14 جولای 2024
2 month ago
Russian Embassy in Germany: We have not received notification regarding the detention of Russian citizens suspected of espionage in Berlin
خسارت به کارخانه شیمیایی در کامنسک-شاختینسکی در نتیجه حملات هواپیماهای بدون سرنشین
2 month ago
Two alleged Russian spies arrested: German prosecutors
چندین انفجار مهیب در بلگورود گزارش شده است
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا و چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ورخنوکامیانسکه، ایوانو-داریوکا، اسپیرنه و دیلییوکا و منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
ارتش اوکراین 71 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسرهییوکا در منطقه خارکف، نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، روزدولیوکا، چاسیو یار، نووی، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، سمنوتیوکا، اوووو. نوووکالینوو، پروومایسکه منطقه دونتسک، وودیان، پوبیدا، نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، کرینکی از منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، بریسلاو، توکاریوکا، تیاهینکا، اولهیوکا، پونیاتیوکا، اینژنرنه، وسله منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، هیورهییوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
انفجار شدید در ورونژ گزارش شد، ستون دود بالا آمد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، تورسکه و زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوف، نووباخموتیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پروومایسکه، سولوویوو، نوووکالینوو، نوووپوکروسکه، نووسلیوکا پرشا، نووباخموتیوکا، سوکیل و اولکساندروپیل منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، کلوسی، یلین، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، سیدوریوکا، بیلا برزا و بیلوپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
انفجارهای شدید از تاتارستان در روسیه گزارش شده است. دودهای عظیم را می توان در ویدئوها مشاهده کرد. ادعا می شود که پهپادها صبح امروز به تاسیسات تولید و تعمیر بمب افکن های استراتژیک مانند Tu-22M و Tu-160M حمله کردند. منبع: تلگرام / OperativnoZSU
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که یک پهپاد را بر فراز تاتارستان ساقط کرده است
اطلاعات نظامی اوکراین مدعی انهدام بالگرد Mi-8 در سامارا است2 month ago
اطلاعات نظامی اوکراین مدعی انهدام بالگرد Mi-8 در سامارا است
2 month ago
ارتش اوکراین 50 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، تورسکه، هریهوریوکا در منطقه دونتسک و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، بیلوهوریوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، اوچریتینوویلو، نووووووو، داشت. از منطقه دونتسک، Krasnohorivka، Novomykhaylivka در منطقه دونتسک، Staromayorske منطقه دونتسک و Robotyne در منطقه Zaporizhzhia، Krynky از منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لیسکیوشینا در منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، خلیبوروب، روماشکووه، ویلنا اسلوبودا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به پوپیوکا و وزدویژنسک در منطقه سومی انجام دادند.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، پیشانه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به هلوشکیوکا، کولیسنیکیوکا، برستوو در منطقه خارکف انجام داده است.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به ترنی و زاریخنه در منطقه دونتسک انجام داد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اسپیرنه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در پروومایسکه، سولویوو، نووباخموتیوکا، اولکساندروپیل منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به آنتونیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Chervone، Bilohirya، Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه لوو، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بریسلاو، اودرادوکامیانکا و کوزاتسکه در منطقه خرسون انجام داده است.
صدراعظم آلمان: از رئیس جمهور چین خواستم تلاش کند روسیه را برای توقف جنگ در اوکراین تحت فشار بگذارد
2 month ago
کرملین: از موضع متعادل پکن در حل بحران اوکراین استقبال می کنیم و از پیشنهادات چین آگاه هستیم.
پدافند هوایی روسیه 3 پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که یک بالون کوچک را بر فراز منطقه کورسک ساقط کرده است
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.