28 نوامبر 2023
4 month ago
Russian State Duma banned registration on Russian sites using foreign e-mail
4 month ago
دادگاه شهر مسکو ایلیا ساچکوف، بنیانگذار Group-IB را به اتهام خیانت به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
4 month ago
تلاش خرابکارانه در راه آهن در ایستگاه شودسکایا اسلوبودا در منطقه سامارا
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه سمنیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Vilna Sloboda، Svarkove، Stepne، Basivka، Mohrytsya، Pokrovka و Oleksandrivka منطقه سومی و Huryiv Kozachok، Hraniv، Vovchansk، Bochkove، Budarky منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne و Hraniv در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کراسنه پرشه، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووسلیفسکه منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سربریانکا، اسپیرنه و کوزمینیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، چاسیو یار، پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کلیشچیوکا، پردتچین و دیلییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوف، آودیوکا، لاستوچکینه، وودیان و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به نولسکه و کراسنوگریوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، نوووکراینکا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوومیخایلیوکا، زولوتا نیوا، ماکاریوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووآندرییوکا، لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچن، استپووه، لوبکووه و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. دودچانی، بریسلاو، کوزاتسکه، مولودیژن، آنتونیوکا، کومیشانی، کیزومیس، استانیسلاو منطقه خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووداریوکا، لوادنه، مالا توکماچکا، اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش اوکراین 26 درگیری جنگی با نیروهای روسی در جنوب به دیبرووا در منطقه لوهانسک، شرق به استوپوککی و نزدیک دیلیوکا، نزدیک آودییوکا، مارینکا داشته است.
4 month ago
تجهیزات راه آهن در ایستگاه Lisiy Nos در منطقه سنت پترزبورگ خراب شد
4 month ago
At the railway station in Sasovo, Ryazan region, four wagons with sulfur caught fire, 119 people were evacuated from nearby houses
شویگو وزیر دفاع روسیه به کره شمالی سفر می کند
Russian fighter jets 'severely damaged' a US Air Force MQ-9 Reaper drone that was conducting counter-ISIS operations over Syria. -CENTCOM
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: نیروهای روسی تحت فشار نیروهای دفاعی اوکراین از منطقه آندریوکا در نزدیکی باخموت عقب نشینی کردند.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه مناطقی در شمال شرق لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Boyaro-Lezhachi، Bilopillya، از شرق به Uhroyidy، از جنوب شرقی به Popivka در منطقه سومی و Strilecha، Ohirtseve، Bochkove، Nesterne و Budarky در منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Huryiv Kozachok و Pischane در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کراسنه پرشه، فیهولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، اودرادنه، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در ترنی، ویلشانا و کیسلیوکا حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و لیمان، یامپیل، سیورسک، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کلیشچییوکا، چاسیو یار، کوستیانتینیوکا، کراماتورسک، پیونیچنه، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به دیلیوکا و پردتچین در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، لاستوچکینه، وودیان، پروومایسکه و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نوووکالینوو، آودیوکا و نولسکه حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، هئوریویوکا، ماکسیمیلیانیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، لوادنه، استپووه، لوبکووه، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. Burhunka، Lvove، Tyahynka، Mykilske، Dniprovske، استانیسلاو منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در مالا توکماچکا، اوریخیف، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 35 درگیری جنگی با نیروهای روسی در شمال غرب به اوریخوو-واسیلیوکا، از جنوب به ایوانیوسکه و از غرب به کلیشچییوکا، در نزدیکی پروومایسکه، کراسنوخیوکا و مارینکا، ریونوپیل در منطقه دونتسک داشته است.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 35 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی تورسکه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و جنوب شرق تا اوریخوو-واسیلیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا و نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا، نوومیخایلیوکا، و پریژوژیا صبح منطقه زاپور داشت.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه تیمونویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Pokrovka، Uhroyidy، Yunakivka منطقه سومی و Udy، Kozacha Lopan، Budarky، Hatysche، Veterynarne منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به پاولیوکا و استپنه در منطقه سومی انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، برستوف، نووملینسک، دووریچنا و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوچریفکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه حمله هوایی کرد.