12 جولای 2024
اطلاعات نظامی اوکراین مدعی حمله سایبری علیه شبکه های حفاظت شده وزارت دفاع روسیه شد5 month ago
اطلاعات نظامی اوکراین مدعی حمله سایبری علیه شبکه های حفاظت شده وزارت دفاع روسیه شد
5 month ago
پرتاب موشک در منطقه ژانکوی گزارش شده است
5 month ago
آتش سوزی در پست نیروگاه TEC 23 مسکو گزارش شد
5 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، وسله، کوزاتسکه، ایوانیوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کاچکاریوکا، چروونی مایاک در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 78 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیکایو در منطقه دونتسک انجام داد. جهت Kostyantynivka، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بلشنیا، میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو، زنوب-نوهورودسکه، دروژبا، آتینسکه، ولودیمیریوکا، توریا، ریاسنه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، ووفچانسک، منطقه مالایف را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، پوپیوکا در منطقه سومی و اوستینیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسک و ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Poltavka، Chervone، Charivne، Mala Tokmachka، Robotyne، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به روبوتین منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی منطقه دونتسک انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، تابایوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوچرتین، نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، کوراخوف، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
عملکرد سایت ها و برنامه های کاربردی در منطقه دامنه .RU پس از یک شکست شروع به بهبود کرد - RIA Novosti
5 month ago
وزارت توسعه دیجیتال فدراسیون روسیه: یک مشکل فنی در منطقه .RU مرتبط با زیرساخت جهانی DNSSEC* ایجاد شده است.
مشکلات مربوط به خدمات شبکه تلفن همراه و ISPها در بخش روسی اینترنت گزارش شده است5 month ago
مشکلات مربوط به خدمات شبکه تلفن همراه و ISPها در بخش روسی اینترنت گزارش شده است
پدافند هوایی در تاگانروگ فعال بود5 month ago
پدافند هوایی در تاگانروگ فعال بود
5 month ago
لاوروف: روسیه تسلیحات هسته‌ای ناتو را زرادخانه واحدی می‌داند که به سمت خود هدایت می‌شود
ووچیچ اعلام کرد که صربستان به زودی یک سیستم ضد پهپاد جنگ الکترونیک خریداری شده از روسیه را به نمایش خواهد گذاشت5 month ago
ووچیچ اعلام کرد که صربستان به زودی یک سیستم ضد پهپاد جنگ الکترونیک خریداری شده از روسیه را به نمایش خواهد گذاشت
وزارت دفاع هلند: در مبارزه برای آزادی در برابر متجاوز روسیه، اوکراین را ناامید نخواهیم کرد. هلند حمایت خود را با 122 میلیون یورو افزایش خواهد داد تا گلوله های توپخانه کوتاه مدت و ظرفیت دفاع سایبری بلند مدت را تضمین کند.
Substation has exploded in Podolsk of Moscow region
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، پوبیدا، پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، لوادنه، هولیایپوله، چاریون، اوریخیف، روبوتین منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، نووکایری، سادوو، پریدنیپروسکه، رسپوبلیکانتس، کرینکی، ایوانیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 51 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا و جنوب تا پیشانه در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، آودییوکا، در نزدیکی منطقه پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک داشت. پوبیدا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، زولوتا نیوا در منطقه دونتسک، شمال به پریوتن منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، هرمیاچ در منطقه چرنیهف، پوپیوکا، استپوک، هرابوفسکه در منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، اوهیرتسوه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ولیکی بورلوک و ختنیه در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و سربریانکا، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوویهوریوکا، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو در منطقه خارکف و کریووشیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا، برستوف در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک انجام دادند.
در جهت باخموت ارتش روسیه هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، کلیشچیوکا، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
5 month ago
پوتین و لوکاشنکا قطعنامه ای در مورد ایجاد شرکت رسانه ای اتحادیه دولتی امضا کردند
Blackout reported in Chelyabinsk suburbs5 month ago
Blackout reported in Chelyabinsk suburbs
منابع صنعتی به کومرسانت گفتند، قطع برنامه ریزی شده اینترنت تلفن همراه در چندین منطقه روسیه در روزهای اخیر به "پیکربندی تجهیزات ضد پهپاد و دفاع هوایی نیروی انتظامی" مرتبط است - همانطور که مقامات گفتند کار فنی معمولی نیست.
تصویر سقوط هواپیمای بدون سرنشین در پالایشگاه یاروسلاول5 month ago
تصویر سقوط هواپیمای بدون سرنشین در پالایشگاه یاروسلاول
5 month ago
هواپیمای بدون سرنشین در پالایشگاه اسلاونفت-یانوس در یاروسلاول سقوط کرد