17 جولای 2024
FSB روسیه 641 کیلوگرم کوکائین را در سن پترزبورگ کشف و ضبط کرد
5 month ago
در اثر گلوله باران در نزدیکی روستای اوترادنویه در منطقه بلگورود یک سرباز زخمی شد، بیل مکانیکی آسیب دید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کلوسی از منطقه چرنیهیو، ولفین، کاترینیوکا، ولودیمیریوکا، پیساریوکا در منطقه سومی، اودی، ووچانسک، مالا ووچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، تابایفکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در کولودیازنه، سینکیوکا، پیشانه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلدار، نوودونتسکه و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Chervone، Charivne، Mala Tokmachka، Robotyne، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه شهر خرسون و سولونچاکی، اوچاکف در منطقه میکولایف، اولهیوکا، کرینکی، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا، توکاریوکا، چورنوبایوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوووکاییری، چروونی مایاک، نووبریسلاو، بریسلاو، کرینکی حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سوخا بالکا، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، اوچرتین و اورلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
ارتش اوکراین 58 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا و نوومی‌خایلیوکا در منطقه زاپوریاژ، ژنرال دونتسک، ژنرال رومیک‌هاییوکا در منطقه دونتسک، روسیژبوت انجام داد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
ارتش روسیه شب گذشته موشک های اس-300 را به سمت میرنوهرد پرتاب کرد
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 2 پهپاد بر فراز منطقه ورونژ و 2 پهپاد بر فراز منطقه بلگورود خبر داد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ، کلوسی در منطقه چرنیهیو، ولیکا پیساریوکا، باسیوکا، سردینا-بودا، پوپیوکا در منطقه سومی، اوکیپ، لوکیانتسی، هاتیشه، ووفچانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولیتا، سردینا-بودا در منطقه سومی انجام داد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کیسلیوکا در منطقه خارکف و نادیا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، لاستوچکینه، سیورنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل و اوچرتین در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Malynivka، Chervone، Bilohirya، Robotyne، Mala Tokmachka، Pyatykhatky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهریا و روبوتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کرینکی، بریسلاو، نووبریسلاو، شلیاخوو، چروونی مایاک در منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ترنی، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌های بیلوهوریوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
5 month ago
ارتش اوکراین 52 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومی‌خیلیوکا در شمال منطقه دونتسک داشت. و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، اوروژاینه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان، اوروژاین و استارومایورسک در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
وزارت امور خارجه امارات از موفقیت میانجیگری جدید امارات برای تبادل اسیران جنگی بین روسیه و اوکراین خبر داد.
5 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید یک پهپاد در منطقه بلگورود حدود ساعت 17:00 به وقت محلی سرنگون شد
5 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید 195 اسیر جنگی روسی در تبادل اسرا از اسارت آزاد شدند
5 month ago
Russian Foreign Ministry: We will not negotiate a peace treaty with Japan due to its unfriendly path
آتش سوزی در Nevsky Mazut در کارخانه سنت پترزبورگ پس از حمله پهپاد گزارش شد
اطلاعات نظامی اوکراین مدعی حمله سایبری علیه شبکه های حفاظت شده وزارت دفاع روسیه شد5 month ago
اطلاعات نظامی اوکراین مدعی حمله سایبری علیه شبکه های حفاظت شده وزارت دفاع روسیه شد
5 month ago
پرتاب موشک در منطقه ژانکوی گزارش شده است
5 month ago
آتش سوزی در پست نیروگاه TEC 23 مسکو گزارش شد
5 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، وسله، کوزاتسکه، ایوانیوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کاچکاریوکا، چروونی مایاک در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.