25 ژوئن 2024
10 month ago
وزارت دفاع روسیه در واکنش به حمله موشکی به هتل Reikartz در Zaporizhzhia مدعی شد که پایگاه مزدوران خارجی هدف قرار گرفته است.
10 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 34 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نادیا و جنوب به نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، نزدیک بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، نزدیک آودییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک مارینکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه داشته است - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی
10 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، یلین، بلشنیا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Zarichchya، Popivka، Tymofiyivka، Stukalivka از منطقه Sumy و Udy، Huryiv Kozachok، Odnorobivka، Strilecha، Okhrymivka و Stroyivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را به استپنه، کوستیانتینیوکا، پوپیوکا و اولکساندریوکا در منطقه سومی انجام دادند.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک کامیانکا، ریدکودوب، دووریچنا، زاپادنه، کیندراشیوکا، هولوبیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، چاسیو یار، پردتچین، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هاستر، هورهییوکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسک حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، چروون، هولیایپوله، پیاتیخاتکی، کامیانسکه، پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، رسپوبلیکانتس، چروونی مایاک، شلیاخوو، لووو، کوزاتسکه، آنتونیوکا و ولتنسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون، همچنین کوتسوروب، اوچاکف، دمیتریوکا در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
گزارش ها حاکی از منفجر شدن پهپاد در مسکو است10 month ago
گزارش ها حاکی از منفجر شدن پهپاد در مسکو است
10 month ago
حریم هوایی بر فراز کالوگا بسته است، پروازهای ورودی به فرودگاه های جایگزین هدایت می شوند
10 month ago
با گزارش پهپاد احتمالی در نزدیکی کوبینکا، آسمان بر فراز فرودگاه ونوکوو بسته شد
10 month ago
The Soyuz rocket with the first lunar lander in the history of modern Russia was launched from the Vostochny cosmodrome. The rocket worked normally, the upper stage separated from the third stage and now puts the Luna-25 automatic station on a flight trajectory to the Moon.
10 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، سمنیوکا، بوچکی، یسنا پولیانا در منطقه چرنیهیو را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید Znob-Novhorodske، Bunyakine، Volfyne، Stepok، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Chervona Zorya، Mali Prokhody، Hatysche، Varvarivka، Rublene و Odradne از منطقه خارکف.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، ماسوتیوکا، پتروپاولیوکا، کوچریفکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و وسله در منطقه دونتسک انجام دادند.
10 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه مالینیوکا، مارکوو، باخموت، ایوانیوسکه، بیلا هورا و پلشییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کلیشیویکا حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، کارلیوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، مارینکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
10 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، اودرادنه، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه، استوروزوه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی را در بلاهوداتنه، استارومایورسکه منطقه دونتسک انجام دادند.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تمیریوکا، چروون، بیلوهیریا، شرباکی، استپوو، نوولکساندریوکا در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه میخایلیوکا، چرونی مایاک، اولهیوکا، پریدنیپروسکه، برهووه، استانیسلاو منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد. کوتسوروب، اوچاکف منطقه میکولایف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
10 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در شمال به سینکیوکا و شمال شرق ایوانیوکا در منطقه خارکف، در نزدیکی کلیشچیوکا و شمال شرق دروژبا در منطقه دونتسک، آودییوکا و جنوب شرق سیورنه در منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکی داشت. از منطقه دونتسک، جنوب نوودانیلیوکا از منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
10 month ago
دفتر دادستان کل فدراسیون روسیه پروژه تحقیقاتی تیم اطلاعاتی درگیری را به عنوان یک سازمان نامطلوب به رسمیت شناخت.
10 month ago
شهردار مسکو سوبیانین: پدافند هوایی 2 پهپاد جنگی را که به سمت مسکو پرواز می کردند، سرنگون کرد، یکی در منطقه کالوگا و دیگری در منطقه کمربندی مرکزی.
پروازها در فرودگاه ونوکوو به دلیل حمله پهپادی مشکوک در منطقه به تاخیر افتاد10 month ago
پروازها در فرودگاه ونوکوو به دلیل حمله پهپادی مشکوک در منطقه به تاخیر افتاد
انفجار و آتش سوزی در تعمیرگاه خودرو در دوموددوو گزارش شده است10 month ago
انفجار و آتش سوزی در تعمیرگاه خودرو در دوموددوو گزارش شده است
اعتراض به قطع برق در ماچاچ کالا
10 month ago
Putin held talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev by phone