14 جولای 2024
France: Following the attack in Moscow, a Defense and National Security Council was convened this evening at the Elysée by the President of the Republic. Given the claim for the attack by the Islamic State and the threats weighing on our country, we have decided to raise the Vigipirate posture to its highest level: attack emergency
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، کرامیک، نووباخموتیوکا، سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوچرتین و نووکالینوف در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، ریونوپیل، چاریونه، اوریخیف، پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در ماکاریوکا، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی سربریانکا، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌داری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و اوزرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون کوزاتسکه، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 52 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، از جنوب به اومانسکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنووریوکا، هئورهییوکا، نوومی‌خایلوی‌پوروژ، منطقه رومی‌خایلووژ و اورژیک داشت. ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
پدافند هوایی چندین هدف را بر فراز بلگورود سرنگون کرد
پدافند هوایی در بلگورود فعال بود
پالایشگاه نفت کویبیشف پس از یک حمله پهپاد در 23 مارس فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. یکی از واحدها آسیب دید. منابع ASTRA: در نتیجه حمله به پالایشگاه نفت در سامارا، واحد AVT-4 آسیب دید و چرخه تولید کارخانه متوقف شد.3 month ago
پالایشگاه نفت کویبیشف پس از یک حمله پهپاد در 23 مارس فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. یکی از واحدها آسیب دید. منابع ASTRA: در نتیجه حمله به پالایشگاه نفت در سامارا، واحد AVT-4 آسیب دید و چرخه تولید کارخانه متوقف شد.
3 month ago
24 مارس سال جاری در. 4.23، نقض حریم هوایی لهستان توسط یکی از موشک های کروز شلیک شده در این شب توسط هوانوردی دوربرد فدراسیون روسیه رخ داد. هدف این حملات شهرهایی در غرب اوکراین بودند - گزارش شد. این موشک به مدت 39 ثانیه بر فراز لهستان ماند و در تمام مدت توسط سیستم های رادار نظامی رصد شد.
3 month ago
پرتاب موشک از Tu-95MS در ساراتوف در منطقه گزارش شده است
برخاستن چند هواپیمای Tu-95 از پایگاه هوایی اولنیا ثبت شد
آژانس اعماق داعش تصاویری را که توسط اعضای داعش در جریان حمله در مسکو گرفته شده بود، منتشر کرد3 month ago
آژانس اعماق داعش تصاویری را که توسط اعضای داعش در جریان حمله در مسکو گرفته شده بود، منتشر کرد
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هوتا-استودنتسکا، بلشنیا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، بیلوپیلیا، کیندراتیوکا، زاپسیلیا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به سردینا-بودا و وروژبا در منطقه سومی، زملیانکی، پوتیخونوو، بولوهیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، سمنیوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اومانسکه و سمنیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچیوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به چاسیو یار، داچن و دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئوریویوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، مالینیوکا و استپوف در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه برهونکا، تیاهینکا، کیزومیس، استانیسلاو منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به توکاریوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 64 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، روزدولیوکا، وسله در منطقه دونتسک، کلیشچییوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه در منطقه دونتسک، بردیچی، توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، کراس، کراس. Kostyantynivka و Urozhayne، Robotyne منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هولوبیوکا، دووریچنا، سینکیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کیسلیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
2 نفر در بلگورود در پی کار پدافند هوایی زخمی شدند
فرماندار منطقه بلگورود از سرنگونی 10 هدف هوایی در نزدیکی شهر بلگورود خبر داد
3 month ago
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره اتهامات روسیه علیه اوکراین: پوتین به جای برخورد با شهروندان روسیه و خطاب به آنها، یک روز سکوت کرد - به این فکر کرد که چگونه آن را به گردن اوکراین بیاندازد.
3 month ago
پوتین با توکایف صحبت کرد، رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد که حمله تروریستی در کروکوس را به شدت محکوم می کند و کلمات همدردی و حمایت - کرملین را منتقل کرد.
3 month ago
دیمیتری کروتوی سفیر بلاروس در روسیه می گوید سرویس امنیتی بلاروس به همکاران روسی کمک کرد تا تروریست ها را قبل از عبور از مرز دستگیر کنند.
3 month ago
پوتین در سخنرانی خود مدعی شد: در مرز اوکراین پنجره ای برای تروریست ها آماده شده بود.
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که این پهپاد حدود ساعت 14:30 بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شد.
3 month ago
Putin spoke with Lukashenka
3 month ago
FSB مدعی است مهاجمان سالن Crocus قصد داشتند به اوکراین فرار کنند و در اوکراین همدستانی برای کمک به عبور از مرز داشتند.
3 month ago
کمیته تحقیقات روسیه از کشته شدن 93 نفر در نتیجه حمله به تالار شهر کروکوس خبر داد
3 month ago
رسانه های روسی به نقل از منبعی در سرویس های امنیتی هشدار دادند که ایالات متحده در مورد توطئه تروریستی هشدار داده است، اما شکایت کرد که ایالات متحده فقط اطلاعات کلی ارائه کرده است، نه جزئیات.
3 month ago
رئیس FSB در مورد بازداشت 11 نفر از جمله هر 4 مظنون مستقیماً در حمله تروریستی در کروکوس به پوتین گزارش داد.
بنا بر گزارش ها، 2 مظنون در نزدیکی روستای هاتسون در منطقه بریانسک بازداشت شدند، 2 مظنون دیگر آزاد شدند، اسلحه کشف و ضبط شد.3 month ago
بنا بر گزارش ها، 2 مظنون در نزدیکی روستای هاتسون در منطقه بریانسک بازداشت شدند، 2 مظنون دیگر آزاد شدند، اسلحه کشف و ضبط شد.
3 month ago
به گفته نماینده پارلمان روسیه، خودروی مشکوک رنو در منطقه بریانسک متوقف شد و یک مظنون بازداشت شد.
3 month ago
در منطقه سامارا، عملیات جستجو برای یافتن یک گروه خرابکار ادعایی که سعی در منفجر کردن پل راه‌آهن در سراسر چاپائوکا داشت، و همچنین حملات هواپیماهای بدون سرنشین به پالایشگاه‌های نفت در منطقه ادامه دارد.
3 month ago
یک انفجار در ورونژ گزارش شده است. 2 پهپاد در منطقه بریانسک سرنگون شد - فرماندار
آتش سوزی بزرگ در پالایشگاه Nobokuybyshevsky در منطقه سامارا3 month ago
آتش سوزی بزرگ در پالایشگاه Nobokuybyshevsky در منطقه سامارا