14 جولای 2024
پرزیدنت بایدن با یولیا بیوه الکسی ناوالنی و دختر داشا دیدار کرد
کاخ سفید اعلام کرد، آمریکا در روزهای آینده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل حمایت تهران از جنگ روسیه علیه اوکراین اعمال خواهد کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، سمنیوکا، سیورنه و نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بردیچی، سمنیوکا، اورلیوکا، لاستوکین، توننکه انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کارپوویچی منطقه چرنیهیو و ایسکریسکیوشینا، سردینا-بودا، ریاسنه، پوپیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک، ترنی، تورسکه، سربریانکا، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به روزدویوکا، وسله در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، اولکساندروپیل، کراسنوگریوکا، کوراخوو، پاراسکوییوکا، نوومیخایلیوکا انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، مالینیوکا، چاریون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، مالینیوکا، چاریون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 80 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، آندرییوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و تورتسک، اورلیوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه، نوومی‌خایلوتسک، زومی‌خایلووکا، نوومی‌خائیلوت و دونیتسک داشت. در گزارش عصرانه، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: غرب وربوو و نزدیک روباتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پرهچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه و اوروژاینه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در وولدار و استارومایورسک انجام داد.
The U.S. has been in direct contact with Russia to warn Moscow not to deploy a new nuclear-armed antisatellite weapon, which it said would violate the Outer Space Treaty and jeopardize U.S. national security interests
ایالات متحده از اتهامات جدید، دستگیری در 5 پرونده جداگانه علیه الیگارش های روسی و تسهیلگران آنها خبر می دهد. مقامات می گویند که این اقدامات مانع از توانایی روسیه برای دور زدن تحریم های مرتبط با اوکراین و مانع از "ماشین جنگی روسیه" می شود.
Russia's envoy to the Security Council: Stopping funding for UNRWA constitutes blackmail and we condemn attempts to discredit UNRWA.
4 month ago
مادر الکسی ناوالنی می گوید که مقامات با باج گیری از او، جسد را تحویل نخواهند داد، تا زمانی که او شرط کند که کجا و چگونه الکسی دفن شود.
تهدید بمب گذاری در کارخانه شیمیایی الکسینسکی در منطقه تولا4 month ago
تهدید بمب گذاری در کارخانه شیمیایی الکسینسکی در منطقه تولا
4 month ago
انگلیس تحریم هایی را علیه چندین شهروند و شرکت روسی اعمال کرد
A burning well of the Chkalovskoye field, north-northeast of Srednii Vasiugan, Tomsk Oblast, Russia
سازمان ملل: جنگ روسیه در اوکراین باعث "هزینه انسانی وحشتناک" شده است
وزیر دفاع فرانسه @SebLecornu می گوید که ماه گذشته "اپراتورهای روسی تهدید کردند که هواپیماهای سرنشین دار فرانسوی را در حال گشت زنی بر فراز دریای سیاه، در حریم هوایی بین المللی سرنگون خواهند کرد."
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پرهچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوروژاین و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، سمنیوکا، سیورنه، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در نوووپوکروسک، نووباخموتیوکا، استپوو، سمنیوکا، اورلیوکا، لاستوکین در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئوریویوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، کاترینیوکا، آنتونیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، کرینکی، ایوانیوکا، تیاهینکا، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی و چورنوبایفکا در منطقه خرسون انجام داده است.
4 month ago
ارتش اوکراین 51 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف، ترنی و وییمکا در منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، استپوو، لاستوچکینه، پروومایسکه، نولسکه از منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پوبیدایل، نوووستک دونتسک داشت. به Verbove و نزدیک Robotyne منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسک، سربریانکا، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و لیمان، سویاتو پوکروفسکه، سیورسک در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، هرمیاچ، یلین منطقه چرنیهیو، پوپیوکا، ولفین منطقه سومی، وترینارنه، کراسنه، لوکیانتسی، هاتیشه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به میلوو، ویلخواتکا، هریهوریوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به پتروپاویوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
4 month ago
شش منبع به رویترز گفتند که ایران 400 موشک بالستیک قدرتمند زمین به زمین به روسیه داده است. سه منبع ایرانی گفتند، این موشک ها شامل بسیاری از تسلیحات بالستیک کوتاه برد فاتح-110 مانند ذوالفقار است. کارشناسان می گویند این موشک متحرک جاده ای قادر است اهدافی را در فاصله بین 300 تا 700 کیلومتر (186 تا 435 مایل) مورد اصابت قرار دهد.
4 month ago
بریتانیا سران مستعمره جنایی قطب شمال را که در آن الکسی ناوالنی کشته شد، تحریم کرد
اتحادیه اروپا شرکت های چینی و کره شمالی را در بسته تحریم های جدید سالگرد جنگ اوکراین هدف قرار داده است
انفجار مهیب در کراسنوزنامسک منطقه مسکو گزارش شد
4 month ago
The State Duma adopted a law denouncing the 1956 agreement that allowed sailors from Great Britain to fish in the Russian zone of the Barents Sea
سفرای اتحادیه اروپا به تازگی به سیزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه چراغ سبز نشان دادند. باید درست قبل از سالگرد 24 فوریه منتشر شود
وبلاگ نویس نظامی روسی، منتقد فرماندهی نظامی روسیه، الکسی موروزوف "مورز" که تلفات روس ها در آودیوکا را به 16 هزار نفر فاش کرد، ظاهراً خودکشی کرده است.
4 month ago
بانک مرکزی فدراسیون روسیه مجوز بانک QIWI را لغو کرد