14 جولای 2024
صدراعظم آلمان: از رئیس جمهور چین خواستم تلاش کند روسیه را برای توقف جنگ در اوکراین تحت فشار بگذارد
2 month ago
کرملین: از موضع متعادل پکن در حل بحران اوکراین استقبال می کنیم و از پیشنهادات چین آگاه هستیم.
پدافند هوایی روسیه 3 پهپاد را بر فراز منطقه بلگورود سرنگون کرد
2 month ago
وزارت دفاع روسیه مدعی شد که یک بالون کوچک را بر فراز منطقه کورسک ساقط کرده است
در جهت باخموت، ارتش روسیه هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نیویورک در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت Orikhiv ارتش روسیه Poltavka، Malynivka، Chervone، Bilohirya، Scherbaky منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، لوو، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین 87 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، نووی، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، بردیچی، سمنیوکا، اومانیوماوسک، منطقه کراسنووو، دونتسکه و پریرنسک داشت. در گزارش عصرانه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نوومیخایلیوکا، پوبیدا، وودیان و اوروژاین در منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک، شمال به پریوتن و جنوب غربی بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا، کرینکی در منطقه خرسون می‌گویند.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه لئونیوکا، کوستوبوبریف، یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو، سوسا، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، استریلچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوهرویدی، وزدویژنسکه در منطقه سومی، لوکیانتسی و ولوخیوکا در منطقه خارکف انجام داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، زاریخنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه چروون، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیمای روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو، نوا هوتا، ولفین، لوکنیا، میروپیلیا و استپوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به خلیبوروب در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، پتروپاویوکا، پودولی منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، نووسادوو در منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، نووی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، نتایلوف، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بردیچی، اومانسکه، سمنیوکا و یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اومانسکه و ورخنوتورتسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومیخیلیوکا، وودیان، ولودیمیریوکا و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
At Sivershchyna and Slobozhanschyna directions Russian army shelled Pavlivka, Vysoke of Chernihiv region, Vorozhba, Seredyna-Buda of Sumy region. Russian aviation conducted airstrikes at Volfyne and Pavlivka of Sumy region, Zahryzove, Borova of Kharkiv region, - General Staff of Armed Forces of Ukraine says in the evening report
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، پونیاتیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 60 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، رزدولیوکا، نووی، اوپیتن، آندرییوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووکالینوو، نووباخموتیوکا، هِی‌واکیوووو، نووباخموتیوکا، نِوُوباخموتیوکا، نِه‌ووووو داشت ivka ، اوروژاین از منطقه دونتسک، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و شمال غربی وربوف در منطقه زاپوریژژیا، کرینکی از منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، نوسکه منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا، زاریخنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
NSC Spokesperson: We strongly condemn the Iranian seizure of the Portuguese flagged, British-owned MSC AIRES in international waters. The crew is comprised of Indian, Filipino, Pakistani, Russian & Estonian nationals. We call on Iran to release the vessel & its international crew immediately
Russia's FM Lavrov spoke with his Iranian counterpart and condemned the Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus, amid the regional tensions over Iran's threats to retaliate3 month ago
Russia's FM Lavrov spoke with his Iranian counterpart and condemned the Israeli attack on the Iranian consulate in Damascus, amid the regional tensions over Iran's threats to retaliate
A Russian ship carrying weapons and logistic equipment to Moscow’s Africa Legion arrived in the Libyan eastern port of Tobruk, sources say
ایالات متحده و بریتانیا صادرات فلز روسیه را محدود کردند - وزارت خزانه داری آمریکا، مقامات بریتانیا ممنوعیت های جدیدی را علیه آلومینیوم، مس و نیکل منشاء روسیه صادر کردند.3 month ago
ایالات متحده و بریتانیا صادرات فلز روسیه را محدود کردند - وزارت خزانه داری آمریکا، مقامات بریتانیا ممنوعیت های جدیدی را علیه آلومینیوم، مس و نیکل منشاء روسیه صادر کردند.