28 نوامبر 2023
اعتراض به قطع برق در ماچاچ کالا
3 month ago
Putin held talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev by phone
3 month ago
آتش سوزی در واحد نظامی در گئورگیفسک، منطقه استاوروپل گزارش شد
3 month ago
German Public Prosecution announces the arrest of a German on charges of espionage for Russia
توپخانه روسیه امروز 3 بار منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد3 month ago
توپخانه روسیه امروز 3 بار منطقه نیکوپل را گلوله باران کرد
30 thousand people were left without electricity in Derbent due to a fire at a substation
3 month ago
وضعیت اضطراری در منطقه شهر سرگیف پوساد اعلام شد - اداره منطقه گزارش داد
3 month ago
در نتیجه گلوله باران در روستاهای موکرایا اورلووکا، اسپوداریوشینو در منطقه بلگورود یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند.
3 month ago
یک پست برق در ساختمانی واقع در مجاورت مرکز خرید متروپلیس در مسکو آتش گرفت
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، نزدیک کلیشچییوکا و نزدیک زایتسوو در منطقه دونتسک، نووکالینوو، آودییوکا و سیورنه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه ژنرال استاف منطقه آرمیدسک داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، نزدیک کلیشچییوکا و نزدیک زایتسوو در منطقه دونتسک، نووکالینوو، آودییوکا و سیورنه در منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه ژنرال استاف منطقه آرمیدسک داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولودیمیریوکا، سنکیوکا، یسنا پولیانا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله‌باران کرد. Znob-Novhorodske، Seredyna Buda، Bunyakyne، Volfyne، Velyka Pysarivka منطقه Sumy و Strilecha، Pylna، Hatysche، Budarky، Bolohivka منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هرمیاچکا و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو انجام داده است.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، کوچریفکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سینکیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، سربریانکا، اسپیرنه، وسله در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه چاسیو یار، پردتچین، بیلا هورا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کراماتورسک، مارکوف، کلیشچیوکا، پیونیچنه و نیویورک در منطقه دونتسک انجام دادند.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، توننکه، سولویووه، پروومایسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به سیورنه و پروومایسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هوستر، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در ورمیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ریونوپیل، نووداریوکا، اولهیوسکه، پیاتیخاتکی، لوبکووه، کامیاناسکه در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوودانیلیوکا و روبوتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
در جهت خرسون، ارتش روسیه میخایلیوکا، زمییوکا، اولهیوکا، میکیلسکه، ولتنسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون، همچنین کوتسوروب، اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولهیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
آتش سوزی بزرگ در یک ساختمان مسکونی در کورچاتوف
18 نفر در نتیجه انفجار در کارخانه سرگیف پوساد زخمی شدند3 month ago
18 نفر در نتیجه انفجار در کارخانه سرگیف پوساد زخمی شدند
3 month ago
انفجاری در سرگیف پوساد در قلمرو کارخانه نوری-مکانیکی زاگورسک، گزارش خدمات اضطراری. به گفته مقامات، تخلیه تمامی ساختمان ها و کارگاه ها از جمله کارگاه های استیجاری اعلام شده است. علت انفجار، طبق اطلاعات اولیه، یک پهپاد، خدمات اورژانس نیست
شاهدان عینی از انفجاری در سرگیف پوساد خبر می دهند. طبق داده های اولیه، این اتفاق در کارخانه نوری-مکانیکی زاگورسک رخ داد، پنجره ها در خانه های همسایه شکسته شدند.3 month ago
شاهدان عینی از انفجاری در سرگیف پوساد خبر می دهند. طبق داده های اولیه، این اتفاق در کارخانه نوری-مکانیکی زاگورسک رخ داد، پنجره ها در خانه های همسایه شکسته شدند.
انفجاری قدرتمند در منطقه مسکو در کارخانه نوری و مکانیکی در سرهیف پوساد
پهپاد در منطقه اودینتسوو در منطقه مسکو سرنگون شد
3 month ago
Putin had a telephone conversation with the President of South Africa
نیروهای مسلح بلاروس رزمایش گسترده ای را نزدیک به شرایط واقعی جنگ در مرز غربی این کشور انجام دادند.3 month ago
نیروهای مسلح بلاروس رزمایش گسترده ای را "نزدیک به شرایط واقعی جنگ" در مرز غربی این کشور انجام دادند.
3 month ago
Detained the head of Dimitrovgrad - the second largest city in the Ulyanovsk region
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 37 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، شمال به ایوانیوکا در منطقه خارکف و از جنوب به نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک، آندرییوکا، کوردومیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک، آودییوکا، مارینکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل ارتش داشت. اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت اوریخوو-واسیلیوکا، ایوانیوسکه، مارکوف، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نولسکه، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، توننکه، نووکالینوو، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، اولکساندروپیل، هاستر، هئوریویوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و کنستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه، استروژوه، استارومایورسکه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودرادنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووداریوکا، کومیشوواخا، شرباکی، اوریخیف، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را در Huliaipilske، Mala Tokmachka و Orikhiv انجام داده است.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اولهیوکا، سادووه، پریدنیپروسکه، رسپوبلیکانتس، خرسون و کیزومیس را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به زمییوکا، تومارین و اودرادوکامیانکا در منطقه خرسون انجام داده است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میخالچینا اسلوبودا، هرمیاچ، خرینیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. باسیوکا، استپوک، ولفین، پاولیوکا از منطقه سومی و اودی، اوخریمیوکا، نسکوچنه، بوچکووه، آمبارن منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، زاپادنه، پتروپاویوکا، پودولی، کراسنه، کوپیانسک ووزلووی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کروهلیاکیوکا و کوچریفکا در منطقه خارکف انجام داده است.