14 جولای 2024
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، لوبیان، هرمیاچ در منطقه چرنیهیو، مورسیتا، استپوک، اوهروییدی، نوودمیتریوکا در منطقه سومی، اودی، استریلچا، چوهونیوکا، ووچانسک در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، یوناکیوکا، یابلونیوکا، کیندراتیوکا در منطقه سومی انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، استپوو، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، استپنوهیرسک منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اوچاکف منطقه میکولایف، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی، کومیشانی، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، کرینکی، بریسلاو منطقه خرسون حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 91 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشیوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نووووووکایسک، نووباخموتیوکا، دونویوکا، نوووووکایسک از منطقه دونتسک داشته است. از منطقه دونتسک، از جنوب به زولوتا نیوا در منطقه دونتسک و شمال به پریوتن منطقه زاپوریژژیا، از غرب به نووپوکروفکا و در نزدیکی روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در استپووا نووسلیوکا، کوتلاریوکا، پیشانه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا کوراخوف، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کرمیک، نووباخموتیوکا، لاستوکین، آودییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
5 month ago
پوتین در نشست شورای امنیت روسیه درباره آتش سوزی و سیل بحث کرد
5 month ago
روسیه سایوز 2.1v را با ماهواره نظامی از پلستسک پرتاب کرد
5 month ago
معاون وزیر امور خارجه روسیه: روسیه مطمئن است که تمامی مبادلات مالی و مسائل پرداختی با چین حل خواهد شد، محدودیت های اعمال شده توسط بانک های چینی به دلیل ترس از تحریم موقتی است.
5 month ago
انبار نفت "Stalnoy Kon" (اسب فولادی) در منطقه Oryol یک شبه با هواپیماهای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت.
5 month ago
مقامات محلی در منطقه نیژنی نووگورود می گویند که یک هواپیمای بدون سرنشین با ابزار جنگ الکترونیکی در منطقه صنعتی در دزرژینسک رهگیری شد.
هواپیماهای بدون سرنشین شبانه به پالایشگاه های آفیپسکی و ایلسکی در منطقه کراسنودار حمله کردند. آسیب جدی به پالایشگاه آفیپسکی وارد نشد، اما واحد فرآوری اصلی در پالایشگاه ایلسکی آتش گرفت.
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 19 هواپیمای بدون سرنشین بر فراز مناطق کورسک، بریانسک، اوریول، کراسنودار و بر فراز دریای سیاه خبر داد.
5 month ago
NORAD detects more Russian aircraft in Alaska's ADIZ
آتش سوزی در پالایشگاه ایلسکی در منطقه کراسنودار
Tucker asks about Evan Gershkovich.  Putin implies he wants hitman Vadim Krasikov, jailed in Germany for a murder in Berlin in broad daylight, in exchange. That person, due to patriotic sentiments, killed a bandit in one of the European capitals, Putin says5 month ago
Tucker asks about Evan Gershkovich. Putin implies he wants hitman Vadim Krasikov, jailed in Germany for a murder in Berlin in broad daylight, in exchange. "That person, due to patriotic sentiments, killed a bandit in one of the European capitals," Putin says
آتش سوزی بزرگ خانه در مسکو5 month ago
آتش سوزی بزرگ خانه در مسکو
5 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوراخوف، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در کوراخوف، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در وودیان، استارومایورسک، ریونوپیل منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، اوچرتین، نووباخموتیوکا، لاستوچکینه، آودییوکا، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه لوادنه، Huliaipole، Charivne، Novodanylivka، Stepove، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووداریوکا، اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، بریسلاو، اینهولتس، کاچکاریوکا و چرونی مایاک از منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 52 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخیلکا از منطقه دونتسک انجام داد. از منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، باچیفسک، ولفین، کیندراتیوکا، میروپیلیا، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، استریلچا، ووفچانسک، بودارکی، منطقه چونیوکا، توپولی را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارچیتا منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
5 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شده را به سمت منطقه کوپیانسک پرتاب می کند
قطار باری با سوخت پس از انفجار مشکوک در خط لوله گاز طبیعی در روستای کوئدا در منطقه پرم آتش گرفت.5 month ago
قطار باری با سوخت پس از انفجار مشکوک در خط لوله گاز طبیعی در روستای کوئدا در منطقه پرم آتش گرفت.
5 month ago
Rosneft warns Berlin over ‘unprecedented’ plan to nationalise its German assets
پدافند هوایی در بلگورود فعال است
5 month ago
پوتین و شی جین پینگ تماس تلفنی داشتند
5 month ago
دولت فنلاند بسته شدن مرز با فدراسیون روسیه را تا 14 آوریل تمدید کرد - وزارت امور داخلی
5 month ago
کمیسیون انتخابات روسیه به بوریس نادژدین اجازه نمی دهد برای ریاست جمهوری نامزد شود