18 جولای 2024
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هرمیاچکا، میخالچینا-اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، سوسنیوکا، آتینسکه، ولفین، استپوک منطقه سومی، اودی، ووفچانسک، اوخریمیوکا، زملیانکی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش عصر
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، هریهوریوکا، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، بردیچی، استپوو، لاستوکین، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وودیان منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، بیلوهریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، آنتونیوکا، دنیپروسکه، تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 85 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، یامپولیوکا، تورسکه منطقه دونتسک، ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و شمال به هریهوریوکا، وسله منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نوووباخوف، نووباخوفکاو، داشت. پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، ماریینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، غرب وربوف در منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در شامگاه اعلام کرد.
داده های شبکه نشان دهنده یک اختلال طولانی در ارائه دهنده اینترنت مستقر در مسکو QWERTY، یک سرویس مرکزی تلگراف متعلق به Rostelecom روسیه است. این حادثه به گروه هکریستی ارتش فناوری اطلاعات اوکراین نسبت داده می شود که سازمان های دولتی روسیه را هدف قرار می دهد6 month ago
داده های شبکه نشان دهنده یک اختلال طولانی در ارائه دهنده اینترنت مستقر در مسکو QWERTY، یک سرویس مرکزی تلگراف متعلق به Rostelecom روسیه است. این حادثه به گروه هکریستی ارتش فناوری اطلاعات اوکراین نسبت داده می شود که سازمان های دولتی روسیه را هدف قرار می دهد
6 month ago
Deputy Ministers of Defense of the Russian Federation Alexander Fomin and Yunus-Bek Yevkurov held a working meeting with the Minister of National Defense of the Republic of Niger, Salifu Modi
6 month ago
Putin met with the heads of the Russian and DPRK Foreign Ministries following their talks in Moscow
6 month ago
پرتاب بمب های هدایت شونده هوانوردی روسیه به سمت ووچانسک در منطقه خارکف
6 month ago
پوتین درباره مذاکرات صلح با اوکراین: غیرممکن است که در مورد آنچه در 2 سال گذشته فتح کرده ایم مذاکره کنیم
6 month ago
پوتین: در بالتیک، مردم روسیه از مرزها بیرون رانده می شوند، این بر امنیت کشور ما تأثیر می گذارد.
Civilian injuries as a result of targeting the city of Jericho, south of Idlib, by pro-Assad forces with missiles
6 month ago
سرویس امنیت و اطلاعات فنلاند @Suojelupoliisi: آژانس‌های اطلاعاتی روسیه برخی از پناهجویان را قبل از ورود به فنلاند به عنوان جاسوس جذب می‌کنند.
6 month ago
نیروهای مسلح به اقدامات خود برای گسترش پل در ساحل شرقی دنیپرو ادامه می دهند، نیروهای روسی فعالیت خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند - نیروهای دفاعی جنوب
6 month ago
The Kremlin: China is an important strategic partner for our country and we will work to develop relations with it
A heating main pipe broke in Nizhny Novgorod. 11 people injured6 month ago
A heating main pipe broke in Nizhny Novgorod. 11 people injured
8 پهپاد شبانه بر فراز منطقه ورونژ سرنگون شدند
حمله مجدد نیروهای روسی به آودیوکا با ستون های پیاده نظام مکانیزه6 month ago
حمله مجدد نیروهای روسی به آودیوکا با ستون های پیاده نظام مکانیزه
خسارت به خانه ای در ورونژ پس از انفجارهای قبلی6 month ago
خسارت به خانه ای در ورونژ پس از انفجارهای قبلی
پس از انفجارهای گزارش شده در خانه مسکونی ورونژ که توسط بقایای پهپاد یا موشک پدافند هوایی آسیب دیده است.6 month ago
پس از انفجارهای گزارش شده در خانه مسکونی ورونژ که توسط بقایای پهپاد یا موشک پدافند هوایی آسیب دیده است.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، آتینسکه، باسیوکا، زاپسیلیا، استپوک، هرابوفسکه، اولکساندریوکا در منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، وووچانسک، منطقه وووچانسک، را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به وسله منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی بوهدانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی انجام داده است.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، نووکالینوو، سمنیوکا، لاستوکین، کارلیوکا، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هاستر، کوراخوو، هورهییوکا، کوستیانتینیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، ورمیوکا، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وودیان منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Novodarivka، Poltavka، Huliaipole، Charivne، Mala Tokmachka، Novoandriyivka منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، بریسلاو، تومارین، ایوانیوکا، میکیلسکه، استانیسلاو منطقه خرسون و دنیپروسکه، سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 86 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک، جنگلداری سربریانسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و هریهوریوکا، ورخنوکامیانسکه در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، منطقه کلیشچییووو، و دانریووو و دونیتسک داشت. Stepove، Avdiyivka، Syeverne، Pervomayske و Nevelske در منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Heorhiyivka، Pobyeda و Novomykhaylivka در منطقه دونتسک، از غرب تا Verbove و Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو، در رودخانه ژنرال Khher. اوکراین می گوید در گزارش عصر
پدافند هوایی یک پهپاد را در منطقه بلگورود سرنگون کرد
6 month ago
تولید بنزین با اکتان بالا در روسیه پس از شکست سنگدانه در پالایشگاه لوک اویل (Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez NORSI) کاهش یافته است.
6 month ago
Earthquake of magnitude 5.4 - 68 km NW of Kurumkan, Russia
به گزارش کانال تلگرامی فایتربومبر هوادار جنگ که این تصویر را منتشر کرده است، Il-22M آسیب دیده اما خدمه آن موفق شدند آن را به پایگاه بازگردانند.
6 month ago
Russian Defense Minister Sergei Shoigu held telephone conversations with the Minister of Defense and Support of the Armed Forces of Iran. The parties discussed current issues of bilateral military and military-technical cooperation, and exchanged views on regional security issues
6 month ago
کرملین: روسیه قصد دارد در همه زمینه ها با کره شمالی همکاری کند
6 month ago
کرملین: کره شمالی شریک روسیه است و روابط مشترک ما دائما در حال توسعه است