14 جولای 2024
6 month ago
وزیر دفاع روسیه: نیروهای ما در همه جبهه ها در حال پیشروی هستند
6 month ago
وزارت دفاع روسیه تایید کرد که کشتی فرود بزرگ نووچرکاسک در نتیجه حمله موشکی اوکراینی آسیب دیده است
6 month ago
ارتش روسیه شبانه منطقه کراسنوپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، کالینیوکا، ایوانیوسکه، استوپوککی، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ولفین، ریاسنه، سادکی از منطقه سومی، ایواشکی، اودی، ووچانسک، بودارکی، آمبارن در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: هوانوردی روسیه در ترنی، دیبرووا، سیورسک، وییمکا، اسپیرنه، وسله منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، اوریخیف، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، آنتونیوکا، خرسون و سولونچاکی، کوتسوروب در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 76 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، ژنرال زاپورژوژ، منطقه دونتسک داشت. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اوچرتین، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
The countries of the Eurasian Economic Union signed a full-scale free trade agreement with Iran
6 month ago
لوکاشنکا، پاشینیان و توکایف برای نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ وارد شدند.
6 month ago
3 نظامی روس در نتیجه حمله پهپادی مشکوک در منطقه بلگورود در نزدیکی مرز اوکراین زخمی شدند
6 month ago
آتش نشانان آتش سوزی در کشتی باری اتمی Sevmorput در مورمانسک را خاموش کردند.
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، بلشنیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، پروهرس، ولفین، باسیوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، هاتیشه، بودارکی، ژنرال خارک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به پتروپاویوکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، اوچرتین، استپووه، آودییوکا، کارلیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوچرتین، توننکه، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، اولکساندروپیل، کراسنوگریوکا، کوراخوف، مارینکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، اوریخیف، نووآندرییوکا، پیاتیخاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین، ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، خرسون، کومیشانی، بیلوزرکا و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 48 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، در جنوب به نووباخموتیوکا، استپوو، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونیتسک و نوولسکی در منطقه دونتسک داشت. در نزدیکی Robotyne و جنوب به Huliaipole منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 57 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوبومی‌نِکیل، و نوووومی‌نِکیل در منطقه دونتسک داشت. منطقه Zaporizhzhia، در ساحل چپ رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید