1 ژوئن 2023
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هورودیشه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. خارکیوکا، استودنوک، ایسکریسکیوشینا، وروژبا، بیلوپیلیا، ریچکی و میروپیلیا از منطقه سومی، همچنین باسووه، وترینارنه، کوزاچا لوپان، هوپتیوکا، کراسنه، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، آمبارن و توپولی منطقه خارکف، - برای ستاد کل ارتش اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کامیانکا، دووریچنا، هریانیکیوکا، زاپادنه، کوپیانسک، پیشانه و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین ترنی و اسپیرنه از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ارتش روسیه در جهت باخموت، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، پردتچین، اولکساندرو-شولتینه، زالیزن، پیونیچنه و تورتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه آودییوکا، توننکه، نتایلوو، لاستوچکینه، هئورهییوکا، ماریینکا، پوبیدا، نوومی‌خایلیوکا، نوومی‌خایلیوکا، ووهلدار، پره‌چیستیوکا، صبح ناحیه ژنرال دونچسسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش
2 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسک، مالینیوکا، چروون، هولیایپوله، زالیزنیچن، هولیایپیلسکه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیو، نووآندرییوکا، و بیلاووژیکا، و بالوآندریویوکا، و استپوویکا، بالونژیکا، و بالینیوکا و استپوویکا را بمباران کرد. و Kherson ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید در صبح گزارش
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین 59 حمله روسیه را در نزدیکی جنگلداری سربریانسکه، هریانیکیوکا، سینکیوکا، دیبرووا، بیلوهوریوکا و اسپیرنه، باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و استوپوککی در منطقه دونتسک، کرامیک، استپووکا، سینوووووو، ماریک، استپوووکا، سینوووو، و. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 نفر در نتیجه حملات هوایی روسیه در بیلوپیلا در منطقه سومی کشته شدند2 month ago
2 نفر در نتیجه حملات هوایی روسیه در بیلوپیلا در منطقه سومی کشته شدند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه تیمونویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. زاروتسکه و پوپیوکا از منطقه سومی، همچنین موروزوا دولینا، استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، ترنووا، استاریسا، زملیانکی، کریدیانکا، ویلخواتکا، شویاکیفکا، آمبارنه و بولوهیوکا از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه هریانیکیوکا، کوپیانسک، کروخمالنه، تابایوکا و ترنی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نووسلیفسکه، استلماخیوکا، ماکییوکا، نوسکه، پیشانه و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک، همچنین هریهوریوکا، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، پردتچین، زالیزن، پیونیچن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه نوووکالینوو، نووباخموتیوکا، استپوف، کامیانکا، آودییوکا، نتایلوو، لاستوچکینه، کراسنوگریوکا، هئوریویوکا، مارینکا، ووهلهدار، ولیکا اورلیکوفورس، ژنرال نووووسیلکا، منطقه پری‌هولدار، وولیکا نوووسیلکا و ژنرال نووووسیلکا را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
در جهت زاپوریژژیا و خرسون ارتش روسیه اولهیوسکه، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، زالیزنیچنه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، نووآندرییوکا، استپوف و کامیانسکه منطقه اوبلاستیژ زاپوریژ را گلوله باران کرد. چروونی مایاک، بریسلاو، لووو، نووتیاهینکا، آنتونیوکا و شهر خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 79 حمله روسیه را در نزدیکی اوریخوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا و پردتچین در منطقه دونتسک، نووکالینوو، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، مارینکا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش
2 month ago
Su-35 روسیه 10 بمب هدایت شونده را در منطقه سومی پرتاب کرد
2 month ago
Soyuz2.1-a with Russian Defense ministry satellite was launched from Plesetsk
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، آرخیپیوکا و میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Demyanivka، Esman، Atynske، Iskryskivschyna، Bilopillya، Volfyne، Pavlivka، Basivka، Yunakivka و Krasnopillya از منطقه سومی و Basove، Hoptivka، Strilecha، Vesele، Vovchansk، Okhrimivka، Krasne Pershe و ژنرال Khandrashivka از منطقه - اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کروخمالنه منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Nevske، Bilohorivka منطقه Luhansk، همچنین Terny، Kolodyazi، Siversk، Verkhnokamyansk و Spirne منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، باخموت، چاسیو یار، الکساندرو-شولتین، پیونیشنه و پیودنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اوکراین می‌گوید: در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه آودییوکا، توننکه، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، نتایلوو، مارینکا، نوومی‌خایلیوکا و ووهله‌دار منطقه دونتسک را گلوله‌بار کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا و خرسون، Malynivka، Novodanylivka، Novoandriyivka، Mali Scherbaky منطقه Zaporizhzhia، همچنین Havrylivka، Ivanivka، Zelenivka، Dniprovske و شهر Kherson را گلوله باران کرد.
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 83 حمله روسیه را در نزدیکی ماکییوکا، بیلوهوریوکا و ورخنوکامیانسکه، باخموت، بوهدانیوکا و پردتچین، نووکالینوو، استپوف، بردیچی، آودییوکا، لاستوچکینه، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، ماریینکا، و ژنرال استابید اوکراین دفع کرد. گزارش صبح
یک نفر در نتیجه گلوله باران روستای بوریسوفکا در منطقه بلگورود کشته شد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اوکراین می‌گوید: در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه لاستوچکینه، بردیچی، اورلیوکا، آودییوکا، توننکه، هئورهییوکا، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و ووهلدار منطقه دونتسک را بمباران کرد.
ارتش روسیه در جهت های Zaporizhzhia و Kherson نووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. اولهیوسکه، مالینیوکا، چروونه، چاریونه، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا و کامیانسکه - از منطقه زاپوریژژیا، همچنین خرسون، بریسلاو، پونیاتیوکا، دارییوکا و آنتونیوکا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد.
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 114 حمله روسیه را در نزدیکی کرمینا، دیبرووا، بیلوهوریوکا و وسله، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، باخموت، کلیشچییوکا و مایورسک، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، استپنوووووووو، کراسنوووووووو، دفع کرد. Maryinka و Pobyeda، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا و میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. آتینسکه، ایسکریسکیوشینا، ولفین، پاولیوکا، باسیوکا، یوناکیوکا و پوپیوکا از منطقه سومی و باسووه، کوزاچا لوپان، استریلچا، هلیبوکه، ووچانسک و ولیکی بورلوک از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کراسنه پرشه، دووریچنا، ماسوتیوکا، کوپیانسک، کروخمالنه و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Nevske و Bilohorivka از منطقه Luhansk، همچنین Torske، Spirne و Fedorivka در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، زالیزنیانسکه، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، استوپوککی، پردتچین، چاسیو یار، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و پیونیچنه از منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
2 month ago
T-54/55 از انبار خارج شده و از پایگاه 1295 مرکزی تعمیر و ذخیره تانک، آرسنیف، منطقه پریمورسکی، به سمت غرب فرستاده شده است. مدل سازان تانک، خوشحال باشید: ما عکس های منحصر به فردی از T-54 (اواسط قرن بیستم) را به دست آورده ایم. 55 تانک در یک قطار به سمت غرب از انبار استراتژیک در خاور دور روسیه کشیده شد. ما فرض می کنیم که ممکن است نشان دهنده مشکلات تامین زره در ارتش روسیه باشد
Symptoms of anthrax revealed in one more, third, resident of Chuvashia - Ministry of Health of the region
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree