14 جولای 2024
درگیری با گروه خرابکاران در روستای تربرینو در منطقه بلگورود گزارش شد
پهپاد اوکراینی در پایگاه هوایی موروزوفسک در منطقه روستوف سرنگون شد
7 month ago
فرماندار منطقه روستوف می گوید اکثر پهپادهای پرتاب شده در موروزوفسک و کامنسک سرنگون شدند.
7 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که پدافند هوایی 2 پهپاد را بر فراز منطقه ولگوگراد سرنگون کرده است
حمله هواپیمای بدون سرنشین به فرودگاه نظامی موروزوفسک در منطقه روستوف گزارش شد
7 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 33 پهپاد در مناطق لیپتسک، روستوف و ولگوگراد خبر داد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون ایوانیوکا، آنتونیوکا، اولکساندریوکا و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، کوالیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، پیشانه و برستوو در منطقه خارکف انجام داده است.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مینکیوکا، دروژبا، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه مه زالیزنی، هرمیاچکا در منطقه چرنیهیو، نووواسیلیوکا، خلیبوروب، بارانیوکا، ولفین، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، استارجیتا، منطقه ووفچانسک، توپولی را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به بولوهیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، استپووه، لاستوچکینه، آودییوکا، پروومایسکه، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اوچرتین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 71 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، نولسکه و پروومایسکه از نوولسکه و پروومایسکه از نوولسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک داشت. منطقه دونتسک، غرب نووپوکروفکا و روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
انفجارهایی در تاگانروگ گزارش شده است7 month ago
انفجارهایی در تاگانروگ گزارش شده است
7 month ago
AFP: The US ambassador in Moscow visited a Wall Street Journal correspondent in prison
به گفته مقامات محلی، پدافند هوایی در کورسک فعال است
7 month ago
Russia: We will take reciprocal measures if the United States resumes nuclear testing
روسیه حدود ساعت یک بامداد موشک اس-300 را به سمت خارکف پرتاب کرد
7 month ago
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Belarusian Foreign Minister Sergei Aleynik signed a program of coordinated actions in foreign policy for 2024-2026
7 month ago
کرملین معتقد است که پیوستن اوکراین و مولداوی به اتحادیه اروپا ممکن است صفوف این کشور را "بی ثبات" کند.
7 month ago
یک عملیات نفوذ گسترده روسیه در TikTok شامل 12800 حساب جعلی که اطلاعات نادرست در مورد جنگ در اوکراین را به میلیون‌ها کاربر در آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، اسرائیل و اوکراین منتشر می‌کنند، توسط BBC Verify و @DFRLab کشف شده است.
توافق سیاسی در مورد دوازدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه وجود دارد، اگرچه این بسته به طور رسمی در روزهای آینده تصویب خواهد شد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، یزدتسکه، پوپیوکا، آتینسکه منطقه سومی، ووچانسک، وترینارنه، هوریف کوزاچوک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وولدار، پرچیستیوکا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.