3 اکتبر 2023
هواپیمای بدون سرنشین یک وسیله انفجاری را به ساختمان اداری در روستای گولووچینو در منطقه بلگورود پرتاب کرد
پرتاب موشک از بلگورود4 month ago
پرتاب موشک از بلگورود
زلنسکی رئیس جمهور اوکراین: باخموت امروز توسط فدراسیون روسیه دستگیر نشده است. نمی توان دو یا سه تفسیر از این موضوع داشت.
پست ترانسفورماتور در ورونژ آتش گرفت
Big wildfire near Alapaevsk of Sverdlovsk region of Russia4 month ago
Big wildfire near Alapaevsk of Sverdlovsk region of Russia
4 month ago
پدافند هوایی در بلگورود در حال کار است
هواپیمای بدون سرنشین یک وسیله انفجاری را در نزدیکی ایستگاه فرعی در روستای رودنیا-تساتا در منطقه بریانسک پرتاب کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 7 حمله موشکی، 70 حمله هوایی و 48 گلوله باران با MLRS انجام داد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هالاهانیوکا در منطقه چرنیهیو و هالیشیوسکه، ولفین، کیندراتیوکا، یوناکیوکا، اوهرویدی در منطقه سومی، همچنین اودی، کوزاچا لوپان، ترنووا، هاتیشه، ووچانسک، پلتنیوکا، نسترکیو، پوکهنکیان، اودی، کوزاچا لوپان، ترنووا، هاتیشه، ووچانسک، پلتنیوکا، نسترکیو، پوکالیانکا، را گلوله باران کردند. خاتنیه منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نسترن منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه توپولی، فیهولیوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. تورسکه، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه منطقه دونتسک. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در بیلوهوریوکا، دیبرووا، یامپیل، اسپیرنه حملات هوایی انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپچکی، پردتچین، بیلا هورا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. حملات موشکی به اسلویانسک، کراماتورسک، دروژکیوکا انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به اسلویانسک، دروژکیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، بیلا هورا، کوردمیوکا و تورتسک انجام دادند.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، بردیچی، استپووه، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، کارلیوکا و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه هوستر، هئورهییوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کراسنوگریوکا و مارینکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، نوومیخایلیوکا، نوووکراینکا، ووهلهدار و پرچیستیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در ووهلدار و پرهچیستیوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا، نووسیلکا، زلنه پل، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Olhivske، Huliaipole، Bilohirya، Mala Tokmachka و Kamyanske منطقه Zaporizhzhia. نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک و شهر زولوتا بالکا، وسله، لووه، آنتونیوکا، دنیپروسکه، ولتنسکه و شهر خرسون. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به پولتاوکا در منطقه زاپوریژژیا و بریسلاو و کیندیکا در منطقه خرسون انجام داده است.
4 month ago
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین 53 درگیری جنگی با نیروهای روسی داشت. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی ماسوتیوکا، باخموت، بیلا هورا، نووکالینوو، آودییوکا، سیورنه، مارینکا، نوومیخایلیوکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
هواپیمای بدون سرنشین عصر دیروز در نزدیکی روستای آنتونوفکا در منطقه بلگورود سرنگون شد
4 month ago
رسانه های روسی از خنثی شدن تلاش برای نفوذ گروه خرابکاران اوکراینی در مرز نزدیک روستای کراسنی خوتر در منطقه بلگورود خبر دادند.
این پهپاد در قلمرو آکادمی حمل و نقل آبی در مرکز مسکو پیدا شد4 month ago
این پهپاد در قلمرو آکادمی حمل و نقل آبی در مرکز مسکو پیدا شد
4 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه هولیایپوله، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را بمباران کرد. همچنین Zolota Balka، Beryslav، Zelenivka، Stepanivka، Kizomys و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کیزومیس حمله هوایی کرد.
4 month ago
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، شاختارسکه و مارینکا هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 80 درگیری رزمی با و نیروهای روسی در نزدیکی باخموت، مارینکا، آودییوکا، استپوو و نوومی‌خایلیوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ایوانیوسکه و بیلا هورا، نووکالینوو و پروومایسکه داشته است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 6 حمله موشکی، 62 حمله هوایی و 65 گلوله باران با MLRS در سراسر اوکراین از جمله در کریو ریه در منطقه دنیپروپتروفسک، استپنوهیرسک در منطقه زاپوریژژیا، بریسلاو و زلنیوکا در منطقه خرسون انجام داد.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Malushyne، Shpyl، Volfyne، Oleksiyivka، Sadky، Motrytsya، Turya، Slavhorod، Verkhnya Pozhnya و Pozhnya منطقه سومی، همچنین Udy، Hatysche، Pletenivka، Pokalyane، Budarky، Zemlyanky و Topoli منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به هلیبوکه، پلتنیوکا و زملیانکی در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، نووملینسک، پتروپاولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، ماسوتیوکا، لیمان پرشی، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، تاباییوکا، برستوف در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. هریهوریوکا، ویلشانا و کیسلیوکا از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه استودنوک منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه از منطقه دونتسک. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوولوبیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، پردتچین، بیلا هورا، دیلییوکا، دروژبا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به فدوریوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، کرومووه، ایوانیوسکه، استوپوککی، بیلا هورا انجام دادند.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، بردیچی، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، کارلیوکا و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، مارینکا، کوراخوف و کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، بوهویاولنکا، ماکسیمیوکا، زولوتا نیوا و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلدار، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا انجام داده است.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree