14 جولای 2024
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه زاپادنه، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا در منطقه خارکف و نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، نیویورک، کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، بوهدانیوکا، کوردومیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، پروومایسکه و اورلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به سمنیوکا حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه سردینا-بودا، دروژبا و اوسویویکا در منطقه سومی را با MLRS، کلوسی، بلشنیا، هرمیاچ از منطقه چرنیهیو، باچیفسک، پوکرووکا، باسیوکا از منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپانیف و منطقه هنری‌آف گلوله باران کرد. و خمپاره، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کوستیانتینیوکا، هورهییوکا، پاراسکوویوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Huliaipilske، Novodarivka، Rivnopil منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالینیوکا و مالا توکماچکا انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، ولتنسکه، تیاهینکا، ایوانیوکا، زمییوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
4 month ago
ارتش اوکراین 76 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلا هورا در منطقه دونتسک، بردیچی، توننکه، پروومایسکه، نولسکه، سمنیوکا و اورلیوکا، هئورهییوکا، نوومی‌خایلیوکا، پرهچیستیوکا و کراسنوروویکا در منطقه دونتسک داشت در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
اطلاعات ارتش اوکراین مدعی حمله DDoS علیه وب سایت وزارت دفاع روسیه شد
قضات دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت فرمانده هوانوردی دوربرد نیروی هوایی روسیه سرگئی کوبیلاش و فرمانده ناوگان دریای سیاه ویکتور سوکولوف را به اتهام ارتکاب جنایات از حداقل 10 اکتبر 2022 تا حداقل 9 مارس 2023 صادر کردند.
4 month ago
وزیر دفاع آلمان: من به متحدانمان اطمینان دادم که سیستم ارتباطی ارتش قابل اعتماد است
4 month ago
وزیر دفاع آلمان: روسیه می خواهد در آلمان تفرقه ایجاد کند
4 month ago
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را بر فراز منطقه کورسک سرنگون کرد
آتش سوزی در انبار نفت در منطقه بلگورود در نتیجه حمله پهپاد4 month ago
آتش سوزی در انبار نفت در منطقه بلگورود در نتیجه حمله پهپاد
4 month ago
آتش سوزی پس از گلوله باران در ایستگاه راه آهن گلوشکوو
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سمنیوکا، نتایلوف، کالینوف در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، نووداریوکا، مالینیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرهای خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، زمییوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، توستودوبوف، سردینا بودا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه به چویکیوکا در منطقه سومی و لیپتسی، وارواریوکا، نسترنه، کولودیازنه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه زاپادنه، سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا در منطقه خارکف، توردوخلیبوف، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، چاسیو یار، کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نیویورک و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 63 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووسلیوکا، بردیچی، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، منطقه وودیانه‌استی و اوروزچی داشت. ، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
Two Russian Navy NFAF Tu-142 MPA completed a 12-hour OOA routine MARPAT, 041400Z MAR 24. Aircraft noted operating in the Norwegian Sea during the 0900Z hour & probably COND SURV of Ex Steadfast Defender activity
آسیب به پل نزدیک چاپایفسک پس از انفجار4 month ago
آسیب به پل نزدیک چاپایفسک پس از انفجار
4 month ago
انفجاری روی پل بین ایستگاه های زوزدا و چاپایفسک در منطقه سامارا روسیه انجام شد
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به نادیا، توردوخلیبوف در منطقه لوهانسک حمله هوایی کردند.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، اوپیتن، نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به پوکروفسک، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کوراخوف، ماکسیمیلیانیوکا، یلیزاوتیوکا، کاترینیوکا، وودیان، ووهلهدار، پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوراخوف، وودیان، وولدار و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، اوملنیک، اوریخیف، نووآندرییوکا، پریمورسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، ورخنیا ترسا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، ورکنوکامیانسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 68 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف، ترنی و ورخنوکامیانسکه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نوولسکه، کرانوکوریوف، و کرانوکایوکا از دونتسک داشت. Novomykhaylivka منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های Sivershchyna و Slobozhanschyna، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Lisne، Rozhkovychi، Druzhba، Bobylivka، Kyyanytsya در منطقه Sumy و Vovchansk، Velykyy Burluk در منطقه خارکف انجام داد و توپخانه روسیه Yeline، Buchky از Chernihiv، Seraudkay، Humanias، منطقه Chernihiv، Seredkay را گلوله‌بار کرد. وووکیوکا، اولکساندریوکا، نوودمیتریوکا از منطقه سومی، اودی، وترینارنه، ووچانسک، اوخریمیوکا، میلوو، توپولی منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.