28 نوامبر 2023
7 month ago
یک اداره ثبت نام و ثبت نام نظامی با کمک یک پهپاد در منطقه سوسکی در منطقه بریانسک - فرماندار مورد حمله قرار گرفت. بدون قربانی
Counter-terrorism regime declared in Malgobeksky district of Ingushetiya after shootout with 5 suspects7 month ago
Counter-terrorism regime declared in Malgobeksky district of Ingushetiya after shootout with 5 suspects
7 month ago
مانور هوایی روسیه با بمباران و پرتاب موشک در شرق منطقه کالینینگراد
7 month ago
Russian-Turkish military vehicles conduct the 132nd joint patrol in the eastern countryside of Syria's Kobani
Finland will officially join NATO tomorrow. The President will travel to Brussels and attend the accession ceremony at Nato HQ. Finland has a land border with Russia of around 800 miles long. It will be the 31st member and the 7th NATO state with a Baltic Sea coast
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ولفین، باسیوکا، ریاسنه و مزنیوکا در منطقه سومی، همچنین وترینارن، هاتیشه، ولیکی بورلوک و کولودیازنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کامیانکا، پترو-ایوانیوکا، دووریچنا، کوتکیوکا، زاپادنه، ماسوتیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، کوستیانتینیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، زالیزن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد، ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و مارینکا، اورلیوکا، توننکه، سیورنه، نتایلوو، کراسنوگریوکا و هیورهییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه پوبیدا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا و نسکوچنه را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسکه، هولیایپوله، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، کامیانسکه، منطقه زاپوریژژیا، همچنین زولوتا بالکا، تومارین، کوزاتسکه، ایوانیوکا، زلنیوسون، ژنرال بیفشالدکا، و ژنرال بیلوهیر، کومی را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 70 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی بیلوهوریوکا و ورخنوکامیانسکه، ایوانیوسکه، باخموت، آودییوکا، پروومایسکه و مارینکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
وزارت امور داخله روسیه داریا ترپووا را در لیست تحت تعقیب قرار داد7 month ago
وزارت امور داخله روسیه داریا ترپووا را در لیست تحت تعقیب قرار داد
7 month ago
تعداد مجروحان انفجار در سن پترزبورگ به 30 نفر افزایش یافت
7 month ago
پلیس روسیه داریا ترپووا مظنون به آوردن مجسمه با مواد منفجره که مبلغ روسی را به قتل رساند، ولادلن تاتارسکی را بازداشت کرد.
7 month ago
مشاور دفتر رئیس جمهور اوکراین می گوید انفجار در سن پترزبورگ بخشی از مبارزه داخلی روسیه است.
8 month ago
یک منبع به ریانووستی گفت ولادلن تاتارسکی وبلاگ نویس در انفجاری در سن پترزبورگ جان باخت.
8 month ago
در انفجار کافه ای در سن پترزبورگ حداقل یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند.
8 month ago
7 نفر در نتیجه گلوله باران نیکولائوو-دارینو در منطقه کورسک روسیه زخمی شدند
8 month ago
انفجار در کافه ای در سن پترزبورگ گزارش شد
8 month ago
لاوروف و بلینکن تماس تلفنی داشتند
8 month ago
در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسکه، پولتاوکا، سویاتوپتریوکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، نوویاکوولیوکا در منطقه زاپوریژژیا، همچنین خرسچنیوکا، نوولکساندریوکا، تومارینه، منطقه ژنرال تیاهین‌کِرِس، شهر ژنرال تیاهین‌کاهِرِس، اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 70 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در تلاش برای پیشروی در نزدیکی کرمینا و ورخنوکامیانسکه، باخموت، بوهدانیوکا و پردتچین، نووکالینوو، آودییوکا، سیورنه، وودیانه، پروومایسکه و مارینکا در منطقه دونتسک هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
8 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کارپوویچی و برونیوی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Esman، Sydorivka، Starykove، Stukalivka، Bilopillya و Sosnivka منطقه سومی، همچنین Udy، Veterynarne، Zybyne، Okhrimivka، Krasne Pershe در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، کوتکیوکا، زاپادنه، ماسوتیوکا، سینکیوکا، کوپیانسک، پیشانه، کروخمالنه و نووسلیفسکه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت لیمان نووسلیفسکه، نوسکه، دیبرووا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، همچنین کولودیازی، تورسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
8 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، باخموت، بوهدانیوکا، هریهوریوکا، ایوانیوسکه، چاسیو یار، کوردومیوکا، زالیزنه، دیلییوکا، نیویورک و دروژکیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و مارینکا، استپوو، آودییوکا، اورلیوکا، توننکه، سیورنه، پروومایسکه، نتایلوو، کراسنوخیوکا، ماریینکا، هئورهییوکا و پرچیستیوکا را گلوله باران کرد.
8 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه پوبیدا، نوومیخایلیوکا، وولدار، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.