14 جولای 2024
4 month ago
آتش سوزی بزرگ در خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستای لیخما در منطقه خودمختار خانتی مانسیسک
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه یلین، بارانیوکا، بلشنیا، بوچکی در منطقه چرنیهیو، ولفین، کاترینیوکا، زاپسیلیا، پوروزوک منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، هاتیشه، ووفچانسک، بوچکووه، بودارکیف، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به هرانیو منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه پروهرس، ووچه، ژلان، میرنوهراد، نووهرودیوکا، اومانسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اولکساندروپیل، نوولکساندریوکا، نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به سینکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رودولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و نووسادوو، ترنی، یامپولیوکا، میکولایوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، برستکی، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا، کاترینیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Krasnohorivka، Maksymilyanivka، Vuhledar منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، پریمورسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون و اوزوکوریفکا، بریسلاو، اودرادوکامیانکا، توکاریوکا، آنتونیوکا، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 58 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی و اسپیرنه در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، نوبومیکیوکا از منطقه دونتسک و نوبومیکیوکایل داشت. در گزارش شامگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید کلام منطقه زاپوریژژیا
4 month ago
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 3 فروند پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد، 41 فروند بر فراز منطقه روستوف، 2 فروند در منطقه کورسک و 1 فروند در منطقه بلگورود سرنگون شدند.
پهپادهای پدافند هوایی بر فراز موروزوفسک منطقه روستوف
پهپاد بر فراز کورسک سرنگون شد
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت اوریخیف، پولتاوکا، مالینیوکا، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، نووتیاینکا را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین 74 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف، ترنی و اسپیرنه در منطقه دونتسک، آندرییوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اورلیوکا، توننکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، پوبیداوووکایف، پوبیداکایف، نوبلسکه در منطقه دونتسک داشت. منطقه دونتسک، Robotyne و غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، یلین، بلشنیا، لوبیان منطقه چرنیهیو، بارانیوکا، باسیوکا، زاپسیلیا، هرابوفسکه منطقه سومی، کوزاچا لوپان، ووچانسک، کراسنه، نسکوچنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به سوپیچ، سیدوریوکا و ولفین در منطقه سومی و ووچانسک در منطقه خارکف انجام داد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه هولوبیوکا، سینکیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در سینکیوکا، تابایوکا، برستوو منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلوهوریوکا، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و نزدیک جنگل‌داری سربریانسکه انجام داد.
4 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، چاسیو یار، نیویورک و هریهوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هولمیوسکی و دروژبا در منطقه دونتسک انجام داده است.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوولکساندریوکا، پروهرس، نووباخموتیوکا، بردیچی در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به ولودیمیریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
رئیس جمهور ترکیه: آماده میزبانی نشست صلح میان اوکراین و روسیه هستیم
Russian state-backed hackers gained access to Microsoft's core software systems, company says in update to intrusion first disclosed in January
پنجمین پهپاد امروز بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شد
4 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 4 پهپاد بر فراز مناطق کورسک و بلگورود خبر داد
Russian warplanes bombard with high-explosive missiles the vicinity of the town of Basanqul and western Idlib Governorate, Syria
4 month ago
به گفته مقامات محلی، 2 هواپیمای بدون سرنشین بر فراز منطقه بلگورود سرنگون شدند
4 month ago
5 پرواز در فرودگاه ولگوگراد پس از ادعای وزارت دفاع روسیه که 15 هواپیمای بدون سرنشین را بر فراز منطقه سرنگون کرد، به تعویق افتاد.
@POTUS: اما اگر ما در کنار اوکراین بایستیم و تسلیحاتی را که برای دفاع از خود نیاز دارد در اختیار او بگذاریم، اوکراین می‌تواند جلوی پوتین را بگیرد. این تمام چیزی است که اوکراین می خواهد. او می گوید: "اما اکنون کمک به اوکراین توسط کسانی که می خواهند از رهبری جهانی ما دور شوند مسدود شده است."
به نوشته @POTUS، در خارج از کشور، پوتین روسیه در راهپیمایی است، به اوکراین حمله می کند و هرج و مرج را در سراسر اروپا و فراتر از آن ایجاد می کند. اگر کسی در این اتاق فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف می‌شود، به شما اطمینان می‌دهم که این کار را نخواهد کرد.