28 نوامبر 2023
4 month ago
لوکاشنکا در دیدار با پوتین با روایت تبلیغاتی: انتقال اراضی غرب اوکراین به لهستان برای ما نامناسب است، اگر مردم غرب اوکراین به کمک نیاز داشته باشند ما به آنها کمک خواهیم کرد و از شما می خواهیم کمک کنید.
4 month ago
لوکاشنکا در دیدار با پوتین در سن پترزبورگ: پی ام سی واگنر اکنون می خواهد به ورشو و رززوو برود
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه تیمونویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Uhroyidy، Ryasne از منطقه Sumy و Kozacha Lopan، Strilecha، Ternova و Budarky از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به جنگلداری سربریانسکه و اسپیرن در منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، استوپوککی، کوستیانتینیوکا، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
دیدار پوتین با لوکاشنکا در سن پترزبورگ
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نادیا در منطقه لوهانسک و تورسکه و هریهوریوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و ایوانیفسکه در منطقه دونتسک، آودییوکا، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک، نوومی‌خایلیوکا، در جنوب به صبحگاه نوووداریوکا از منطقه آرم‌وداریوکا در منطقه زاپور، انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به سیورن در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه پاراسکوویوکا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار و بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به بلاهوداتنه و ماکاریوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، نووآندرییوکا، استپووه، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک؛ Zolota Balka، Dudchany، Beryslav، Antonivka، Bilozerka، Veletenske منطقه Kherson و شهرستان Kherson. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هولیایپیلسکه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا و پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
یک جعبه مشکوک با کتیبه "رادیوم" در قلمرو مرکز CSTO در خیابان لنینگرادسکی در مسکو پیدا شد. گفته می شود با چتر نجات انداخته شده است. خدمات اورژانس در راه است.
4 month ago
مرد مسلح یک کلبه را در روستای شرود در نزدیکی مسکو تصرف کرد. صدای تیراندازی در هنگام تلاش سرویس امنیتی برای حمله به یک خانه شنیده می شود
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نادیا، ماکییوکا، نوسکه در منطقه لوهانسک و جنگلداری سربریانسکه و دیبرووا در منطقه دونتسک، هریهوریوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک، کراسنوگریوکا و ماریینکا، نوومیخایلیوکا و دونیت بلاسکوداتنس در اوکراین داشته است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هونچاریفسکه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. استوکالیوکا، بیلوودی، استپنه، موروزوا دولینا از منطقه سومی و هاتیشه، ووچانسکی خوتوری، بوچکووه، کروهله و بودارکی از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک کراسنه پرشه، نووملینسک، کوپیانسک، نوووسینوف و سینکیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگلداری سربریانسکه، اسپیرنه و دیبرووا در منطقه دونتسک انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، کوستیانتینیوکا، اولکساندرو-شولتین، استوپوککی، کلیشیویکا، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، کراسنوگریوکا، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به آودیوکا حمله هوایی کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، مارینکا، هئورهییوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هاستر، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه و بلاهوداتنه را گلوله باران کرد.
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووداریوکا، مالینیوکا، چروون، مالی شرباکی، استپوف، لوبکووه، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد. Dmytrivka، Tyahynka، Sadove، Dniprovske، Antonivka منطقه Kherson، شهر Kherson، همچنین Ochakiv منطقه Mykolayiv. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوزاتسکه در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
4 month ago
40 ساله جسد بنیانگذار و مالک گروه بزرگ روسی آی سی هولدینگ ICS Holding LLC آنتون چرپنیکوف در مسکو پیدا شد. گروه ICS یکی از بزرگترین ارائه دهندگان سیستم های ذخیره سازی، ارتباطات، رمزنگاری در روسیه است
سرگئی آندریف سفیر روسیه در ورشو به دلیل سخنان پوتین مبنی بر اینکه لهستان بخش قابل توجهی از سرزمین های غربی خود را به لطف تصمیم جوزف استالین دریافت کرده است به وزارت خارجه این کشور احضار می شود.
4 month ago
پلیس پاول گوبارف را در ساختمان دادگاه بازداشت کرد، جایی که Strelkov به مدت 2 ماه بازداشت شد
4 month ago
دادگاه ایگور استرلکوف را تا 18 سپتامبر بازداشت کرد
بازرسان ایگور استرلکوف/گیرکین را به افراط گرایی آنلاین متهم می کنند و از دادگاه می خواهند که او را دستگیر کند.4 month ago
بازرسان ایگور استرلکوف/گیرکین را به افراط گرایی آنلاین متهم می کنند و از دادگاه می خواهند که او را دستگیر کند.
4 month ago
سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روسیه کشتی‌های موجود در دریای سیاه را بازرسی می‌کند تا مطمئن شود محموله‌های نظامی وجود ندارد.
4 month ago
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه در حال کار بر روی مسیرهای جدید برای صادرات غلات پس از پایان قرارداد دریای سیاه است.