17 جولای 2024
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه کالینیوکا، آندرییوکا، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کوردومیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، اولکساندروپیل، وودیان و وولدار در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، جنگل های بیلوهوریوکا، نوسکه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، سمنیوکا و کارلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا و مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، توکاریوکا، ولتنسکه و میخایلیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 62 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا و اوروژاینه در منطقه دونتسک، روباتین و شمال غربی وربوف در منطقه زاپوریژینکی داشت. منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولفین و اولکساندریوکا در منطقه سومی و لیپتسی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش حتی می‌گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به بودا-وروبیفسکا و کلوسی در منطقه چرنیهیو، چرناتسکه، استارا هوتا، اولکسییوکا و دمیتریوکا در منطقه سومی، وترینارن، هاتیشه، پلتنیوکا، لیپتسی در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
Halyk Bank, the largest bank in Kazakhstan, has suspended servicing Mir cards since February 27, a call center employee said
وزیر امور خارجه آمریکا: ما باید به حمایت از اوکراین در مقابله با تجاوز روسیه ادامه دهیم
3 month ago
وزارت خارجه آلمان: نقطه عطفی به سوی صلح عادلانه برای اوکراین: از امروز، یک ثبت در شورای اروپا تمام آسیب هایی را که روسیه با جنگ تجاوزکارانه خود در نقض قوانین بین المللی وارد کرده است، ثبت می کند. به این ترتیب ادعاهای اوکراین به صورت سیاه و سفید مستند می شود
یک هواپیمای An-24 هنگام فرود در فرودگاه Svetlogorsk در منطقه کراسنویارسک از باند خارج شد. 15 مسافر در هواپیما بودند. در ابتدا به کسی آسیبی نرسید.
FSB روسیه ادعا می کند که محموله ای از مواد منفجره هگزوژن (RDX) را در منطقه Pskov کشف کرده است، مواد منفجره در داخل نمادهای کلیسا وجود داشته است. متهم کردن اوکراین در ارسال محموله3 month ago
FSB روسیه ادعا می کند که محموله ای از مواد منفجره هگزوژن (RDX) را در منطقه Pskov کشف کرده است، مواد منفجره در داخل نمادهای کلیسا وجود داشته است. متهم کردن اوکراین در ارسال محموله
3 month ago
فرماندار گفت که یک پهپاد از نوع هواپیما در منطقه استانولیانسکی در منطقه لیپتسک سرکوب شد، هیچ تلفات یا تخریبی در پی نداشت.
پهپادها به پالایشگاه تانکو در نیژنکامسک حمله کردند3 month ago
پهپادها به پالایشگاه تانکو در نیژنکامسک حمله کردند
در حملات پهپادی به منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در تاتارستان، جایی که کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین شاهد در آن واقع است، حداقل 5 زخمی شدند.
شبکه اجتماعی VK.com از کار افتاده است3 month ago
شبکه اجتماعی VK.com از کار افتاده است
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرنشینای منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، کالینیوکا، چاسیو یار، استوپوککی، کلیشییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، اوروژاینه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به وودیان و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سردینا بودا، پوپیوکا، کیندراتیوکا، اولکساندریوکا، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوزاچا لوپان، ووچانسک، اوخریمیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، پولتاوکا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه بردیچی، اومانسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، اولکساندروپیل، اورلیوکا، اومانسکه، یاسنوبرودیوکا، کارلیوکا، اوچرتینه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه زولوتا بالکا، کیزومیس، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میکیلسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 61 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اسپیرنه، ایوانو-داریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، چاسیو یار از منطقه دونتسک، بردیچی، پروومایسکه در منطقه دونتسک، هئوریوویلیکا، نوووویلیکا داشت. Novosilka، Urozhayne از منطقه دونتسک، Staromayorske در منطقه دونتسک و Verbove شمال غربی Zaporizhzhia، Krynky در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، استپووا نووسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، سادوو، تابایفکا در منطقه خارکف انجام دادند.
HavanaSyndrome: Pentagon confirms a @DeptofDefense was struck with symptom "similar to those reported in anomalous health incidents (AHIs)" at the @NATO summit in Vilnius last July Per @DepPentPressSec, the individual was not part of @SecDef's delegation to the summit
آتش سوزی در بلگورود پس از انفجارها، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که چندین پرتابه سرنگون شده است
خسارت در بلگورود در نتیجه گلوله باران
Russian Security: The foreign cell arrested in Dagestan provided money and weapons to the perpetrators of the Crocus crime
آتش سوزی بزرگ در قلمرو Uralmashzavod در یکاترینبورگ
3 month ago
The Kremlin on Russia's accusation of responsibility for the Havana Syndrome: No evidence has been provided at all
Iran tipped off Russia about the possibility of a major ‘terrorist operation’ on its soil ahead of the concert hall massacre near Moscow last month
تحقیقات یک ساله توسط @InsiderEng، @60minutes و @derspiegel شواهدی را کشف کرده است که نشان می‌دهد سندرم هاوانا ممکن است منشأ آن در استفاده از سلاح‌های انرژی هدایت‌شده توسط واحد بدنام 29155 GRU روسیه باشد.