22 ژوئن 2024
1 year ago
گلوله باران در روستاهای موروم، نوایا تاولژانکا، شهر Schebekyne در منطقه بلگورود گزارش شده است.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 23 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه و بیلا هورا، مارینکا داشته است.
1 year ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ، هی، دیمیتریوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. آتینسکه، بزسالیوکا، اولکساندریوکا، یوناکیوکا، موهرسیتا، استپوک، ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی، همچنین ایواشکی، اودی، وترینارنه، کوزاچا لوپان، هوپتیوکا، ویسکا یاروها، پیلنا، زلنه، وسله، استارجیتا، اوهیرچاوچاوچو، هاتسکی ، بودارکی و چوهونیوکا از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به هاتیشه حمله هوایی کرد.
1 year ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه ماسوتیوکا، لیمان پرشی، کیسلیوکا، تابایوکا، برستوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به سرهییوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
1 year ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، تورسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سیورسک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، چاسیو یار، اسلویانسک، ایوانیوسکه، پردتچین، بیلا هورا، نیویورک و شوچنکو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا و بیلا هورا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
1 year ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، پروومایسکه، نولسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Avdiyivka حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا و نوووکراینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
1 year ago
ارتش روسیه در جهت‌های Zaporizhzhia و Kherson، ورمیوکا، Zelene Pole در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. بورلاتسکه، مالینیوکا، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، کامیانسکه، لوکیانیوسکه و کومیشوواخا از منطقه زاپوریژژیا، همچنین زولوتا بالکا، زمییوکا، بریسلاو، بورهونکا، ایوانیوکا، داچی، منطقه داچی، پرورومیکز، بیلومیس شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در Poltavka و Huliaipole منطقه Zaporizhzhia حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 29 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، مارینکا داشته است.
1 year ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، چاسیو یار، ایوانیوسکه، پردتچین، بیلا هورا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلا هورا و چاسیو یار در منطقه دونتسک و حمله موشکی به دروژکیوکا انجام دادند.
1 year ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، پروومایسکه و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Avdiyivka حمله هوایی کرد.
1 year ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به مارینکا و کاترینیوکا انجام داده است.
1 year ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا و نوووکراینکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به پرچیستیوکا حمله هوایی کرد.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون ارتش روسیه ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Malynivka، Huliaipole، Zaliznychne، Huliaipilske، Bilohirya، Mala Tokmachka، Orikhiv، Komyshuvakha و Novoandriyivka منطقه Zaporizhzhia؛ بریسلاو، آنتونیوکا منطقه خرسون، شهر خرسون، همچنین اوچاکف منطقه میکولایف. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به اولهیوسکه و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا، همچنین وسله، کوزاتسکه و اودرادوکامیانکا در منطقه خرسون انجام دادند.
1 year ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه یانژولیوکا، لئونیوکا و هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. نووواسیلیوکا، سردینا بودا، روماشکووه، آتینسکه، بزسالیوکا، بیلوودی، باسیوکا، یوناکیوکا، پوکرووکا، نوودمیتریوکا، ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی، همچنین اودی، کوزاچا لوپان، وترینارنه، کوزاچا لوپان، استارنیاوهیر، هوپتیوکا، ، هاتیشه ، پلتنیوکا ، ووچانسک ، زیبین ، ریبالکینه ، بودارکی ، زملیانکی ، چوهونیوکا ، اودرادنه منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اوهیرتسو در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
1 year ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک توپولی، دوریچانسکه، کامیانکا، فیهولیوکا، دووریچنا، کوتکیوکا، کیسلیوکا، تابایفکا، کوتلاریوکا، برستوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، تورسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا و اسپیرن در منطقه دونتسک انجام دادند.
Saudi Arabia's foreign minister met with his Russian counterpart in South Africa on Thursday on the sidelines of a meeting of a bloc of five key developing economies
Arms control talks - US willing to talk to Russia, China "without preconditions" per White House Nat'l Security Adviser Jake Sullivan. "Without preconditions does not mean without accountability" he adds "We will still hold nuclear powers accountable for reckless behavior."
ایالات متحده فرصتی برای مذاکرات کنترل تسلیحات با روسیه با وجود تنش‌های فعلی، حمله روسیه به اوکراین می‌بیند.
پرتاب موشک در منطقه بلگورود، احتمال پدافند هوایی1 year ago
پرتاب موشک در منطقه بلگورود، احتمال پدافند هوایی
1 year ago
به گزارش رسانه های روسیه، حمله برون مرزی با 2 تانک در نزدیکی شهر Schebekyne در منطقه بلگورود دفع شد.
1 year ago
کرملین به سخنان پاشینیان توجه می کند که ارمنستان متحد فدراسیون روسیه در درگیری در اوکراین نیست: این یک بیانیه مهم است - سخنگوی کرملین
انفجار و آتش سوزی در شبکین1 year ago
انفجار و آتش سوزی در شبکین
1 year ago
در منطقه Shebekinsky، حرکت قطارهای حومه شهر به حالت تعلیق درآمد
1 year ago
در نتیجه گلوله باران در شهر ماسلوا پرستان در منطقه بلگورود 2 نفر کشته و 2 زخمی شدند.
1 year ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه ووهلدار، پرچیستیوکا و نوووکراینکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلدار، پرچیستیوکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 25 درگیری رزمی با نیروهای روسی در غرب به ماسوتیوکا در منطقه خارکف و در نزدیکی کوزمیوکا در منطقه لوهانسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.