14 جولای 2024
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه بیلوهیریا، نوودانیلیوکا و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ورمیوکا در منطقه دونتسک و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، خرینیوکا و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، مارچیخینا بودا، ویلنا اسلوبودا، کوچریفکا، استودنوک و میروپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ماکییوکا، ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Tverdokhlibove منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اسپیرنه، آندرییوکا و پیودنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوووکالینوو، نتایلوف، سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا و بردیچی در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا و وودیان در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
ارتش اوکراین 53 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، رزدولیوکا، کلیشچییوکا، ورخنوکامیانسکه و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک، نووکالینووه، اومانسکه و نتایلوف در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، استارینه‌تکایف، نوووومای‌کئوسک، اورخنوکامیانسکه و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک داشت. منطقه Zaporizhzhia، Krynky منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
A Navigational Warning has appeared that suggests that  Russia will test-launch an MRBM over the Sea of Ochotsk between April 11-13. Range about 1500 km.@M51_4ever @nukestrat @wslafoy @planet4589 @ISNJH3 month ago
A Navigational Warning has appeared that suggests that Russia will test-launch an MRBM over the Sea of Ochotsk between April 11-13. Range about 1500 km.@M51_4ever @nukestrat @wslafoy @planet4589 @ISNJH
3 month ago
Russian Foreign Ministry: We are communicating with Iran after the Israeli attack on its consulate in Damascus
3 month ago
لوکاشنکا گفت در صورت لزوم، بلاروس آماده کمک به روسیه در مذاکرات صلح با اوکراین است.
لوکاشنکا وارد مسکو شد3 month ago
لوکاشنکا وارد مسکو شد
3 month ago
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که هیچ اعتمادی به سوئیس به عنوان بستری برای حل بحران اوکراین وجود ندارد و نمی تواند باشد: این کشور از اوکراین حمایت می کند.
معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت: روسیه بی تفاوتی خود را نسبت به صلح و امنیت بین المللی ثابت کرده است
ژنرال کریس کاولی، فرمانده فرماندهی اروپای آمریکا امروز به قانونگذاران گفت: اوکراین بیش از 20 درصد از ناوگان دریای سیاه روسیه را غرق کرده است. کاولی گفت. و اثر خالص این بوده است که ما دیگر کشتی های سطحی روسی را در غرب کریمه نمی بینیم.
فرمانده فرماندهی آمریکا در اروپا: سیاست تخریب روسیه در اوکراین در مقیاسی اجرا می‌شود که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده است.
3 month ago
The Russian presidency calls on Iran and Israel to exercise "restraint"
3 month ago
روسیه سفیر اتریش در مسکو را احضار کرد
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد یک پهپاد در منطقه بریانسک سرنگون شده است
پدافند هوایی روسیه 2 پهپاد اوکراینی را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد
زلنسکی: روسیه با بیش از 40 موشک و 40 پهپاد به اوکراین حمله کرد
ستاد عملیاتی در کاباردینو-بالکاریا گزارش داد که رژیم عملیات ضد تروریسم در بخشی از قلمرو نالچیک و منطقه چرکسکی کاباردینو-بالکاریا اعلام شده است.
حدود 7 بمب افکن Tu-95MS از فرودگاه اولنیا به هوا منتقل می شوند
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، بیلوهریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوستیانتینیوکا، ووهلهدار و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، بریسلاو، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، بریسلاو، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوریلیوکا و کروهلیاکیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه یانژولیوکا، بوچکی، کوستوبوبریف در منطقه چرنیهیو، هولوبیوکا، ویلنا اسلوبودا، خودینه در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در درهاچی، لیپتسی، ووفچانسک منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اسپیرنه، ورخنوکامیانسکه و ایوانیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش اوکراین 47 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، روزدولیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، اومانسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، نووومیکا، منطقه دونیتسک، هئوریویوکا، نووومیکاک، با نیروهای روسی داشت. کرینکی از منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
ژنرال کریستوفر کاولی، فرمانده @US_EUCOM در HASC می‌گوید: روسیه هیچ نشانه‌ای از توقف نشان نمی‌دهد و روسیه نیز قصد توقف با اوکراین را ندارد.
Finland has offered to host a new NATO command post in Mikkeli. nnPresident @alexstubb says it's obvious when the alliance has doubled its land border with Russia with Finland's accession that this would be helpful
3 month ago
پلیس به دنبال یک مظنون مرتبط با پرونده کروکوس در شهر چخوف در منطقه مسکو است
3 month ago
رئیس بانک مرکزی روسیه: تورم در این کشور از اوج خود فراتر رفته است
3 month ago
لوک اویل از راه اندازی مجدد واحد پردازش در پالایشگاه ولگوگراد پس از حمله هواپیماهای بدون سرنشین در 4 فوریه خبر داد. واحد در پالایشگاه نیژنی نووگورود در سه ماهه دوم راه اندازی مجدد می شود
در نتیجه گلوله باران گذرگاه مرزی ترویبورتنو در منطقه بریانسک، 1 نظامی روس کشته و 3 نفر زخمی شدند.
3 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که 5 پهپاد را در منطقه بریانسک سرنگون کرده است