14 جولای 2024
در پس زمینه حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس، از شورای امنیت و وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه خواسته شد تا قانونی بودن اخذ تابعیت روسیه را که طی پنج سال گذشته برای مهاجران صادر شده است بررسی کنند.3 month ago
در پس زمینه حمله تروریستی در تالار شهر کروکوس، از شورای امنیت و وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه خواسته شد تا قانونی بودن اخذ تابعیت روسیه را که طی پنج سال گذشته برای مهاجران صادر شده است بررسی کنند.
پهپاد سقوط کرده در منطقه مسکو پیدا شد3 month ago
پهپاد سقوط کرده در منطقه مسکو پیدا شد
ناریشکین رئیس اطلاعات خارجی روسیه از کره شمالی بازدید کرد
3 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شده را به سمت منطقه ووچانسک پرتاب می کند
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به اولکساندروپیل، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، ریونوپیل، چاریونه، اوریخیف، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و میخایلیوکا در منطقه خرسون، نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 49 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، سمنیوکا و نولسکه در منطقه دونتسک، هورهییوکا، نوومیخایلیوکا، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین از منطقه ژنرال زاپوریژیا داشت. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش عصر
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، هیرسک، میخی، تیمونوویچی، کوستوبوبریف، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، کوچریوکا، استاریکووه، کیندراتیوکا، وسلیوکا، باسیوکا در منطقه سومی، منطقه بورنیوی، وتریو، را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به منطقه خارکف و شهر خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه بوهدانیوکا، واسوکیفکا و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووی، دروژبا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، کرامیک، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اوکراینسک در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به تسوکورین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی سربریانکا، اسپیرنه، در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به یامپولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
انفجارهایی در بلگورود گزارش شده است، به گفته مقامات محلی، 16 هدف هوایی بر فراز این منطقه سرنگون شده است.
سرویس‌های امنیتی در حال جستجو در انبار Wildberries در الکتروستال به دنبال مهاجران غیرقانونی و مردانی که از خدمت سربازی سرباز می‌زنند.
خسارت در بلگورود در نتیجه گلوله باران شبانه
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا، ایسکریسکیوشینا، بیلوپیلیا، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، بیلوهیریا، شرباکی و پیاتیخاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی یامپولیوکا و اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا و چاسیو یار در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، سولونچاکی، ایوانیوکا و تیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا و اولکساندریوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، و شمال به وسله در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، سمنیوکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک، نوومیکایورسکیف در منطقه دونتسک داشت. منطقه، Robotyne و Verbove شمال غربی منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
After meeting Alexei Likhachev, the head of Russian nuclear energy company Rosatom, in Sochi, FM Péter Szijjártó said the upgrade of Hungary's nuclear power plant in Paks will stand as a "long-term guarantee" of Hungary's competitiveness
3 month ago
لوکاشنکا گفت که تروریست ها پس از حمله تروریستی در کروکوس قصد داشتند به بلاروس فرار کنند. لوکاشنکا گفت: "با توجه به شرایط جنگی، ما واحدهای خود را وارد عمل کردیم. بنابراین آنها نتوانستند وارد بلاروس شوند. آنها این را دیدند. بنابراین آنها روی برگرداندند و به بخش مرز اوکراین و روسیه رفتند."
3 month ago
بلاروس، با توافق با فدراسیون روسیه، مرز خود را در جهت حرکت احتمالی جنایتکارانی که مرتکب حمله تروریستی در منطقه مسکو شدند - لوکاشنکا مسدود کرد.
3 month ago
"چرا او هنوز زنده است؟ - همه چیز در پیش است"، "رئیس اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین، کریل بودانوف، یک هدف قانونی برای نیروهای روسی است" - الکساندر بورتنیکوف، مدیر FSB.
3 month ago
It's propaganda
بورتنیکوف، مدیر FSB مدعی است که سرویس‌های امنیتی اوکراین به تندروهای اسلامی در حمله به تالار شهر کروکوس کمک کرده‌اند.
Russia is shipping oil to North Korea in full defiance of UN sanctions