14 جولای 2024
3 month ago
ارتش اوکراین 67 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، فدوریوکا، روزدولیوکا، وسله، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا از منطقه دونتسک، پروومایسکه، منطقه نولسکی، دونتسک، نولسکی، نتسک داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید پوبیدا، نوومیخایلیوکا، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، وودیان و اوروژاین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، زمییوکا، کرینکی، تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا، نووسلیوکا پرشا، اوچرتین، یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا و کوتلاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به برستوف منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، هوانوردی روسیه حملات هوایی به زولوچیف، مالی پروخودی، ووچانسک در منطقه خارکف و شهر خارکف انجام داد.
3 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت کوپیانسک منطقه خارکف
هواپیمای بدون سرنشین ناشناس در ماتویف کورگان منطقه روستوف سقوط کرد
Assad's forces and Russia bombard with heavy artillery the vicinity of the village of Kafr-Nouran in the countryside of Aleppo, Syria
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چهار پهپاد بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد
3 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت منطقه خارکف
3 month ago
وزارت دفاع روسیه گزارش داد، سامانه‌های پدافند هوایی حدود ساعت 16:00 15 پهپاد را بر فراز قلمرو مناطق بلگورود (12 پهپاد) و بریانسک (3 پهپاد) منهدم کردند.
وضعیت اضطراری در سطح فدرال در منطقه اورنبورگ اعلام شد3 month ago
وضعیت اضطراری در سطح فدرال در منطقه اورنبورگ اعلام شد
3 month ago
در منطقه خارکف، یکی از پست های فشار قوی NEC "Ukrenergo" به دلیل گلوله باران شبانه توسط نیروهای مسلح روسیه آسیب دید.
3 month ago
پالایشگاه اورسک به دلیل جاری شدن سیل بهاری در این منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است
More flooding expected in Orenburg region3 month ago
More flooding expected in Orenburg region
Flooding at 6th district of Orsk3 month ago
Flooding at 6th district of Orsk
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، موهرسیتا، نوا هوتا، بیلوودی منطقه سومی، کوزاچا لوپان، وترینارنه، استریلچا، کراسنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به رودیونیوکا در منطقه سومی، اوهیرتسوه، کوزاچا لوپان، لیپتسی، کوتوزیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، بورووا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کالینوف، نووسلیوکا پرشا، سلیدوو، آرخانهلسکه، بردیچی، سمنیوکا، اوچرتینه، اسکوچنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اسلویانسک، ورخنوکامیانسکه و هریهوریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک، شهر خرسون، زمییوکا، کرینکی، تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، اسپیرنه، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووکالینوو، بردیچی و نتایلوف از منطقه دونتسک، هئورهییوکا، نوومیکای‌کایل و نوومیکای‌کهایف داشت. از منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
وزارت دفاع روسیه گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود منهدم کردند.
3 month ago
اطلاعات ارتش اوکراین مدعی انفجار در خط لوله فرآورده های نفتی در نزدیکی شهر آزوف در منطقه روستوف شد
سطح آب رودخانه اورال در نزدیکی اورنبورگ به سطح خطرناکی نزدیک می شود. تا ساعت 8 صبح، سطح آب 828 سانتی متر بود. سطح 930 سانتی متر خطرناک در نظر گرفته می شود.
خسارات ناشی از گلوله باران Tyotkino در منطقه کورسک3 month ago
خسارات ناشی از گلوله باران Tyotkino در منطقه کورسک
سه نفر در سیل در اورسک جان باختند3 month ago
سه نفر در سیل در اورسک جان باختند
3 month ago
In the Orenburg region, the situation is critical due to flooding: thousands of houses are flooded. In 12 settlements the power supply was disrupted, and in five the electricity was completely cut off. The maximum water rise was recorded on the Samara-Buzuluk River, where the level rose by 204 cm. The water level in the Ural River in the Orenburg region significantly exceeded the dangerous level and reached 9.27 meters
3 month ago
Flooding continues in Orsk after the dam broke. According to 112, the width of the collapse of the hydraulic structure is 10 meters. The level of the Ural River on the morning of April 6 is 9.27 m, which is more than 2 m above the dangerous level.