18 جولای 2024
In North Ossetia, there was a mass brawl and shootout between the natives of Ingushetia and Ossetia. 11 people were taken to the hospital.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه مالینیوکا، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، پلاونی در منطقه زاپوریژژیا و کوزاتسکه، اودرادوکامیانکا، اولهیوکا، لووو، کیزومیس را گلوله باران کرد. گزارش
1 year ago
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در مسیرهای باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین 39 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی باخموت، بوهدانیوکا، کرومووه و کلیشچیوکا، سیورنه و پروومایسکه، مارینکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 year ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Korenok، Stukalivka، Iskryskivschyna، Novoivanivka، Volfyne، Pavlivka، Kostyantynivka و Basivka از منطقه سومی، همچنین Udy، Veterynarne، Zelene، Neskuchne، Strilecha، Ohirtseve، Hatysche و Ambarne از منطقه خارکف اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک توپولی، کامیانکا، کراسنه پرشه، فیهولیوکا، نووملینسک، دووریچنا، لیمان پرشی، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نووسلیفسکه، نوسکه، دیبرووا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، یامپیل، سیورسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و پرییزنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، هریهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، بیلا هورا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا نووباخموتیوکا، نووکالینوو، آودییوکا، لاستوچکینه، استپوف، توننکه، وودیان، نتایلوو، پروومایسکه، کارلیوکا و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه ووهلدار، یهوریوکا، پاولیوکا، پرچیستیوکا، نوووکراینکا، زولوتا نیوا، نوومایورسکه، شاختارسکه، نسکوچنه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
بیش از 100 خانه در شهر سوسوا در منطقه Sverdlovsk سوخته است
آسیب به خط برق در نتیجه گلوله باران روستای چرموشنویه در منطقه بلگورود، چندین روستا بدون برق
سوئد پنج دیپلمات روسی را اخراج کرد
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، هریهوریوکا، خروموف، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت های آودیوکا نووکالینوف، آودییوکا، سیورنه، توننکه، لاستوچکینه، پروومایسکه، کارلیوکا و نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هاستر، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا و کومار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووسیلکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. اولهیوسکه، مالینیوکا، چروونه، هولیایپیلسکه، چاریونه، اوریخیف منطقه زاپوریژژیا، ایوانیوکا، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 6 حمله موشکی، 62 حمله هوایی و 70 گلوله باران با MLRS انجام داد.
1 year ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Novovasylivka، Kucherivka، Shalyhine، Stukalivka، Iskryskivschyna، Volfyne، Mohrytsya، Popivka منطقه Sumy، همچنین Okip، Mali Prokhody، Strilecha، Neskuchne، Hatysche، Budarky و Chhuhunivka از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبحگاه ارتش اوکراین می گوید. گزارش
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک توپولی، کامیانکا، کراسنه پرشه، فیهولیوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کیندراشیوکا، ماسوتیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، دیبرووا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و پرییزنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
خلبان بر اثر سقوط هلیکوپتر پزشکی در نزدیکی ولگوگراد کشته شد1 year ago
خلبان بر اثر سقوط هلیکوپتر پزشکی در نزدیکی ولگوگراد کشته شد
FSB مردی را در سن پترزبورگ بازداشت کرد و او را متهم به توطئه برای آتش زدن پلیس کرد1 year ago
FSB مردی را در سن پترزبورگ بازداشت کرد و او را متهم به توطئه برای آتش زدن پلیس کرد
آنتونیو گوترش، رئیس سازمان ملل، در مقابل سرگئی لاوروف ویرانی اوکراین پس از حمله روسیه را محکوم کرد.
Russia, China and Iran state media seeing growth on Twitter. Multiple accounts "began to gain followers after months of decline or stagnation" after apparent decision by Twitter to stop filtering them, per @DFRLab analysis
1 year ago
An unknown quadrocopter fell on the territory of the Moscow Oil Refinery
1 year ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. چروونا زوریا، پاولیوکا، کیندراتیوکا، تیموفییوکا از منطقه سومی، همچنین هوپتیوکا، زلنه، نسکوچنه، بودارکی، میلوو و کراسنه پرشه از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 year ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، هریانیکیوکا، ماسوتیوکا، لیمان پرشی، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نووسلیفسکه منطقه لوهانسک؛ تورسکه و اسپیرنه منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.