17 جولای 2024
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 320670 برآورد کرده است7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 320670 برآورد کرده است
7 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Luhivske، Orikhiv، Novodanylivka، Robotyne، Kamyanske، Prymorske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به اوروژاین در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون، بریسلاو، ایوانیوکا، پونیاتیوکا، آنتونیوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به زمییوکا، نوووبریسلاو، کوزاتسکه انجام داده است.
ارتش اوکراین 33 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و در جنوب به پتروپاویوکا در منطقه خارکف، سیورسک منطقه دونتسک، کلیشچییوکا و از جنوب تا پیودنه در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه و پروومایسکه در منطقه دونتسک، منطقه مارینکیلکاوو در منطقه دونتسک داشت. ، در غرب به استارومایورسکه منطقه دونتسک، روباتین و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، بلشنیا، لئونیوکا، بوچکی، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، ولفین، بیلوودی، باسیوکا، موریسا در منطقه سومی، وترینارنه، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به لئونیوکا، پوپیوکا در منطقه چرنیهیو انجام دادند.
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، تورسکه، دیبرووا، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، دروژبا، پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، بردیچی، اورلیوکا، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
جان کربی، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی، ایران در حال بررسی ارائه موشک های بالستیک کوتاه برد به روسیه برای استفاده در اوکراین است.
رئیس جنایتکار و جنگنده سابق پی ام سی واگنر در بلایا کالیتوای منطقه روستوف به ضرب گلوله کشته شد.
7 month ago
North Korea claims it has successfully placed its first spy satellite in orbit, after two earlier attempts failed. S.Korea and Japan did not immediately verify whether the launch had succeeded. Seoul had said Russia may be providing technical assistance for this launch
7 month ago
Lavrov and the head of the Belarusian Foreign Ministry discussed by telephone the issues of integration of the union state and bilateral cooperation - Russian Foreign Ministry
7 month ago
Lavrov: The priority today is a ceasefire in Gaza
7 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که یک پهپاد را در منطقه روستوف ساقط کرده است
7 month ago
The Kremlin: Putin will discuss the conflict between the Palestinians and Israel and the situation in Gaza with the BRICS leaders
7 month ago
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را بر فراز منطقه کورسک سرنگون کرد
8 month ago
4 نفر جان باختند و 24 نفر در بیمارستان ها بر اثر مصرف بیش از حد متادون در آستاراخان
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا اولکساندروپیل، کرامیک، آودییوکا، سیورنه، توننکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئوریویکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چاریون، مالا توکماچکا، روبوتین، مالی شرباکی، کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا، نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، سوفیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 54 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و از جنوب به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف، کلیشچییوکا، آندرییوکا و از جنوب به پیودنه در منطقه دونتسک، از جنوب به نووباخموتیوکا، استپووه و آودییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا، پوبیدایل و نووومی‌کا از منطقه دونتسک داشت. از غرب به Staromayorske منطقه دونتسک، Robotyne و شمال غربی Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه تیمونویچی، کارپوویچی، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، وسلیوکا، کوستیانتینیوکا، ولفین، خودینه منطقه سومی، چروونا زوریا، پلتنیوکا، زملیانکی، بودارکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستوبوبریف در منطقه چرنیهیو و سردینا بودا در منطقه سومی انجام داد.