17 جولای 2024
Tucker asks about Evan Gershkovich.  Putin implies he wants hitman Vadim Krasikov, jailed in Germany for a murder in Berlin in broad daylight, in exchange. That person, due to patriotic sentiments, killed a bandit in one of the European capitals, Putin says5 month ago
Tucker asks about Evan Gershkovich. Putin implies he wants hitman Vadim Krasikov, jailed in Germany for a murder in Berlin in broad daylight, in exchange. "That person, due to patriotic sentiments, killed a bandit in one of the European capitals," Putin says
آتش سوزی بزرگ خانه در مسکو5 month ago
آتش سوزی بزرگ خانه در مسکو
5 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوراخوف، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در کوراخوف، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در وودیان، استارومایورسک، ریونوپیل منطقه دونتسک انجام داد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، اوچرتین، نووباخموتیوکا، لاستوچکینه، آودییوکا، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه لوادنه، Huliaipole، Charivne، Novodanylivka، Stepove، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نووداریوکا، اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، بریسلاو، اینهولتس، کاچکاریوکا و چرونی مایاک از منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 52 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخیلکا از منطقه دونتسک انجام داد. از منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی منطقه چرنیهیو، استارا هوتا، باچیفسک، ولفین، کیندراتیوکا، میروپیلیا، هرابوفسکه، پوپیوکا در منطقه سومی، اودی، استریلچا، ووفچانسک، بودارکی، منطقه چونیوکا، توپولی را بمباران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارچیتا منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
5 month ago
هوانوردی روسیه بمب های هدایت شده را به سمت منطقه کوپیانسک پرتاب می کند
قطار باری با سوخت پس از انفجار مشکوک در خط لوله گاز طبیعی در روستای کوئدا در منطقه پرم آتش گرفت.5 month ago
قطار باری با سوخت پس از انفجار مشکوک در خط لوله گاز طبیعی در روستای کوئدا در منطقه پرم آتش گرفت.
5 month ago
Rosneft warns Berlin over ‘unprecedented’ plan to nationalise its German assets
پدافند هوایی در بلگورود فعال است
5 month ago
پوتین و شی جین پینگ تماس تلفنی داشتند
5 month ago
دولت فنلاند بسته شدن مرز با فدراسیون روسیه را تا 14 آوریل تمدید کرد - وزارت امور داخلی
5 month ago
کمیسیون انتخابات روسیه به بوریس نادژدین اجازه نمی دهد برای ریاست جمهوری نامزد شود
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا چاریون، مالی شرباکی، استپوو، لوبکووه، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، توکاریوکا، مولودیژن، آنتونیوکا، چورنوبایفکا، بیلوزرکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 80 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نوولسکه از منطقه دونیتسک، هه‌یور و هه و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، غرب Verbove و Robotyne از Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به تابایفکا در منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، سمنیوکا در منطقه چرنیهیو، ولفین، پوپیوکا، پوکروفکا، هرابوفسکه در منطقه سومی، وترینارنه، نسترنه، کومیساروف در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به یابلونیوکا در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، پروومایسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
انفجارهای شدید در نزدیکی ایژفسک گزارش شده است
5 month ago
انفجار بین Votkinsk و Izhevsk در محدوده ای که موتورهای موشک در آن آزمایش می شوند
خاموشی در چندین منطقه بلگورود پس از انفجار گزارش شد
انفجارهایی در بلگورود گزارش شده است
5 month ago
آتش سوزی در کارخانه ZhBK-1 در بلگورود در نتیجه حمله موشکی مشکوک
آتش سوزی در منطقه کریدا در بلگورود پس از انفجار5 month ago
آتش سوزی در منطقه کریدا در بلگورود پس از انفجار
روسیه امروز از موشک Hvason 11GA (KN-23) کره شمالی علیه خارکف استفاده کرد5 month ago
روسیه امروز از موشک Hvason 11GA (KN-23) کره شمالی علیه خارکف استفاده کرد
Chinese Zhejiang Chouzhou Commercial Bank notified customers about the suspension of transactions with Russia
5 month ago
The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked four Russian military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone today. The Russian aircraft remained in international airspace and did not enter U.S. or Canadian airspace, per NORAD