14 جولای 2024
ارتش اوکراین 42 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنوب ترنی و وسله در منطقه دونتسک، نزدیک کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، در نزدیکی مارینکا و نووومی دانسک داشت. منطقه، نزدیک Robotyne و غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، وودیان، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، چاریونه، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، هریهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچکای منطقه چرنیهیو، فوتوویژ، رودیونیوکا، ولفین، ویسوکه، سردینا بودا از منطقه سومی، هاتیشه، پلتنیوکا، زملیانکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ویلچا و ویلخواتکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، کلیشچیوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، پتروپاولیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
کرملین: روسیه پیشرفتی در روند صلح با اوکراین نمی بیند و به عملیات نظامی خود ادامه می دهد
6 month ago
پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد سرنگون شد
پهپاد بر فراز منطقه ورونژ سرنگون شد - وزارت دفاع روسیه
2 پهپاد شبانه در پایگاه هوایی انگلس سرنگون شدند
بیش از یک تن کوکائین به ارزش 11 میلیارد روبل توسط ماموران گمرک و FSB در بندر سن پترزبورگ کشف و ضبط شد. کانتینر کالای قاچاق از نیکاراگوئه وارد شد
روسیه پس از پرتاب های قبلی موشک های بالستیک کره شمالی را به سمت اوکراین شلیک کرد: کاخ سفید
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، تابایفکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا، ایوانیوکا، تابایفکا، پیشانه، برستوو در منطقه خارکف انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کارپوویچی، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، ولفین، کیندراتیوکا، استپوک منطقه سومی، اودی، ووچانسک، مالا ووچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه نوو در دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چروون، چاریون، مالا توکماچکا، روبوتین، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، وسله، کوزاتسکه، ایوانیوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو و شهر خرسون در منطقه خرسون، همچنین سولونچاکی و یاسلکا در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 64 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، جنوب به ترنی و وسله در منطقه دونتسک، کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئوبی‌هایوکا و نوبی‌هایوکا داشت. از منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
از اواسط دسامبر در شهر الکتروستال منطقه مسکو گرما وجود ندارد
29 خانه بدون گرما پس از حادثه در اتاق دیگ بخار در دمیتروف منطقه مسکو
6 month ago
به گفته مقامات محلی، یک پهپاد در منطقه بریانسک سرنگون شد
6 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 4 پهپاد در منطقه کورسک و رهگیری 2 فروند دیگر در منطقه اوریول خبر داد.
6 month ago
مشکلات تامین گرما در نیژنی نووگورود، یکاترینبورگ و ناخودکا گزارش شده است
پهپاد مشکوک به مخزن سوخت در انبار نفت Oryolnefteprodukt در Oryol برخورد کرد6 month ago
پهپاد مشکوک به مخزن سوخت در انبار نفت Oryolnefteprodukt در Oryol برخورد کرد