28 نوامبر 2023
هر دو خلبان هواپیمای سوخو-34 نتوانستند از زمین خارج شوند و جان خود را از دست دادند
به گفته سرویس های امنیتی رسانه های روسیه در منطقه بریانسک به دنبال خرابکارانی هستند که از MANPADS در منطقه کلینتسی استفاده کرده اند.
دومین هواپیمای سقوط شده در منطقه بریانسک، جت Su-34 است نه هلیکوپتر
6 month ago
هر دو خلبان هلیکوپتر Mi-8 روسیه در نزدیکی کلینتسی سرنگون شدند
گزارش ها حاکی از آن است که یک هلیکوپتر دیگر در استارودوب منطقه بریانسک سقوط کرده است
6 month ago
هلیکوپتر در کلینتسی منطقه بریانسک سقوط کرد
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 47 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی ماسوتیوکا، باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا و استوپوککی، مارینکا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، مدودیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. سوخانی، ولفین، اسلاهورود، پوپیوکا از منطقه سومی، همچنین چروونا زوریا، وترینارنه، هالیبوکه، لیپتسی، استاریتا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ووچانسک، نسترنه، ولیکی بورلوک از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، کراسنه پرشه، میتروفانیوکا، فیهولیوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کیسلیوکا، تابایوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، بیلوهوریوکا، منطقه لوهانسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، فدوریوکا دروها، اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، پیودنه، تورتسک، دروژبا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا، باخموت و نیویورک انجام داده است.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه استپوو، آودییوکا، نتایلوو و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به آودیوکا و وودیان انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هوستر، هئوریویوکا، ماکسیمیلیانیوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
پوتین یک نشست عملیاتی با اعضای دائم شورای امنیت برگزار کرد. موضوع این نشست مشارکت و کار روسیه در برخی سازمان های بین المللی است
پدافند هوایی یک شبه شی بزرگ هوایی را بر فراز بلگورود سرنگون کرد
6 month ago
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 44 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی جنگلداری سربریانسکه، استوپوکی، آودییوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا هستند. درگیری ها در باخموت ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 6 حمله موشکی، 59 حمله هوایی و بیش از 95 گلوله باران با MLRS انجام داد.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هالاهانیوکا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، نووواسیلیوکا، اوکراینسکه، زنوب-نوهورودسکه، موراویی، چروونه، ایسکریسکیوشینا، بیلوپیلیا، یاستروبینه، منطقه کیندرایواتیوکا، و منطقه کیندرایواتیوکا، و منطقه‌ای کیندرایواتیوکا و هوسروبینه را بمباران کرد. اوهیرتسو هاتیشه، ووچانسک، تیخه، سینلنیکووه، زیبین، بوچکووه، بودارکی و ولیکی بورلوک منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنی خوتر در منطقه چرنیهیو و کرنیدیوکا، زنوب-نووهرودسکه و اورالوف در منطقه سومی انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا و نوسکه در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در هرکیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و بیلوهوریوکا انجام داده است.
6 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، مارکوف، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، کوستیانتینیوکا، اولکساندرو-شولتین، پیودنه، تورتسک، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به باخموت، بیلا هورا، کوردومیوکا و نیویورک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، بردیچی، استپووه، سیورنه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هوستر، هورهییوکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، نوومیخایلیوکا، ووهلدار، نوووکراینکا و پرچیستیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در ووهلدار و پرهچیستیوکا انجام داده است.
6 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا و نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Olhivske، Huliaipole، Zaliznychne، Huliaipilske، Bilohirya، Mala Tokmachka و Kamyanske منطقه Zaporizhzhia؛ نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک؛ Zolota Balka، Vesele، Lvove، Ivanivka، Antonivka، Dniprovske، Kizomys منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در مالا توکماچکا، اوملنیک و کیزومیس حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
Turkish Presidential candidate @kilicdarogluk directly accuses Russia of intervening in and manipulating Turkish politics and elections thru deep fake content and kompromat
6 month ago
South African Presidency: No evidence has been presented to support the US ambassador's allegations of Russian weapons supplies
The US has accused South Africa of supplying arms to Russia in a covert naval operation - FT
6 month ago
معاون وزیر امور خارجه روسیه: در صورتی که رسیدن به اجماع با در نظر گرفتن خواسته های روسیه تا 18 مه غیرممکن باشد، این پایان توافق دانه خواهد بود.
6 month ago
کرملین: ارسال موشک های دوربرد انگلیس به اوکراین مستلزم پاسخ ارتش روسیه است.
6 month ago
بن والاس اعلام کرد که بریتانیا موشک های کروز طوفان سایه را به اوکراین رسانده است. بخش دفاع به نمایندگان مجلس می‌گوید این کمک مالی به اوکراین بهترین فرصت را می‌دهد تا از خود در برابر بی‌رحمی مستمر روسیه دفاع کند، به‌ویژه هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی بر خلاف قوانین بین‌المللی.