28 نوامبر 2023
کمیته تحقیقات روسیه مرگ پریگوژین و اوتکین را به دلیل تجزیه و تحلیل DNA اجساد بازیابی شده از سقوط هواپیما در منطقه Tver تایید کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، کلوسی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. کروژوک، ولفین، باسیوکا، توریا، هرابوفسکه، ریاسنه از منطقه سومی و روبلن، آمبارن، بولوهیوکا در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، توپولی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کرمینا، کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، اسپیرنه، روزدویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، توردوخلیبوف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکووه، استوپوککی، آندرییوکا، کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به کلیشییوکا، بیلا هورا، نیویورک در منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، اورلیوکا، توننکه، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کوراخیوکا، اولکساندروپیل، هاستر، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، وودیان، شاختارسکه، بلاهوداتنه، اوروژاین، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Staroukrayinka، Huliaipilske، Orikhiv، Mala Tokmachka، Novodanylivka، Robotyne منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، اوریخیف و روباتین در منطقه زاپوریژژیا حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون اولهیوکا، اودرادوکامیانکا، میکولایوکا، خرسون، یانتارن، دنیپروسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 40 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک، اوریخوو-واسیلیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، استپوو منطقه دونتسک، مارینکا در منطقه دونتسک داشته است.
خسارت پس از سقوط پهپاد به ساختمان مسکونی در کورسک
انفجارهایی در کورسک گزارش شده است
3 month ago
The naval strike group of the Northern Fleet, consisting of the missile cruiser "Marshal Ustinov" and the destroyer "Admiral Ushakov", fired at sea targets during exercises in the Barents Sea and on the coast of the Kola Peninsula
فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. 6 فروند بمب افکن Tu-95MS از پایگاه اولنیا در هوا
Russian warplanes launched air strikes on the vicinity of the village of Al-Fatira, south of Idlib
آتش سوزی در انبار آتش بازی در Kemerove
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا، بوهدانوف در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Kucherivka، Khodyne، Stepne، Myropilske منطقه Sumy و Zybyne، Okhrimivka، Varvarivka، Hrachovka، Ambarne منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودی منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هریانیکیوکا، سینکیوکا، کوپیانسک، اورلیانسکه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت کوردومیوکا، بیلا هورا، دیلیوکا، اولکساندرو-شولتین، دروژبا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، استپوو، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، کوراخوف، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا، هاستره منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وولدار، نوووکراینکا، اوروژاین، ریونوپیل، بلاهوداتنه، پریویلنه، بورلاتسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار، ورمیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Huliaipole، Zaliznychne، Huliaipilske، Charivne، Lukyanivske، Plavni منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، روبوتین و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرچنیفکا، اولهیوکا، میکیلسکه، خرسون، دنیپروسکه، کیزومیس منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، اوریخوو-واسیلیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، پروومایسکه در منطقه دونتسک، مارینکا از منطقه دونتسک، ووهلهدار از منطقه دونتسک، - برای ستاد فرماندهی ارتش در منطقه دونتسک داشته است. اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
مقامات منطقه مسکو از سرنگونی یک پهپاد در منطقه ایسترا خبر دادند
این پهپاد در منطقه بابینینسکی منطقه کالوگا سرنگون شد
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به اورلیانسکه در منطقه خارکف و نادیا، توردوخلیبوف در منطقه لوهانسک انجام دادند.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اسپیرنه، روزدولیوکا، وسله در منطقه دونتسک انجام داد.