherson، Kozatske و Antonivka در منطقه Kherson.
زنی پس از تلاش برای آتش زدن دفتر ثبت نام ارتش در نیژنی تاگیل دستگیر شد
2 month ago
وزارت دفاع پرتغال: 3 تانک لئوپارد 2A6 اهدایی پرتغال در حال حاضر در اوکراین هستند و طبق تعریف با شرکای ما تحویل داده شده اند. پرتغال به حمایت از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم غیرقانونی روسیه ادامه می دهد
2 month ago
نخست وزیران بلاروس و روسیه با رهبری "اتحادیه دولت" دیدار کردند
مائو نینگ سخنگوی وزیر امور خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره گزارش های رسانه ای مبنی بر استقرار تسلیحات هسته ای تاکتیکی روسیه در بلاروس گفت: پنج کشور دارای سلاح هسته ای در ژانویه 2022 بیانیه مشترکی در مورد جلوگیری از جنگ هسته ای صادر کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و مارینکا، پاراسکوویوکا، نووکالینوو، کراسنوگریوکا، کامیانکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه پوبیدا، نوومیخایلیوکا، وولدار، پرچیستیوکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسکه، چروونه، چاریونه، اوریخیف منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد. Respublikanets، Odradokamyaka، Tomaryne، Novosilka، Olhivka و Sadove از منطقه Kherson و شهرستان Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی سینکیوکا، بیلوهوریوکا و وسله، باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا هستند.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه نووواسیلیوکا، اوکراینسکه، سردینا-بودا، باچیفسک، اسمان، آتینسکه، بیلوپیلیا، ولفین، میروپیلسکه و پوکروفکا در منطقه سومی، لوبانیوکا، مالی پروخدی، پتروچاولو، لیپتسی، پتروچاولو، او را گلوله باران کرد. ایوانیوکا و ریدکودوب از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین کولودیازی، سیورسک، اسپیرنه و ویمکا در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، چاسیو یار، استوپوککی، الکساندرو-شولتین، اوزاریانیوکا، پیونیچنه و تورتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
2 نفر در نتیجه انفجار پهپاد در Kireevsk منطقه تولا زخمی شدند
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 85 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی سینکیوکا، کرمینا، بیلوهوریوکا و وییمکا، باخموت، بوهدانیوکا و پردتچین، کرامیک، آودییوکا، توننکه، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، مارینکا و نوومیخایلیوکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هورودیشه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید خارکیوکا، نووواسیلیوکا، اوکراینسکه و باچیفسک منطقه سومی، همچنین چروونا زوریا، وترینارن، استریلچا، کراسنه، نسکوچنه، ووچانسک، ویلچا و کراسنه پرشه از منطقه خارکف.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه پیشانه، دووریچنا، کوپیانسک و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین وییمکا و وسله از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، باخموت، چاسیو یار، استوپوککی، الکساندرو-شولتین، کوستیانتینیوکا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: در جهت‌های آودییوکا و مارینکا، ارتش روسیه آودییوکا، سیورنه، توننکه، نتایلوو، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا و پرچیستیوکا را در منطقه دونتسک گلوله‌بار کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون اولهیوسکه، مالینیوکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا و استپوف از منطقه زاپوریژژیا و خرسون، کوزاتسکه، لووو، ایوانیوکا، کومیشانی و کیزومیس از منطقه خرسون را بمباران کرد. گزارش
2 month ago
اوکراین می گوید روسیه از بلاروس به عنوان "گروگان" سلاح های هسته ای استفاده می کند
کاخ سفید: ما گزارش‌های مربوط به اعلامیه هسته‌ای روسیه را دنبال می‌کردیم
2 month ago
وزارت شرایط اضطراری گزارش داد که آتش سوزی در کارخانه "فرگات" در ووسکرسنسک در زمینی به مساحت 100 متر مربع محلی سازی شد.
2 month ago
پوتین: صنعت دفاعی فدراسیون روسیه به سرعت در حال توسعه است و قادر است سه برابر بیشتر از تجهیزات غرب به اوکراین مهمات تولید کند.
2 month ago
پوتین فکر می کند که انفجارها در خط لوله نورد استریم توسط سرویس های امنیتی ایالات متحده سازماندهی شده است
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree