28 نوامبر 2023
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 46 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوسکه و جنوب تا دیبرووا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا داشته است.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی و کامیانسکا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Myropillya و Ryasne از منطقه Sumy و Udy، Pylna، Vovchansk، Budarky، Chuhunivka، Odradne و Kamyanka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه توپولی، نووملینسک، فیهولیوکا، ماسوتیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلاریوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا و برستوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ویمکا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام دادند.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، اولکساندرو-شولتین، بیلا هورا، دیلییوکا و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلا هورا، تورتسک و نیویورک انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هوستر، هئوریویکا، مارینکا، پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، زولوتا نیوا، استوروزوه، بلاهوداتنه، ماکاریوکا، ویلنه پل، زلنه پل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ماکاریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
Earthquake of magnitude 4.8 - Buryatiya, Russia
Another accident at power facilities left part of Yakutsk without electricity on Saturday evening
The Romanian Ministry of Foreign Affairs has announced that 40 employees of the Russian Embassy in Bucharest, together with their families, will leave the country in the near future
5 month ago
هواپیمای بدون سرنشین 2 نارنجک VOG-17 را در چرنوزمنی گورودوک منطقه بریانسک پرتاب کرده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هئورهییوکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بلاهوداتنه و زولوتا نیوا انجام داده است.
5 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، لوادنه، هولیایپوله، زالیزنیچن، هولیایپیلسکه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا از منطقه زاپوریژژیا و دودچانی، دیسونی استپروکهر، منطقه زاپوریژژیا، و دودچانی، دیسونی استپروانکا، ک. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به آنتونیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
5 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش اوکراین 22 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، جنگل سربریانسکه، بوهدانیوکا و کرومووه، آودییوکا و پروومایسکه، مارینکا، ریونوپیل داشته است.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کراسنی لوزی، هرمیاچ، بوهدانوف در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ولفین، کوستیانتینیوکا، باسیوکا از منطقه سومی و هاتیشه، اوهیرتسو و دووریچانسکه در منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پوتنیکوف، فیهولیوکا، دووریچنا، ماسوتیوکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا، کوتلیاریوکا و برستوف در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا و برستوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، مارکوف، ایوانیوسکه، اولکساندرو-شولتین و اوزاریانیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به تورتسک و نیویورک در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، لاستوکین، استپووه، توننکه، پروومایسکه، نتایلوف و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
بوئینگ-777 امارات در فرودگاه پولکوو در سن پترزبورگ آتش گرفت
5 month ago
یک فرد ناشناس یک جعبه رله را در خط بین ایستگاه های Zabituy و Cheremkhovo سوزاند. به دلیل خرابی تجهیزات موانعی برای حرکت قطارها ایجاد شد
5 month ago
نشریه اینترنتی روسی "خبرگزاری فدرال" (RIA FAN) که بخشی از گروه رسانه ای "میهن پرست" است کار خود را متوقف می کند.
5 month ago
هواپیمای بدون سرنشین با تفنگ ضد پهپاد در نزدیکی روستای گورنال در منطقه کورسک رهگیری شد
5 month ago
An explosion on the territory of the Elkhovneft oil and gas production company in the village of Staroe Mavrino in Tatarstan. Explosion happened during the cleaning of the reservoir, after which a fire started. 2 people died as a result of the incident
5 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه پولتاوکا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، پیاتیخاتکی و لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. Antonivka، Kherson، Dniprovske، Veletenske، Kizomys منطقه Kherson و Ochakiv از منطقه Mykolaiv. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا و مولودیژن، اینهولتس و آنتونیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
5 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 31 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی روزدولیوکا و بیلوهوریوکا، باخموت، آودییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا داشته است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کارپوویچی، تیمونویچی و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو و سردینا-بودا، زنوب-نوهورودسکه، کیندراتیوکا و یوناکیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کیسلیوکا حمله هوایی کرد.